Aktuelno Društvo Sandžak

U petak šesta sjednica BNV-a, na dnevnom redu usvajanje završnog računa i imenovanje članova i predsjednika Bošnjačkog prosvjetnog savjeta

Šesta redovna sjednica Bošnjačkog nacionalnog vijeća održaće se u petak 14. juna 2024. godine, sa početkom u 10:00 sati u Glavnom uredu Vijeća u Novom Pazaru.

Na dnevnom redu naći će se dluka o potvrđivanju Odluke Izvršnog odbora Vijeća o usvajanju završnog računa Vijeća za 2023. godinu, prijedlog Odluke o razrješavanju i imenovanju članova odbora Vijeća, kao i imenovanje članova i predsjednika Bošnjačkog prosvjetnog savjeta.

Za predsjednika Bošnjačkog prosvjetnog savjeta predložen je Muasrafa Fetić, a za njegovog zamjenika univerzitetski profesor Sead Šemsović koji je do sada obavljao funkciju predsjednika tog savjeta.

Congue iure curabitur incididunt consequat

Bošnjački prosvjetni savjet konstituisan je 21. februara 2018. godine na Daa školstva na bosanskom jeziku u Sandžaku.

Savjet je stručno tijelo Vijeća koje se bavi praćenjem razvoja i unapređivanja kvaliteta obrazovanja i odgoja u nastavi na bosanskom jeziku – predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja.

Bošnjački prosvjetni savjet utvrđuje potrebe za studijskim programima na visokoškolskim ustanovama, inicira i daje preporuke nadležnim organima za otvaranje novih studijskih programa, naročito za grupu nacionalnih predmeta.

Savjet može da obrazuje stalne i povremene komisije iz reda nastavnika, stručnih saradnika i drugih istaknutih stručnjaka i naučnika, za pitanja obrazovanja od posebnog značaja i interesa za Bošnjake.

Povezane vijesti

%d bloggers like this: