Aktuelno Bosna i Hercegovina Kultura Sandžak

BZK „Preporod“ obnavlja rad u Sandžaku, potpisani sporazumi sa BNV i BNVCG

Predsjednica Bošnjačkog nacionalnog vijeća (BNV) Jasmina Curić i predsjednik Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori Ejup Nurković potpisali su danas Sporazum o saradnji sa predsjednikom Bošnjačke zajednice kulture „Preporod“ Sanjinom Kodrićem.

Kako je poručeno sa ove svečanosti Bošnjačka zajednica kulture (BZK) Preporod, kao krovna institucija kulture Bošnjaka, ima želju da obnovi svoj rad u Sandžaku, odnosno u Srbiji i Crnoj Gori i zajedno sa oba vijeća će realizarati niz projekata.

Bošnjačko nacionalno vijeće i Bošnjačko vijeće u Crnoj Gori potpisali su odvojene sporazume o saradnji sa „BZK“ Preporod koji će formalizirati dosadašnju i unaprijediti buduću međusobnu saradnju s ciljem ostvarivanja interesa Bošnjaka kao naroda u kulturi i društvu, poštujući sve posebnosti i autonomnost u radu strana potpisnica.

Nakon potpisivanja sporazuma predsjednica BNV Jasmina Curić je rekla da Vijeće i BZK „Preporod“ imaju višegodišnju uspješnu saradnju na svim poljima, naročito na projektima kulture, obrazovanja i nauke.

“Danas smo ovdje da unaprijedimo odnose sa BZK „Preporod“ i iz tog razloga smo potpisali sporazum koji definiše našu bližu saradnju u svim oblastima od zajedničkog interesa. Nadam se da će u narednom periodu Bošnjačko nacionalno vijeće i BZK „Preporod“ biti most saradnje između obrazovnih institucija BiH i Sandžaka. Zahvaljujem se prof. dr. Sanjinu Kodriću na podršci koju su BZK „Preporod i njegov tim pružili Bošnjačkom nacionalnom vijeću do sada”, rekla je Curić u obraćanju medijima.

Predsjednik Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori Ejup Nurković je u izjavio da je zadovoljan što je sporazumom utvrđena bliža saradnja sa najstarijom institucijom kulture Bošnjaka.

“Veze i saradnja između bošnjačkih vijeća i BZK „Preporod“ su i do sada bile dobre i mi želimo da te veze ojačamo ovim sporazumom u korist naših institucija i našeg naroda”, naveo je Nurković.

Prof. dr. Sanjin Kodrić je nakon potpisivanja predstavio rad i djelovanje BZK „Preporod“ koja je osnovana 1902. godine u Sarajevu.

“BZK „Preporod“ djeluje u svim oblastima vezanim za identitet i kulturu Bošnjaka. Jedna od naših ambicija je obnavljanje rada „Preporoda“ u Srbiji i Crnoj Gori, odnosno uopće u Sandžaku. Kada je riječ o sporazumima sa bošnjačkim vijećima, mi imamo saradnju od ranije koju je potrebno unaprjeđivati kako bi ona bila bolja, uspješnija i sadržajnija. Sporazumi o saradnji su osnova da se obavežemo na još bolje međusobne odnose i ja vjerujem da će tako u budućnosti i biti. BZK „Preporod“ i bošnjačka vijeća su komplementarne institucije koje imaju dosta dodirnih tačaka i te dodirne tačke trebaju spajati a ne razdvajati“, naglasio je Kodrić.

On je, upitan koji će projekti nakon ovog sporazuma biti u prvom planu, kazao da je Preporod trenutno radi novi pravopis bosanskog jezika i da očekuju učešće oba vijeće u ovom projektu.

“Sve ono što vezuje jedan narod u cjelini utemljeno je na jeziku. Imamo projekata u kojima definitvno očekujemo saradnju sa vijećima i u Srbiji i u Crnoj Gori. Preporod će pružiti podršku i kada je riječ o permanentnom obrazovanju nastavnih kadrova, posebno iz oblasti bosnistike, odnosno bosanskog jezika i bošnjačke književnosti, takođe je i edicija Bošnjačka književnost za mlade otvorena za učešće vijeća. Svaki projekta koji Preporod radi je otvoren za učešće vijeća. Svakako da imamo želju i a obovimo rad Preporoda ovdje u Sandžaku”, poručio je predstavnik ovee bošnjačke kulturne institucije.

Potpisani sporazum utvrđuje da će strane potpisnice Sporazuma zajednički raditi na razvijanju i snaženju svijesti o ukupnosti bošnjačke kulture i identiteta Bošnjaka kao naroda u svjetskoj zajednici kultura i naroda, kao i na istraživanju i predstavljanju svih sadržaja bošnjačke kulture i identiteta Bošnjaka kao naroda u okviru nastojanja Bošnjaka da sebi osiguraju ravnopravan položaj u svjetskoj zajednici naroda.

Sporazum između bošnjačkih vijeća i temeljne institucije kulture Bošnjaka predviđa i saradnju i pružanje međusobne pomoći i podrške pri realiziranju različitih projekata, programa i aktivnosti u kojima zajednički učestvuju te međusobne pomoći i podrške u oblastima kulturnih, obrazovnih, naučnih i društvenih projekata, programa i aktivnosti.

Povezane vijesti

%d bloggers like this: