4 Decembra, 2023
Home Posts tagged Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju (MKSJ)
Aktuelno Društvo Globus Srbija

Izricanje presude Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću zakazano za 30. juni 2021.

Pretresno vijeće Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (Mehanizam) zakazalo je izricanje presude u predmetu Tužilac protiv Jovice Stanišića i Franka Simatovića za srijedu, 30. juna 2021. u 15:00 sati, u sudnici Mehanizma u Haagu. Javni prijenos pretresa bit će dostupan na web stranici Mehanizma s odgodom od 30 minuta na sljedećem linku: