Aktuelno Društvo Politika Sandžak

U čast referenduma građana Sandžaka iz 1991. godine: “30 godina samoopredeljenja građana Sandžaka“

Bošnjačko nacionalno vijeće je najavilo da će ponedjeljak 25. oktobra 2021. godine započeti program obilježavanja „Dana samoopredjeljenja“ – dana od posebnog značaja za Bošnjake u čast referenduma građana Sandžaka održanog 25-27. oktobra 1991. godine.

Program obilježavanja „Dana samoopredjeljenja“ će se odžati u prostorijama Glavnog ureda Bošnjačkog nacionalnog vijeća i sastoji se od sljedećeg:

U ponedjeljak će biti održana promocija knjige „Bosna i Sandžak u satiričnoj i ilustrovanoj periodici (1878-1918)“ autora Damira Grude, a27. oktobar 2021. godine – srijeda, tribina „30 godina samoopredeljenja građana Sandžaka“.

BNV je proglasio dane od 25. do 27. oktobra za Dane samoopredjeljenja u čast referenduma građana Sandžaka za potpunu političku i teritorijalnu autonomiju sa pravom priključenja jednoj od suverenih republika održanog od 25. do 27. oktobra 1991. godine, a dane 26. i 27. oktobar za dane od posebnog značaja za Bošnjake.

Na osnovu odluke Bošnjačkog nacionalnog vijeća Sandžaka (tada Muslimanskog nacionalnog vijeća Sandžaka) 25. 26. i 27. oktobra 1991. godine, održan je referendum građana Sandžaka o autonomiji Sandžaka

Glasački listić sa referenduma o autonomiji Sandžaka iz 1991. godine

Referendum je organizovan u svim opštinama u Sandžaku ali i u drugim mjestima gdje privremeno žive i rade građani Sandžaka na prostoru bivše SFRJ i u inostranstvu.

U biračke spiskove za sprovođenje referenduma o autonomiji Sandžaka bilo je upisano ukupno 264.156 punoljetnih građana koji su imali pravo glasanja tj. izjašnjavanja.

Od ukupno upisanih birača glasanju je pristupilo 185.437 ili 70,19 posto.

“ZA” potpunu političku i teritorijalnu autonomiju Sandžaka sa pravom priključenja jednoj od suverenih Republika, izjasnilo se 183.302 birača, odnosno 98,85 posto onih koji su izašli na glasanje, što predstavlja 69,39 procentaod ukupnog broja upisanih.

Povezane vijesti

%d bloggers like this: