Aktuelno Društvo Sandžak

Bošnjačko nacionalno vijeće jedino ovlašteno da predstavlja Bošnjake i odlučuje o pitanjima iz oblasti obrazovanja na bosanskom jeziku

Bošnjačko nacionalno vijeće najoštrije je, kako je navedeno, osudilo sramni akt ministra prosvjete Mladena Šarčevića kojim je pokušano ukidanje jedne od Ustavom i zakonima garantovanih nadležnosti Vijeća – obrazovanja na bosanskom jeziku.

Kako se ističe ministar Šarčević je potpisivanjem sporazuma sa jednom nevladinom organizacijom i lokalnom televizijom najgrublje prekršio zakon i Ustav i time izvršio drsku diskriminaciju Bošnjaka.

“Bošnjačko nacionalno vijeće je u prethodnom periodu u saradnji sa Ministarstvom prosvjete započelo realizaciju učenja na daljinu na bosanskom jeziku te u skladu sa tim angažovan je tim saradnika koji već cijelu sedmicu priprema i izrađuje nastavne jedinice. Sporazum Ministarstva prosvjete sa jednom nevladinom organizacijom i lokalnom televizijom je u suprotnosti sa važećim zakonima i Ustavom i nikakvo vanredno stanje ne opravdava ovakav drzak pokušaj ukidanja nadležnosti Bošnjačkog nacionalnog vijeća#, saopšteno je iz BNV-a.

Ovo predstavničko tijelo Bošnjaka u Srbiji i dalje zahtijevati od Radio televizije Srbije da počne sa emitovanjem nastave na bosanskom jeziku jer je, podvlači se, javni medijski servis u zakonskoj obavezi da to i učini.

Pozivamo učenike, roditelje i javnost da prate internet sajt Bošnjačkog nacionalnog vijeća jer se tu svakodnevno objavljuju nove nastavne jedinice za učenje na daljinu na bosanskom jeziku.

Bošnjačko nacionalno vijeće je u petak obavijestilo obrazovne ustanove u Sandžaku da je Vijeće Ustavom Republike Srbije uspostavljena i na neposrednim izborima izabrana institucija radi ostvarivanja prava bošnjačkog naroda na samoupravu u oblasti identitetskih prava (član 75 Ustava Republike Srbije) i da je shodno odredbama člana 1a. 2. stav 2. 10. 11. 11a. 12. 13. 14. i 15. Zakona o nacionalnim savjetima nacionalnih manjina („Službeni glasnik RS“ br. 72/09, 20/14 – Odluka US, 55/14 i 47/18), Bošnjačko nacionalno vijeće jedino ovlašteno da predstavlja Bošnjake i odlučuje o pitanjima iz oblasti obrazovanja na bosanskom jeziku.

“Upućujemo apel prosvjetnim radnicima u Sandžaku da se ne odazivaju na pozive političkih stranaka i nevladinih organizacija jer one nemaju zakonsko pravo niti resursa i kapaciteta da organizuju nastavu na bosanskom jeziku”, navodi se u reagiranju.

Bošnjačko nacionalno vijeće će o ovom, kako se zaključuje, sramnom aktu ministra prosvjete obavijestiti i međunarodnu zajednicu te pokrenuti sve pravne mjere u cilju zaštite svojih nadležnosti i prava djece da u ovim vanrednim okolnostima slušaju kvalitetnu nastavu na svom maternjem, bosanskom jeziku.

Povezane vijesti

%d bloggers like this: