Aktuelno Bosna i Hercegovina Crna Gora Politika Regija Sandžak Srbija

Deklaracija bošnjačkih političkih predstavnika na Balkanu: Iskljućiti sve oblike voluntarizma, samovolje i diskriminacije Bošnjaka

Na Prvoj konferenciji bošnjačkih političkih predstavnika na Balkanu održanoj u nedjelju, u Skoplju, je usvojena deklaracija kojom se pokreće inicijativa o osnivanje Foruma bošnjačkih političkih predstavnika i čiji je trajni zadatak institucionalna povezanost svih Bošnjaka i izgradnja snažnih veza na nacionalnom, obrazovnom, kulturnom, političkom, ekonomskom, znanstvenom, tehnološkom i poslovnm polju.

Nakon održane konferencije “Bošnjaci kao faktor pomirenja i stabilnosti među balkanskim narodima” bošnjački zastupnici u parlamentima i članovi vlada zemalja regiona su u potpisanom dokumentu istakli da je „neupitni strateški cilj Bošnjaka regiona Balkana ulazak u EU i NATO integracije, kao i istrajna podrška naporima oko objedinjavanja jedinstvenog evropskog prostora“.

“Nužno je ubrzati proces integracije država Balkana u EU, zarad ekonomskog prosperiteta, političke stabilnosti i standrada života koji su evropsko dostinuće današnjice. Izgradnja pravednog i humanog društva vladavine prava iz kojeg će se iskljućiti svi oblici voluntarizma, samovolje i diskriminacije Bošnjaka, te na Balkanu omogućiti potpuna sloboda i ravnopravnost svakog čojeka pred zakonom“, piše u toj deklaraciji.

U aktu namjenjenoj domaćoj javnosti i međunarodnoj zajednici se predočava bezuslovno priznavnje dostojanstva čovjeka i jednakih i neotuđivih prava za svakog pojedinca u društvu, što podrazumjeva promovoiranje temeljne vrijednosti kako pojedinca tako i identitetnih vrijednosti grupa.

Ovom deklaracijom se traži da se omogući sloboda kretanja sa ličnim dokumentima, sloboda komuniciranja i povezivanja na kulturnim i obrazovnim programima, za sve građane Balkana, izgradnja kvalitetne životne inftastrukture za Bošnjake s prostora Balkana, čime bi se, kako se ukazuje, doprinjelo otklanjanju uzroka iseljavanja mladih iz regiona i izgradnju novih uvjeta koji će očuvati demografske resurse.

 “Činjenice govore da je Balkan povijesni, kulturni, politički i ekonomski dio Evrope, stara i prva Evropa, dio Mediteranskog svijeta, te se stoga podrazumjeva uzajamna podrška realizaciji ciljeva i istrajnosti na njihovom ostvarivanju u saradnji s institucijama EU“, zaključuje se u Deklaraciji koju je potpisalo sedam bošnjačkih političkih predstavnika iz, Bosne i Hercegovine, Sandžaka, Crne Gore, Kosova i Sjeverne Makedonije.

Skup je organizirao Bošnjački demokratski savez (BDS) u Sjevernoj Makedoniji, s ciljem ujedinjenja bošnjačkih političkih faktora.

Predsjednik te stranke Munir Kolašinac je rekao je izuzetno važno da se radi na uspostavljanju i objedinjavanju partnerskih odnosa sa drugim bošnjačkim političkim subjektima u zemljama regiona.

Predsjednica Nove demokratske stranke i zamjenik premijera Republike Kosovo, Emilija Redžepi je kazala da na ovom skupu, zajedničkim snagama svih Bošnjaka u zemljama regiona, žele da pokažu solidarnost i jedinstvo.

 „Mi smo narod mira, narod dostojanstva, narod tolerancije koji može biti most povezivanja svih naroda na Balkanu. Naša solidarnost i jedinstvo, svih Bošnjaka, svih parlamentaraca i svih bošnjačkih političkih subjekata je samo samo početak naše zajedničke saradnje“, kazale je Redžepi.

Otvoreni Balkan velikodržani projekat Srbije

Zastupik SDA u Parlamentarnoj skupštini Bosni i Hercegovini, Šemsudin Mehmedović je kazao da je cilj konferencije da se ujednači pristup prema političkim izazovima na Balkanu, ali i kako se boriti protiv hegemonističkih velikodržavnih projekata na Balkanu.

Naglasio je da je veoma važno da Bošnjaci Balkana, bivše nam zajedničke zemlje Jugoslavije, budu sa jedinstvenim pristupom po određenim političkim pitanjima, prije svega, da se međusobno povezuju, kulturno, historijski i obrazovno, poslovno, te da je važno da nastave političko djelovanje kao jedinstven politički forum na čitavom Balkanu.

“Vrlo je važno da postoje politički predstavnici čiji će se glas čuti, pa i u Makedoniji. Ocjenjujemo da su u Evropi, trenutno, najugrožeiji Bošnjaci. Bez obzira na sve to nećemo se predati nego ćemo vrlo jasno i glasno poručiti svima onima koji imaju velikodržavne hegemonističke projekte na Balkanu, da ćemo se ošto suprostaviti tome i da će Bošnjaci imati odgovore na sve te izazove koji budu pred nama“, rekao je Mehmedović.

On je istakao da Bosna i Herceovina nije dio priče o Otvorenom Balkanu, bez obzira što Srbija u tom pogledu svojata Bosnu i Hercegovinu.

 “Mi smo, svakako na fonu Berlinskog procesa i dok se ne realizira Berlinski proces ne možemo uopće pričati o Otvorenom Balkanu jer mi smatramo da je Otvroreni Balkan jedan velikodržani projekta Srbije koji je inicira, prije svega, od strane Francuske i koja je tradicionalni prijatelj Srbije“, rekao je Mehmedović.

Predsjednik Bošanjčke stranke (BS), Ervin Ibrahimović je ocjenio da je ovaj skup i potpisivanje deklaracije pobjeda nacionalne svijesti i dokaz sazrijevanja bošnjačkog naroda i poruka jedinstva.

“Današnji izazovi zahtijevaju jedno jedinstvo, političku odgovornost, posebno odgovrnost lidera, kako bi smo mogli da odgovorimo na sve izazove, koji, vidite, nisu samo na Balkanu, sve više imamo pojava u Evropi, ai globalne krize. Vjerujem da mali narod, ali narod sa velikom historijom, tradicijom i kulturom, treba da pokažemo još jednom, možemo da budemo, iako mali, most spajanja između velikih država ali isto tako faktor mira i stabilnosti, koji smo svih ovih godina čuvali bez obzira u kojoj od zemalaj Zapadnog Balkana se nalaze. Sretan sam danas da smo kao lideri spremni da nadilzimo političke razlike, sve u cilju jedinstva, boljitka i prosperiteta bošnjačkog naroda“, poručio je Ibrahimović.

Predsjednik Stranke pravde i pomirenja (SPP) i aktuelni potpredsjednik Skupštine Srbije, Usame Zukorlić je ukazao da su se po prvi put bošnjački politički predstavnici sakupili na jednom mjestu i usvojili zajedničku deklaraciju, ocjenivši da je to historijski čin koji će doprinjeti konsilidovanju zdravih bošnjačkih političkih snaga na Zapadnom Balkanu i usmjeriti bošnjački narod da se ujedinjuje i dogovara oko svojih vitalnih interesa.

“Vjerujem da će sa ove konferenije otići pozitivne poruke, da ćemo imati pozitivan stav koji će doprinjeti stabilnosti na Zapadnom Balkanu i doprinjeti jačanju položaja bošnjačke nacionalne zajednice, kako u Bosni i Hrecegovini, tako i u Sandžaku, Srbiji i Crnoj Gori i svim mjestima gdje žive Bošnjaci“, rekao je Zukorlić.

Narodni poslanik SDA Sandžaka u parlamentu Srbije, Enis Imamović je rekao da su politički predstavnici Bošnjaka, imajući u vidu političe procese koji se dešavaju na Balkanu, shvatili neohodnost političkog povezivanja i udruživanja političkog kapaciteta koji bošnjački narod ima, a ciju rješavanja vitalnih nacionalnih interesa Bošnjaka, ma gdje oni živjeli.

“Bošnjaci su miroljubiv narod, narod koji izuzetno cijeni i poštuje države u kojima živi, rasut je po čitavom svijetu. Bošnjaci su narod koji izuzetno doprinosi društvima u kojima živi i radi i svojom demokrtaskom i miroljubivom orjentacijom prema razvoju društvu. U tom smislu mi smo u svim zemljama u kojma živimo dali odlučujući doprinos u razvoju tih društava i podršku u integraciji naših zemalja u Evropsku uniju i NATO savez. Smatramo i da taj doprinos koji dajemo treba da usmjerimo prema ujedinjavanju i objedinjvanju naših političkih ciljeva u minimum zajedničkog konsenzusa koji imamo kao politički predstavnici Bošnjaka kako bi smo ostavrili nacionalne ciljeve u skladu sa ustavom i zakonima zemalja u kojima živimo i predstavljamo bošnjački narod“, poručio je Imamović.

Inicijativu za formiranje Foruma bošnjačkih narodnih poslanika na Balkanu, u državama nastalim na prostoru bivše Jugoslavije predstavila je SDA Sandžaka, krajem marta ove godine. Fokus djelovanja foruma, kako je najavljeno, je umsjeren na produbljivanje i jačanje veza sa matičnom državom Bosnom i Hercegovinom, a s ciljem da ta poslanička mreža institucionalizuje komunikaciju sa svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, sa svim legitimnim nosiocima izbornih funkcija, „kako bi istakli značaj i stavili do znanja koliko je jaka Bosna i Hercegovina važna za opstanak Bošnjaka na ovim prostorima”.

Izvor: Behar TV, SNEWS

Povezane vijesti

%d bloggers like this: