23 Februara, 2024
Aktuelno Društvo

Inicijativa za stvaranje mreže za zaštitu aktivista u Sandžaku od pritisaka i za rad na demokratizaciji društva

Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda je u okviru projekta “Izgradnja zajednice za zaštitu i podršku aktivistima za ljudska prava i demokratizaciju u Sandžaku” pokrenuo inicijativu za stvaranje mreže za zaštitu aktivista u Sandžaku od pritisaka i za rad na demokratizaciji društva.

Na prvom od planiranih niza sastanaka danas u Novom Pazaru su prisustvovali predstavnici lokalnih nevladinih organizacija i medija.

Kako je saopšteno iz Sandžačkog odbora glavna ciljna grupa projekta su predstavici civilnog društva i aktivisti za ljudska prava širom Sandžaka, bez obzira da li su u nekim organizacijama, neformalnim grupama ili sami izvode aktivnosti, kao i mladi istraživači, novinari i ostali.

U okviru projekta, sprovešće se aktivnosti na izradi online arhive na osnovu postojeće arhive Sandžačkog odbora, koja će biti dostupna široj javnosti i veoma važna mladim istraživačima i novinarima.

Predsjednica Sandžačkog odbora Semiha Kačar

Korisnici projekta su aktivisti širom Sandžaka, pripadnici organizacija, neformalnih grupa ili pojedinci. Takođe su korisnici i mladi istraživači, novinari i pripadnici akademske zajednice koji redovno sarađuju sa Sandžačkim odborom i iskazuju potrebu da koriste dokumentaciju prikupljenu u prethodnim decenijama.

Tokom razgovora novinari i predstavnici medija u Novom Pazaru su ukazali na pritiske i naveli primjere pririsaka sa kojima se susreću u svom radu. Poslenici medija i civilnog sektora su se složili da je Opšta bolnica u Novom Pazaru  zatvorena za izvještavanje prema većini novinara u ovom gradu, da treba uvesti monitoring na medijske projekte koji se finansiraju sredstvima iz budžeta grada i države, te da, na osnovu profesionalnih standarda, treba  uspostavit mehanizam zaštite od napada na medijske radnike i aktiviste NVO.

Povezane vijesti

%d bloggers like this: