Zanimljivosti Život

Sviranje ili slušanje muzike je “trening mozga”

Dok slušamo muziku dijelivi našeg mozga su uključeni i postaju aktivni, a tek kad sviramo ta aktivnost postaje pravi trening za naš mozak.

Interesantno je svakako to, kada uzmemo insrument u ruke u našem mozgu nastaje ” vatromet”. Skoncetrisani na note i precizno izvođenje potrebnih pokreta sa ciljem do željene muzike, u mozgu nastaje ” žurka”. Naučno je dokazano da dok sviramo ili slušamo muziku informacije o zadivljujućim brzim frekvencijama dolazi do mozga i tako jača funkcije u mozgu.

Svakodnevno sviranje nekog instrumenta omogućava nam praktično uključenje mozga naročito u vizuelnom i motorističkom konteksu. Kao i kod drugog vježbanja disciplinovana struktura vježbanja jača funkcije mozga i omogućava nam da tu snagu primjenimo i na ostale aktivnosti.

Razlika između slušanja i sviranja muzike je da stvara motoričke aktivnosti koje su pod kontrolom obe hemisfere mozga. Obzirom da sviranje instrumenta podrazumjeva vještinu i razumijevanje emotivnog sadržaja i poruke muzičara su često na višem nivou od onih koji to nisu. Primjetićemo da muzičari pokazuju veliki stepen inteligencije i pamćenja.
Korisnost sviranja za razvoj umnih sposobnosti unapređuju i mentalno razumijevanje koje utiče na mozak kao orkestar u muzici.

Povezane vijesti

%d bloggers like this: