Aktuelno Društvo Srbija

Svjetski dan slobode medija: Novinare u Srbiji vrijeđaju, napadaju i pritiskaju javni funcioneri i predstavnici političkih stranaka

Uduženje novinara Srbije (UNS) je povodom, 3. maja, Svjetskog dana slobode medija objavilo Proglas u kojem konstatuje da je pravosuđe u Srbiji pokazalo institucionalnu nemoć da kazni ubice novinara i njihove nalogodavce.

Podsjeća da je Tužilaštvo za organizovani kriminal (TOK) odbilo da preuzme slučaj ubistva novinara „Večernjih novosti“ Milana Pantića, 16 mjeseci nakon što je dobilo spise predmeta iz jagodinskog tužilaštva. TOK je tako predmet praktično vratio na početak, te da se u godini između dva Svjetska dana slobode medija navršilo se i 30 godina od nerasvetljene smrti novinarke „Duge“ Radislave Dade Vujasinović. Poslije 30 godina nastupila je apsolutna zastarelost gonjenja za krivično delo ubistva.

U 2023. godini UNS je evidentirao ukupno 140 slučajeva prijetnji, pritisaka i napada. Negativan trend nastavio se i u 2024. godini, a o tome govori podatak da je u prva tri meseca UNS zabiljeležio 33 slučaja ugrožavanja novinara i medija.

Pritisci su uglavnom dolazili od javnih funkcionera i predstavnika političkih stranaka, koji su novinare vrijeđali, diskriminisali i „objašnjavali“ im kako treba da izgleda novinarski rad, pa je tako predsjednik Priveremenog organa Grada Beograda od kraja 2023. godine odlučio da ne odgovara na pitanja novinara N1 i Nove S.

UNS u Proglasu, između ostalog, traži da nadležni organi efikasno istraže sve prijetnje novinarima i medijskim radnicima i da o rezultatima tih istraga redovno obaveštavaju medije i javnost;

-Da se izmijeni Krivični zakonik tako da više oblika napada na novinare bude obuhvaćeno krivičnom odgovornošću;

-Da se obezbijedi efikasna institucionalna zaštita novinara od pritisaka nosilaca javnih funkcija, vlasnika medija i drugih moćnika;

-Da se javni novac pravedno raspodjeljuje kako bi se očuvao medijski pluralizam i omogućilo kvalitetno informisanje građana;

-Da Ministarstvo informisanja i telekomunikacija kroz efikasan inspekcijski nadzor kontroliše da li lokalne samouprave poštuju obavezu i rokove raspisivanja konkursa za projektno sufinansiranje medija, kao i sprovođenje konkursne procedure;

-Da Savet REM-a poštuje pravilnike koje je sam doneo, ne zaobilazi Zakon o elektronskim medijima, kao i da objavi kompletne podatke izveštavanju komercijalnih televizija za vreme izborne kampanje;

Odlukom Generelna skupštine Ujedinjenih nacija od 1993. godine Svjetski dan slobode medija obilježava se 3. maja svake godine.

Ovaj datum u svijetu se obilježava kako bi se podigla svest o značaju slobode medija i podsjetile vlade država da je njihova dužnost da poštuju i podržavaju pravo na slobodu izražavanja zagarantovano članom 19 Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima i kako bi se obilježila godišnjica Vindhuške deklaracije, izjavu o principima slobodne štampe koju su sastavila grupa afričkih novinara 1991. godine.

Povezane vijesti

%d bloggers like this: