Aktuelno Ekonomija Srbija

Agencija za privredne registre (APR) obustavlja rad na šalterima

Na osnovu Zaključka Vlade Republike Srbije, Agencija za privredne registre (APR) obustavlja rad sa strankama putem neposrednog kontakta, odnosno na šalterima Agencije, do dana prestanka vanrednog stanja ili do donošenja drugog akta Vlade Republike Srbije.

Obezbjeđen je nesmetani nastavak obavljanja poslova iz nadležnosti Agencije, uz poštovanje svih zakonskih rokova za odlučivanje, navode iz APR-a

Korisnicima su na raspolaganju eServisi APR-a za registraciju osnivanja preduzetnika, jednočlanog i višečlanog DOO-a, Centralna evidencija objedinjenih procedura za građevinske dozvole, sistem za dostavljanje elektronskih finansijskih izveštaja i Centralna evidencija stvarnih vlasnika.

Sve ostale registracione prijave, dokumentacija i zahtevi šalju se u papirnoj formi, putem poštanskih operatora, kao i do sada.

“Najtačnije i najažurnije informacije o procedurama i dokumentaciji potrebnoj za registraciju, modeli akata i naknade objavljeni su na sajtu www.apr.gov.rs, gde se može pratiti tok prijema i obrade svakog pojedinačnog predmeta, putem Pretrage podataka o primljenim prijavama i žalbama. Takođe, u odeljku Registri, sa linka Obrasci mogu se besplatno preuzeti svi propisani obrasci, Agencija prima i podneske poslate u slobodnoj formi, iz kojih se nedvosmisleno vidi razlog podnošenja zahteva, navodi se u saopštenju APR-a.

Za sva dodatna pitanja, privrednicima i građanima je na raspolaganju Info centar APR-a (telefon: 011 20 23 350, info@apr.gov.rs), telefoni organizacionih jedinica Agencije (spisak svih telefona objavljen u Kontaktima, na sajtu APR-a).

Za tehnička pitanja, u vezi eServisa i rada aplikacija u IT sistemu APR-a, građani se mogu javiti Servis desku APR-a (telefon: 011 20 20 293, sd@apr.gov.rs).

Pravna pomoć se trenutno pruža samo elektronskim putem, a spisak elektronskih adresa, za slanje pitanja registrima, objavljene su u Kontaktima, na sajtu APR-a.

Povezane vijesti

%d bloggers like this: