Aktuelno Društvo Nauka i tehnologija Novi Pazar Sandžak Srbija

Više od 13 hiljada Bošnjaka u Srbiji ima visoko obrazovanje

Od ukupno 120.542 Bošnjaka kojih žive u Srbiji i stariji su od 15 godina više od polovine njih ima srednje obrazovanje, dok akademsko zvanje ima više od 13 hiljada.

Prema rezultatima popisa iz 2022. godine 13.196 Bošnjaka koji žive u Srbiji je visoko obrazovano, dok je više obrazovanje steklo 3.047 pripadnika bonjačke nacionalne zajednice.

Među visoko obrazovanim pripadnicima bošnjačkog naroda više je žena. Fakultetsku diplomu u Srbiji ima 6.737 Bošnjakinja i 6.457 Bošnjaka, pokazuju podaci za stanovništvo staro 15 i više godina prema nacionalnoj pripadnosti, starosti, polu i školskoj spremi.

Bez školske spreme u Srbiji je 1. 716 Bošnjaka, među njima znatno veći broj žena – 1.352.

U Novom Pazaru od ukupno 84.077 stanovnika starija od 15 godina bez školske spreme je 1.092, nepotpuno obrazovanje ima 3.035, osnovnu školu je završilo 23.640, a srednju 43.975 Novopazaraca.

Završen fakultet, odnono visoko obrazovanje ima 9.715 građana Novog Pazara.

Prema rezultatima Popisa 2022, više od polovine stanovništva Srbije starosti 15 i više godina završilo je srednju školu (53,1%), osnovnu (osmogodišnju) školu je završilo 17,8% stanovnika, diplomu više ili visoke škole steklo je 22,4% lica, dok je 6,3% stanovnika bez škole ili je završilo manje od osam razreda osnovne škole.

Posmatrano po polu, udio žena koje su stekle više ili visoko obrazovanje u ukupnom broju žena starosti 15 i više godina veći je nego udeo muškaraca sa višim i visokim obrazovanjem u ukupnom broju muškaraca iste starosti (udeo lica sa završenom višom ili visokom školom/fakultetom/akademijom – 24,03% žene, 20,73% muškarci).

Povezane vijesti

%d bloggers like this: