17 Aprila, 2024
Aktuelno Društvo Novi Pazar Politika

Dr. Hajdinović: Zdravstvena zaštita mora biti jednako dostupna svima

Zastupnica Odborničkog kluba SDA Sandžaka u Skupštini grada Novog Pazara, dr Hanadi Hajdinović ukazala je danas na potrebu stomatloškog zbrinjavanja lica sa posebnim potrebama i predstavila je javnosti prijedlog odluke za rješevanje tog problema, a koju je odbornički klub SDA Sandžaka u dva navrata iznosio u lokalnom parlamentu nije naišao na razumijevanje odbornika većine.

Kao stručno lice iz te oblasti ona je u obraćanju medijima istakla da se stomatološke intervencije kod lica sa posebnim potrebama, trenutno jedino moguće obaviti na Stomatološkom fakultetu u Beogradu i da je taj postupak upućivanja često dug, bez obzira na zdravstveno stanje i hitnost sprovođenja stomatološke intervencije, uz velike troškove pratilaca.

Prema riječima dr. Hajdinović, Ogranak SDA Sandžaka u Novom Pazaru je predložilo plan za rješenje ovog problema koji podrazumeva opremane jedne prostoriji u OB Novi Pazar i obezbjedi mediicinsko osoblje obučeno za ovakvu vrstu usluga:

“Naša vizija i svi napori usmjereni su ka tome da se intervencije ovakve vrste sprovode u gradu Novom Pazaru, odnosno da se u samoj Opštoj bolnici Novi Pazar opremi jedna prostorija, odnosno sala za stomatološko zbrinjavanje lica sa posebnim potrebama, potrebnim instrumentima i medicinskom opremom, a prije svega da se obezbjedi adekvatan medicinski kadar, odnosno anesteziolog, dječiji stomatolog ili oralni hirurg i stomatološki tehničar“, rekla je dr Hajdinović, podsjetivši da je Odbornička grupa SDA Sandžaka je u novopazarskom parlamentu predložila odluku kojom se grad Novi Pazar obavezuje da preduzme sve potrebne radnje i obezbjedi finansijske, tehničke, prostorne, kadrovske i druge potrebne uslove radi obezbjeđivanja adekvatnog stomatološkog zbrinjavanja lica sa posebnim potrebama, a finansijska sredstva potrebna za izvršenje ove odluke obezbijedila bi se iz budžeta grada Novog Pazara.

Dr Hajdinović je predočiča da je obaveza Grada Novog Pazara, odnosno njegovih institucija , između ostalog, i da se brine o adekvatnoj zdravstvenoj zaštiti građana.

“Zdravstvena zaštita mora biti jednako dostupna svima. Lica sa posebnim potrebama predstavljaju najosetljiviju kategoriju društva, te smatramo da se cjelokupna zajednica mora mobilisati oko rješavanja ovog pitanja. Na ovaj način institucije lokalne vlasti dokazale bi svoju brigu i humanost prema svojim građanima“, poručiča je dr Hajdinović.

Konstatirala je i da „Skupština grada nije jedino mjesto gdje se zastupaju interesi građana, iako naš odbornički klub sve vrijeme djeluje konstruktivno i ne daje samo prijedloge određenih odluka, već i rješenja istih, te ćemo u narednom periodu razmisliti o organizovanju i sprovođenju peticije kojom ćemo pozvati sve građane da zatraže svoja prava i da podrže formiranje jedne ovakve sale za stomatološko zbrinjavanje lica sa posebnim potrebama.“

Povezane vijesti

%d bloggers like this: