17 Aprila, 2024
Aktuelno Politika Sandžak

Ugljanin i Zukorlić potpisali sporazum o programskoj saradnji u BNV-u

Predsjednici Stranke demokratske akcije (SDA) Sandžaka i Stranke pravde i pomirenja (SPP), Sulejman Ugljanin i Usame Zukorlić potpisali su kasno večeras sporazum programskoj o saradnji u Bošnjačkom nacionalnom vijeću.

Ovim sporazumom je praktično formirana većina u predstavničkom tijelu Bošnjaka u Srbiji i otvoren put za izbor organa na Prvoj sjednici BNV-a zakazanoj za danas.

Sadržaj sporazuma koji pročitan tokom potpisivanja u Glavnom uredu BNV-a objavljujemo u autentičnom obliku.

Član 1.

Strane ugovornice saglasne su da grade jedinstvo Bošnjaka na principima očuvanja kontinuiteta političke ideje Bošnjačkog nacionalnog vijeća, a sve u cilju ostvarivanja strateških ciljeva bošnjačkog naroda u Republici Srbiji.

Član 2.

Strane ugovornice saglasne su da u svom zajedničkom djelovanju rade na sprovođenju sljedećih programskih ciljeva u radu Bošnjačkog nacionalnog vijeća:

1.            Ostvarivanje svih individualnih i kolektivnih prava Bošnjaka koja su garantovana Ustavom Republike Srbije;

2.            Potpuna reforma zakonodavstva u oblasti prava i sloboda manjinskih naroda;

3.            Prenošenje osnivačkih prava javnih institucija i organizacija od posebnog značaja za Bošnjake na Bošnjačko nacionalno vijeće;

4.            Ostvarivanje prava Bošnjaka na obrazovanje na bosanskom maternjem jeziku i pismu u odgojno-obrazovnim ustanovama na osnovu prava stečenog rođenjem, bez obaveze dodatnog izjašnjavanja;

5.            Ostvarivanje prava Bošnjaka na učešće na izborima za Bošnjačko nacionalno vijeće na osnovu prava stečenog rođenjem, bez obaveze dodatnog izjašnjavanja radi upisa u Poseban birački spisak;

6.            Osnivanje Javnog medijskog servisa na jezicima manjinskih naroda;

7.            Usaglašavanje nacionalne strukture zaposlenih u sudstvu, tužilaštvu, policiji i drugim državnim organima i službama sa javnim ovlaštenjima u Sandžaku, sa nacionalnom strukturom stanovništva u sandžačkim opštinama;

8.            Rasvijetljavanje i procesuiranje svih ratnih i drugih zločina počinjenih nad Bošnjacima u Sandžaku u periodu od 1990. do 2000. godine,  kažnjavanje odgovornih i podizanje dostojnog spomen obilježja žrtvama državnog terora u Sandžaku;

9.            Usvajanje Rezolucije o genocidu nad Bošnjacima u Srebrenici u Narodnoj Skupštini Republike Srbije;

10.          Tražiti od Skupštine Republike Srbije i skupština lokalne samouprave da najmanje jednom godišnje razmatraju izvještaj o položaju i stepenu ostvarivanja prava manjinskih naroda;

11.          Sprovođenje ustavnih reformi sa ciljem da se Bošnjacima Ustavom Republike Srbije utvrdi status naroda, a bosanskom jeziku i pismu ravnopravan status sa srpskim jezikom i pismom i promjena sadržaja i izgleda himne, grba i zastave Republike Srbije;

12.          Punopravno članstvo Republike Srbije u Evropsku uniju i NATO-u;

13.          Obezbjeđivanje prava Bošnjacima Sandžaka da uspostavljaju i razvijaju sve vrste odnosa i saradnje sa Bošnjacima Bosne i Hercegovine, koji ne mogu biti manjeg obima od specijalnih i paralelnih odnosa i saradnje srpskog naroda iz Bosne i Hercegovine sa svojim matičnim narodom u Srbiji;

14.          U cilju očuvanja bošnjačkog nacionalnog identiteta i tradicionalnih vrijednosti Bošnjaka Sandžaka, udruženjima registrovanim u zemljama domaćina u inostranstvu utvrditi zvaničan status člana Bošnjačkog nacionalnog vijeća;

15.          Strane ugovornice su saglasne da sva prava koja ima Srpska pravoslavna crkva, istovjetna prava treba imati i Islamska zajednica, te će se strane ugovornice zalagati i doprinjeti jedinstvu Islamske zajednice sa sjedištem u Novom Pazaru i duhovnim centrom u Sarajevu uz podršku Rijaseta – BiH i Dijaneta u Turskoj;

16.          Intenzivirati borbu protiv kriminala i korupcije, naročito protiv zloupotrebe javnih finansija;

17.          Kandidiranje materijalnih i nematerijalnih dobara za listu elemenata kulturnog nasljeđa Republike Srbije kao i nominiranje za  UNESCO-listu svjetske kulturne baštine.

18.          Izraditi strategiju za izmjenu i usklađivanje imena ulica, naselja i ustanova koja nisu u skladu sa bošnjačkom kulturom u mjestima gdje su Bošnjaci većina;

19.          Vijeće će raditi transparentno, uz medijsko praćenje zasijedanja Skupštine;

20.          Nastavak razvoja obrazovanja Bošnjaka na bosanskom jeziku u duhu bošnjačke kulture u osnovnim, srednjim školama i na univerzitetima.

Član 3.

Potpnisnice ovog sporazuma saglasne su da se zajednički angažiraju na realizaciji sljedećih projekata:

U saradnji sa nadležnim institucijama, podstaći rekonstrukciju, revitalizaciju i temeljnu obnovu Stare čaršije u Novom Pazaru i njeno etabliranje kao otvorenog nacionalnog muzeja i kulturno-historijskog spomenika nulte vrijednosti;

U saradnji sa nadležnim institucijama, podstaći rekonstrukciju, revitalizaciju i temeljnu obnovu Sjeničke tvrđave i njeno etabliranje kao otvorenog nacionalnog muzeja i kulturno-historijskog spomenika nulte vrijednosti.

Osnovati i izgraditi Bošnjački kulturni centar u Novom Pazaru, u čijem sastavu će biti bošnjački muzej, bošnjački arhiv, bošnjačka biblioteka, bošnjačko pozorište, izdavačka kuća i bošnjački mediji i institut za bosanski jezik i bošnjačku književnost;

Izgraditi memorijalni centar Hadžet;

Osnivanje fonda za besplatne udžbenike na bosanskom jeziku;

Nastavak relaizacije projekta „Program povratka i održivog opstanka prognanih i interno raseljenih Bošnjaka Opštine Priboj“

Podrška Odsjeku bosanski jezik i bošnjačka književnost na Internacionalnome univerzitetu u Novome Pazaru i inicijativa za osnivanje istog na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru i

Formirati redakciju na bosanskome jeziku pri javnim servisima Radio televizija Srbije i Radio televizija Vojvodine.

Potpnisnice ovog sporazuma se obavezuju da će lobirati kod domaćih i međunarodnih institucija i organizacija za finansijske dotacije radi realizacije ovih projekata.

Član 4.

U skladu sa programskim ciljevima, kao i ostvarenim izbornim rezultatima na završenim izborima za Bošnjačko nacionalno vijeće, potpisnica ovog sporazuma će uzeti partnersko učešće u Bošnjačkom nacionalnom vijeću.

Povezane vijesti

%d bloggers like this: