Aktuelno Društvo Novi Pazar Zdravlje

Više javno tužilaštvo u Novom Pazaru šuti, u Osnovnom nema prijava zbog smrti nekog lica preminulog od COVID-19

U Višem javnom tužilaštvu u Novom Pazaru nema informacija nakon dvije sedmice od podnošenja zahtjeva za izjavu ili pismeni odgovor u vezi pokretanja odgovornosti za smrt više lica umrlih od COVID-19, dok je iz Osnovnog tužilaštva potvrđeno da u tom tužilaštvu nema krivične prijave niti je imalo bilo kakvih prijava.

Portparol Višeg tužilaštva u Novom Pazaru Asmir Mehović danas je rekao da za sada nemaju odgovore na pitanja koja je SNews prije 15 dana uputio tom tužilaštvu.

Osnovni javni tužilac u Novom Pazaru Nermin Koškovac je potvrdio da u toku pandemije COVID-19 nisu podnešene krivične prijave protiv odgovornog ili službenog lica, kao i da tom tužilaštvu niko nije podnio prijavu u bilo kom obliku zbog smrti nekog lica liječenog od koronavirusa.

“Obaveštavamo Vas da su ovom tužilaštvu od 05.03. do 20.07.2020. godine podnete krivične prijave protiv 45 lica zbog krivičnog dela iz čl. 248. KZ-a. Protiv 3 lica je podnet zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, protiv 21 lica je podnet optužni predlog a protiv 21 lica su u toku dokazne radnje. Za traženi period nisu podnošene krivične prijave protiv odgovornog ili službenog lica. Za traženi period ovom tužilaštvu nije na bilo koji način anonimno, telefonom ili u obliku pisane prijave niko podneo prijavu zbog smrti nekog lica lečenog od korona virusa”, stoji u odgovoru Osnovnog javnog tužioca u Novom Pazaru Nermina Koškovca.

SNews je 18. jula Osnovnom i Višem javnom tužilaštvu u Novom Pazaru uputio zahtjev za izjavu ili pismene informacije sa pitanjema da li je nadležno tužilaštvo, postupajući po zakonskim obavezama i službenoj dužnosti, u nekom predmetu ili predmetima, izdalo naredbu, pokrenilo istražne mjere i radnje protiv nekog lica ili više njih osumnjičenih da su, u periodu od 5. juna do datuma prijema ovog zahtjeva, ali i od 5. marta kada je proglašena pandenija COVID-19 u Republici Srbiji, na području iz nadležnosti Vašeg tužilaštva, izvršio ili izvršila krivična djela protiv zdravlja ljudi ili zlopotrebio službeni položaj u vezi s tim krivičnim djelom.

Kako je navedeno u zahtjevu naše redakcije prema podacima OB Novi Pazar i Štaba za vanredne situacije Grada Novog Pazara od 2. do 16. jula najmanje 56 ljudi je preminulo od posljedica bolesti izazvane koronavirusom, a više stotina osoba je hospitalizovano ili je liječeno od te bolesti u OB Novi Pazar.

Prema članu 16 i 17 Zakona o zdravstvenoj zaštiti kao i drugim članovima ovog zakona (“Sl. glasnik RS”, br. 25/2019), definisana ja obaveza obavještavanja javnosti i ostvarivanje opšteg interesa u zdravstvenoj zaštiti.

Prema Krivičnom zakoniku Republike Srbije, Član 248., Član 249. reguliše krivično djelo prenošenje zarazne bolesti. Član 259. istog zakona se uređuju teška djela protiv zdravlja ljudi gdje je određeno da, ako usljed djela iz čl. 249, zakonika, neko lice bude teško tjelesno povrijeđeno ili mu zdravlje bude teško narušeno, učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina, kao i, ako je usljed djela iz čl. 249 ovog zakonika nastupila smrt jednog ili više lica, učinilac će se kazniti zatvorom od dvije do dvanaest godina.

Pitanja, proslijeđena i Republičkom javnom tužilatvu, su i da li je do datuma prijema ovog zahtjeva iz gore navedenih oblasti krivične odgovornosi pokrenut krivični postupak protiv nekog privatnog lica, odgovornog ili službenog lica, da li je na neki način, anonimno, telefonom ili u obliku pismene prijave Vašem tužilaštvu, neko protiv nekog, sbog smrti nekog lica liječenog od koronavirusa, podnio prijavu? Ako jeste, kada i koliko ima takvnih
prijava do sada?

Nadležnim tužilaštvima u Novom Pazaru je postavljeno pitanje tužilaštvo u obavezi da ispita, ako jeste da li ispituje odgovornost lica da pravovremeno upozore stanovništvo na realnu opasnost od zaraze, onih koji su preventivno trebali da djeluju i organizuju zdravstvenu zaštitu i onih koji su zakonom bili zaduženi da prate i analiziraju zdravstveno stanje stanovništva, higijensko-epidemiološku situaciju i faktore rizika iz životne sredine koji mogu štetno utjecati na zdravlje ljudi i o tome izvještava nadležne organe i javnost.

U Opštoj bolnici Novi Pazar od 12. juna do 24. jula život je usljed posljedic bolesti COVID-19 izgubilo 100 ljudi s područja Novog Pazara, Tutina i Sjenice.

Prema podacima JKP “Čistoća” Novi Pazar od druge polovine juna do kraja jula 2020. godine došlo je do znatno povećanog broja sahrana na gradskim muslimanskim i pravoslavnim grobljima. Ne računajući podatke sa seoskog područja, kada se uporede brojke u odnosu na isti period prošle godine, zaključuje se da je broj umrlih trostruko veći.

Prema zvaničnok izjavi članice Kriznog štaba Vlade Srbije Darije Kisić Tepavčević najveća smrtnost od COVID-19 je u Novom Pazaru.

Viši javni tužilac u Novom Pazaru je Milena Mrvić. Prema zakonskim ovlašćenjima javno tužilaštvo je samostalni državni organ koji goni učinioce krivičnih djela i drugih krivičnih dela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti i preduzima mjere za zaštitu ustavnosti i zakonitosti. Javno tužilaštvo vrši svoju funkciju na osnovu Ustava, zakona, potvrđenog međunarodnog ugovora i propisa donijetog na osnovu zakona. Republičko javno tužilaštvo je najviše javno tužilaštvo u Republici Srbiji. Javno tužilaštvo čine javni tužilac, zamjenici javnog tužioca i osoblje javnog tužilaštva. Funkciju javnog tužilaštva vrši javni tužilac. Svi u javnom tužilaštvu su podređeni javnom tužiocu.

Povezane vijesti

%d bloggers like this: