Aktuelno Društvo Novi Pazar

U Novom Pazaru skoro osam hiljada građana prijavilo prebivalište, između dva izborna ciklusa više od tri hiljade mladih steklo biračko pravo

Između posljednja dva izborna ciklusa u Novom Pazaru je blizu osam hiljada građana prijavilo prebivalište i boravište, a više od tri hiljade je postalo punoljetno i steklo biračko pravo, pokazuju zvanični podaci.

“U periodu od 1. maja 2022. godine do 12. decembra 2023. godine 7.737 lica prijavilo je prebivalište i 181 lice prijavilo boravište na territoriji Grada Novog Pazara”, navedeno je iz Policijske uprave Novi Pazar u u odgovoru na Zahtjev za pristup informacijama od javnog značaja koji je uputio SNEWS.


U istom periodu, sa adresom stanovanja na području Grada Novog Pazara, upisana su lica koja su prethodno imala prijavljena prebivališta u 98 gradova i mjesta u Srbiji. Najveći broj je, njih 3.230, je onih koji su adresu prebivališta prethodno imali također u Novom Pazaru, zatim u Tutinu (349), Sjenici (149), te beogradskim opštinama.

Sa područja Kosova, kako pokazuju zvanični podaci, iz Leposavića je u Novom Pazaru prijavljeno 28, Peći 14, Kosovske Mitrovice 12, Prizrena 7…

U odgovoru se pojašnjava da u skladu sa Zakono o prebivalištu i boravištu građana, svaka prijava građana na novoj adresi ujedno je i odjava prebivališta sa prethodne adrese.

U Novom Pazaru se u ovom periodu prijavilo da stanuje 44 lica iz inostarnstva, iz Turske, Njemačke, Austrije i Francuske.

Za godinu i po dana, između dva izbora u Novom Pazaru je više od tri hiljade građana postalo punoljetno.

“U periodu od 1. maja 2022. godine do 12. decembra 2023. godine 3.173 lica su postala puniljetna i imala su prebivalište na teritoriji Grada Novog Pazara i 7 lica koja su postala punoljetna imala su boravište na teritoriji grada Novog Pazara”, piše u ogovoru PU Novi Pazar.

Prema zakonskoj odrednici prebivalište je mjesto u kome se građanin nastanio sa namjerom da u njemu stalno živi, odnosno mjesto u kome se nalazi centar njegovih životnih aktivnosti, profesionalnih, ekonomskih, socijalnih i drugih veza koje dokazuju njegovu trajnu povezanost s mestom u kome se nastanio, dok je boravište je mjesto u kome građanin privremeno boravi van mjesta svog prebivališta duže od 90 dana.

Adresa stanovanja podrazumijeva grad, opštinu, naseljeno mjesto, ulicu ili trg, kućni broj, sprat i broj stana, u skladu s propisima kojima se uređuje teritorijalna organizacija.

Grad Novi Pazar odbio je da u zakonskom roku postupi po Zahtjevu za pristup informacijama od javnog značaja i odgovori na pitanja koja se tiču upisa građana i birački spisak u periodu između dva prethodna izborna ciklusa.

M.H.

Povezane vijesti

%d bloggers like this: