20 Aprila, 2024
Aktuelno Društvo Novi Pazar

U vezi javnih nabavki protiv JKP “Gradska čistoća” i odgovornog lica pokrenuti prekršajni postupci

Kancelarija za javne nabavke potvrdila je za SNews da je protiv Javnog komunalnog preduzeća “Gradska čistoća” Novi Pazar i njegovog odgovornog lica nadležnom Prekršajnom sudu u Novom Pazaru tokom 2021. i 2022. godine u vezi postupaka javnih nabavki podnijela tri zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka.

Iz razloga što su naručilac i odgovorno lice (naručioca u određenim postupcima javnih nabavki odredili rokove za podnošenje ponuda koji su kraći od zakonom propisanh rokova Kancelarija za javne nabavke je zahtjev za pokretanje Prekršajnog postupka protiv Čistoće podnijela 14. decembra 2021. godine. Riječ je o postupcima JN 4- Ručni alat, JN 5 – Bravarski materijal, JN I1/21 – Usluge popravke i održavanje voznog parka, obliovan u devet partija i JN 17/21 – Pogrebna oprema.

Iz razloga što ovo preduzeće i odgovorno lice ovog preduzeća nisu na portalu javnih nabavki nisu objavili Obavještenje o obustavi posupka ja javnu nabavku broj 18/21, kamion kiper, u roku od 30 dana od dana njene konačnosti Kancelarija je zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka podnijela 22. decembra 2021. godine.

Protiv ovog novopazarskog komunalnog preduzeća i odgovornog lica zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka podnešene je i 2. juna 2022. godine iz razloga što su naručilac i odgovorno lice naručioca u određenim postupcima javnih nabavki zaključili ugovor o javnoj nabavci prije isteka roka za podnošenje zahtjeva za zaštitu prava kojom se osporavaju radnje naručioca preduzete nakon isteka roka za podnošenje ponuda.

Ovaj zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka odnosi se na postupke javne nabavke JN 2 – Gorivo za motorna vozila, JN 7/21 Poljoprivredne mašine i JN 11/21 – Usluge popravke i održavanje voznog parka.

Zahtjevi za pokretanje prekršajnog postupka podnešeni su na osnovu člana 236 Zakona o javnim nabavkama, stav 1, tačka 4, 8 i 12. Ovom zakonskom odredbom za naručioca je propisana novčana kazna od 100.000 do 1.000.000 dinara, dok je za odgovorno lice naručioca predviđena novčana kazna od 30.000 do 80.000 dinara.

U vezi ishoda pokrenutih prekršajnih postupaka SNews se zahtjevom za izjavu/informacije danas obratio Prekršajnom sudu u Novom Pazaru.

Odgovorno lice JKP “Gradska čistoća” Novi Pazar u ovom period bio je vd direkrora Armin Mehović. On je od strane Gradskog vijeća predložen da na 7. sjednici Skupštine grada Novog Pazara, koja je zakazana za petak 23. decembar, na period od godinu dana bude ponovo imenovan za vd direktora JKP “Gradska čistoća” Novi Pazar.

Povezane vijesti

%d bloggers like this: