Aktuelno Bosna i Hercegovina Društvo

Danas se obilježava Dan Armije RBiH

Nizom skupova danas se obilježava Dan Armije Republike Bosne i Hercegovine.

Obilježavanja Dana Armije RBiH u Sarajevu počelo je polaganjem cvijeća na Šehidskom mezarju Kovači i odavanjem počasti poginulim borcima i šehidima obilježena je 19. godišnjica 2. pješadijskog puka Oružanih snaga Bosne i Hercegovine (OS BiH) i 32. godišnjica formiranja Armije Republike BiH, javlja Anadolu.

Armija RBiH je osnovana 15. aprila 1992. kao odgovor na agresiju koja je uslijedila nedugo nakon provedbe referenduma o nezavisnosti Bosne i Hercegovine.

Osmog aprila 1992. Predsjedništvo Bosne i Hercgovine proglasilo je neposrednu ratnu opasnost i osnovalo Glavni štab Teritorijalne Obrane Bosne i Hercegovine. Teritorijalna obrana Bosne i Hercegovine bila je nasljednik dotadašnje Teritorijalne Obrane Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine.

Sljedeći dan, 9. aprila, Predsjedništvo Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o ujedinjenju svih oružanih snaga na teritoriju Bosne i Hercegovine u Oružane snage Bosne i Hercegovine (OS BiH); pod komandu Oružanih snaga trebala se staviti Patriotska liga Bosne i Hercegovine, Zelene beretke, TO BiH, HVO, HOS i druge grupe otpora jugo-srpskoj agresiji.

Armija Republike Bosne i Hercegovine nastala je ujedinjenjem jedinica TO-a, Patriotske lige, Zelenih beretki, MUP-a Bosne i Hercegovine i raznih dobrovoljačkih formacija u jedinstvenu vojsku, Armiju Republike Bosne i Hercegovine 15. aprila. Do tada je korišten stari naziv Teriotorijalna odbrana Bosne i Hercegovine.

Tokom četverogodišnjeg odbrambenog rata, Armija RBiH stasala je u respektabilnu vojnu silu koja je brojala više od 200.000 pripadnika.
.
Armija RBiH je bila jedina legitimna vojna formacija međunarodno priznate države Republike Bosne i Hercegovine, i kao takva predstavljala je službene oružane snage Republike Bosne i Hercegovine za vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovinu. Njen mandat i zadaci unutar Oružanih snaga RBiH okvirno su definisani Ustavom Republike Bosne i Hercegovine (čl. 162).
Armija RBiH je bila organizovana u korpuse na regionalnoj osnovi, po regijama, 1. korpus: Sarajevo, 2. korpus: Tuzla, 3. korpus: Zenica, 4. korpus: Mostar, 5. korpus: Bihać, 6. korpus: Konjic, 7. Korpus: Travnik, formiran 26. februara 1994. godine.

Dana 9. maja 1995. godine, po prvi puta u svojoj historiji, Armija Republike Bosne i Hercegovine, kao jedina vojna formacija sa prostora bivše Jugoslavije, dobila je poziv da učestvuje na vojnoj paradi u Parizu povodom Dana pobjede nad fašizmom.

“Ostat će upamćeno da je tada cio antifašistički svijet aplaudirao maloj državi koja se suprotstavila novo-probuđenim zaostavštinama aveta fašizma na ovim prostorima. Privilegija da ponese armijsku zastavu na spomenutoj smotri pripala je Semiru Drljeviću – Lovcu, a bajrak koji je digao iznad glave je bio onaj pod kojom su ginuli najbolji sinovi Bosne i Hercegovine, sa istim motivima kao i antifašisti 50 godina ranije”.

Povezane vijesti

%d bloggers like this: