Aktuelno Društvo Nauka i tehnologija Srbija

Vlada Srbije odlučila: Kraj školske godine 6. juna

Vlada Srbije naložila je Ministarstvu prosvjete da se drugo polugodište školske 2022/23. godine za sve učenike osnovnih i srednjih škola u cijeloj zemlji završi 6. juna, što znači da do tada treba da budu zaključene sve ojcene, piše u saopštenju Vlade. Dodaje se da škole najkasnije do 20. juna održavaju vannastavne aktivnosti koje između ostalog podrazumijevaju i nastavu u prirodi.

“U tom periodu mogu se realizovati dopunska, dodatna i pripremna nastava, nastava u prirodi, kao i drugi oblici obrazovno-vaspitnog rada, sa ciljem podsticanja socijalnih i emocionalnih veština učenika i aktivnosti na teme tolerancije, empatije, zajedništva, podrške i zahvalnosti. Bitno je napomenuti da će svi učenici koji ne budu zadovoljni svojim uspehom, dobiti priliku da do 20. juna poprave ocene na lični zahtjev“, piše u saopštenju.

Prema ranijem školskom kalendaru, školska godina za učenike od prvog do sedmog razreda osnovnih škola trebalo je da traje do 20. juna 2023. godine, a za učenike osmog razreda do 6. aprila.

Kada se o srednjim školama radi, za učenike četvrtog razreda četvorogodišnjih stručnih škola i učenike trećeg razreda trogodišnjih stručnih škola poslednji dan škole bio je 30. maj, a 20. jun za učenike prvog, drugog i trećeg razreda gimnazija i četvorogodišnjih srednjih škola, kao i prvog i drugog razreda trogodišnjih stručnih škola.

Povezane vijesti

%d bloggers like this: