Aktuelno Bosna i Hercegovina Društvo Sandžak Tutin

General Armije RBiH Ramiz Dreković pravosnažno oslobođen optužbi za ratni zločin

Vijeće Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine juče je otpremilo drugostepenu presudu kojom je odbijena kao neosnovana žalba Tužilaštva Bosne i Hercegovine i potvrđena prvostepena presuda Suda Bosne i Hercegovine od 17.5.2023. godine, a kojom je Ramiz Dreković oslobođen od optužbe jer nije dokazano da je radnjama opisanim u izreci presude počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.

Dreković je oslobođen optužbi da je naredio da se granatiranje izvrši napada na većinsko srpsko stanovništvo 1995. godine u Kalinoviku.

“U optužnici Tužilaštva Bosne i Hercegovine je, između ostalog, navedeno da je Ramiz Dreković za vrijeme ratnog stanja i oružanog sukoba u Bosni i Hercegovini između Armije Republike Bosne i Hercegovine (ARBiH) i Vojske Republike Srpske, kao komandant 4. korpusa ARBiH, postupao suprotno pravilima međunarodnog humanitarnog prava na način što je u periodu od 21.5.1995. do 7.6.1995. godine naredio da se izvrši napad na većinsko srpsko civilno stanovništvo Kalinovika i napad bez izbora cilja granatiranjem područja naseljenog mjesta Kalinovik”, navedeno je u saopštenju Suda BiH.

Kako je predočeno na ovu presudu žalba nije dozvoljena.

Rodna kuća Ramiza Drekovića u selu Veseniće kod Ribarića (Tutin)

General Armije RBiH Ramiz Dreković, nekadašnji komandant 4. korpusa ARBiH, Ramiz Dreković je rođen 10. maja 1956. godine. Rodom je iz sela Veseniće, kod Ribarića (Tutin, Sandžak).

Nakon završene osnovne škole u Ribarićima, srednju školu, gimnaziju, završava u rodnom gradu Tutinu. Vojnu akademiju KoV, smjer oklopno-mehanizovane jedinice završio je 1980. godine u Banjoj Luci.

Kao školovani oficie bivše JNA i kapetana prve klase napustio je tu vojsku sa službe u Bjelovaru 1991. godine i stavio se na raspolaganju Patriotskoj ligi BIH u Bihaću, a kasnije učestvuje u odbrani BiH i 1992. postajeakomandanta 5. korpusa Armije Republie Bosne i Hercegovine. Bio je komantat 4. korpusa, načelnika Uprave za politička pitanja Generalštaba Armije RBiH, komandanta Komande obuke i doktrine Vojske FBiH. Na petu godišnjicu od formiranja Armije RBiH, unaprijeđen je u čin divizijskog generala.

Povezane vijesti

%d bloggers like this: