Aktuelno Društvo Novi Pazar Zdravlje

„Importan – Unaprjeđenje reproduktivnog zdravlja u Srbiji i Crnoj Gori”: Novom Pazaru od EU donirano vozilo za preventivne zdravstvene preglede žena

Novopazarski Dom zdravlja je iz donacija EU, radi preventivnih zdravstvenih pregleda žena u vangradskom području, dobio vozilo.

Kako je predočeno u toj zadrvastvenoj ustanovi u okviru prekograničnog projekta „Importan – Unaprjeđenje reproduktivnog zdravlja u Srbiji i Crnoj Gori/IMProvement of Reproductive Health in Serbia and Montenegro” koji sprovodi Dom zdravlja Novi Pazar u saradnji sa organizacijom FORS Montenegro – Fondacijom za razvoj sjevera Crne Gore, nabavljeno je vozilo marke FIAT 500L u vrijednosti od 1.626.000 dinara.

“Vozilo je nabavljeno s ciljem organizovanja preventivnih pregleda ugroženih grupa stanovništva kao što su žene iz ruralnih područja i žene sa invaliditetom u ambulantama doma zdravlja, odnosno kampanju podizanja nivoa svijesti građana o potrebi vršenja preventvnih pregleda”, navedeno je u saopštenju Doma zdravlja Novi Pazar.

U Srbiji je, kako se predočava, planirano obavljanje najmanje 250 preventivnih pregleda dojke i grlića materice. U nastavku projekta planirana je nabavka mobilnog ultrazvuka, koji bi, zajedno sa kupljenim vozilom, činio cjelinu u pružanju preventivnih pregleda u ruralnim područjima, kao i ostale medicinske opreme.

Realizacija projekta Important počela je 1. decembra 2021. i traje do 30. novembra 2023. godine.

Projekat ima za cilj unapređivanje kvaliteta i dostupnosti usluga u oblasti reproduktivnog zdravlja i nivoa svijesti stanovništva o značaju zdravih stilova života i prevencije u očuvanju reproduktivnog zdravlja, posebno za socijalno ranjive kategorije stanovništva. Projekat finansira Evropska unija u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora 2014-2020. Ugovorno tijelo za projekat je Ministarstvo finansija Republike Srbije – Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava EU.

Ukupna vrijednost projekta “Important” iznosi preko 352.000 eura, od čega Evropska unija finansira skoro 250.000 eura. Vrijednost projekta za Srbiju iznosi preko 124.000 eura, od čega je doprinos Evropske unije preko 105.000 eura.

Pored nabavke nove opreme i vozila, kao i obuke za korišćenje nove opreme, glavne projektne aktivnosti uključuju i prekogranične treninge za medicinsko osoblje na teme vezane za prevenciju, dijagnostiku i liječenje karcinoma dojke i karcinoma grlića materice, predavanja za žene i omladinu na temu reproduktivnog zdravlja, organizovanje preventivnih pregleda, sprovođenje istraživanja o znanju i navikama vezanim za reproduktivno zdravlje, kampanju podizanja nivoa svijesti građana, izradu publikacija o značaju zdravih stilova života, preventivnih pregleda dojki i ginekoloških pregleda, prekograničnu konferenciju na temu unaprjeđenja reproduktivnog zdravlja i sl.

Ovaj dvogodišnji projekat obuhvata gradove: Novi Pazar, Novu Varoš, Prijepolje, Rašku, Sjenicu, Priboj, Vrnjačku Banju i Tutin u Srbiji, i Andrijevicu, Berane, Bijelo Polje, Gusinje, Kolašin, Mojkovac, Nikšić, Petnjicu, Plav, Pljevlja, Plužine, Rožaje, Šavnik i Žabljak u Crnoj Gori.

Povezane vijesti

%d bloggers like this: