Aktuelno Društvo Srbija Zanimljivosti

Bajrakli džamija, povodom 500 godina od izgradnje, prvi put na poštanskoj markici u Srbiji

Jedina preostala u Beogradu, Bajrakli džamija se, povodom pet vijekova od njene izgradnje, našla na poštanskoj markici Pošta Srbije.

Pošte Srbije su kao prigodnuu marku umjetnost-arhitekrura izdale dvije marke sa ilustracijama spoljašnjeg i unutrašnjeg izgleda Bajrakli džamije, a vrijednost markice je 30 dinara.

“Prvi put u historiji poštanska marakica Bajrakli dzamije, povodom 500 godina. Ove prelijepe i jedine preostale bogomolje”, napisala je ovim povodom na društvenim mrežama direktorka beogradskog “Gajreta”, teološkinja i vjeroučiteljica Lejla H. Alomerović.

Pošta Srbije je u opisu ovih markica da je Bajrakli džamija, glavni islamski kulturni centar u Beogradu, jednoprostorna je građevina sa kupolom i minaretom, sagrađena oko 1522.

Foto: Medin Halilović, arhiv

“Prvobitno se zvala Čohadži-džamija, po zadužbinaru, trgovcu čohom, Hadži-Aliji. Nakon obnove 1741. godine neko vrijeme zvala se Husein-begova, a krajem 18. vijeka nazvana je Bajrakli-džamija, po barjaku koji se na njoj isticao kao znak za jednovremeni početak namaza (molitve) u svim džamijama. Arhitektura džamije pripada tipu jednoprostorne kubične građevine kvadratne osnove, sa osmostranom kupolom koju nose istočnjački potkupolni lukovi i niše – trompe, sa skromnom dekoracijom konzola i minaretom.
Građena je od kamena, sa masivnim zidovima sa malo otvora. Sa spoljne sjeverozapadne strane postavljeno je minare, uska kula kupastog krova, sa kružnom terasom pri vrhu. Naspram ulaza, u unutrašnjosti džamije nalazi se najsvjetiji prostor – mihrab, plitka niša sa raskošnim ukrasom svoda, postavljena u pravcu svetog grada Meke ka jugoistoku. Desno od mihraba nalazi se mimber, uzdignuta drvena propovedaonica, a nad ulazom je drvena galerija – mahfil.
Unutrašnja dekoracija džamije je skromna, sa rijetkim stilizovanim floralnim i geometrizovanim motivima i kaligrafskim natpisima stihova iz Kur’ana po zidovima.
Zbog starine, rıjetkosti, očuvanosti izvorne namjene, kao i reprezentativnosti vjerske arhitekture i islamske kulture, džamija je 1946. stavljena pod zaštitu države kao spomenik kulture, a 1979. proglašena za kulturno dobro od velikog značaja”.

Stručna saradnja Pošta Srbije je za ove markice imala sa Islamskom zajednicom Srbije, Muftijstvom Srbijanskim u Beogradu, a umjetničku realizaciju izdanja potpisuje Miroslav Nikolić.

Povezane vijesti

%d bloggers like this: