Aktuelno Društvo Kolumna Regija

Procesi koji su nezaustavljivi i koji nemaju alternativu

Piše: Enes Šemsović

U okolnostima kada je podrška matice, našim subjektima i nastojanjima potpuno izostala, a pokušaj da se dobije neka šira regionalna podrška iz Novoga Pazara, bio je, po svemu sudjeći pucanj u prazno. Pokazalo se, nadam se ne za dugo, da se naši interesi i interesi naših nacionalnih institucija iz Sarajeva i Novoga Pazara ne poklapaju. Po ko zna koji put se kao ispravna pokazala ona stara istina ,, uzdaj se use i u svoje kljuse”

Konačno, dobili smo potvrdan odgovor bitnih društveno politiičkih autoriteta da prihvaćaju naše inicijative o konstituisanju nacionalnih vijeća, sa svim elementima koji proizlaze iz toga rešenja. I druga stvar, koja otvara nadu i perspektive je obnova ,,Bošnjačkog kulturnok centra” u Skoplju, pod pokroviteljstvom države. Odlična vijest. koja nas je sve veoma obradovala i u konačnici se potvrdila ona stara istina, da su znanje i upornost najbolji resursi u ostvarivanju ciljeva. Ja sam, definitivno bio na izdisaju svih očekivanja. Potvrda toga je i moja izjava kada sam citirao Balaševića: ,, ne očekujem ništa, ali se kao svaki naivac nadam najboljem” eto, prešo sam se. Ima izvesnosti našim zahtjevima. U tom kontekstu, a i kao predsjednik ,,Foruma Bošnjaka Makedonije” pišem ovih nekoliko riječi. Kao poruka, kao analiza i kao vlastiti stav… Iako smo na samom početku u ovom procesu, smatram, da je epilog istog pokraj ostalog, tijesno povezan i sa našim ukupnim odnosom. Ne samo nas iz Foruma, nego, svih naših društvenih potencijala.

Nadam se, nakon tri godine postojanja ,,Foruma Bošnjaka Makedonije” da smo obogatili panoramu društveno-političkog aktivizma te, da smo u vjelikoj mjeri povratili samopouzdanje i svijest kod našeg naroda o našem autentičnom, posebnom, kulturnom, društvenom identitetu. Pokraj toga što nismo politička stranka, smatramo da je svaki javni izraz, svaka borba i zalaganje za promocijom naroda sa svim svojim bićem i odlikama je u tijesnom smislu politika. Smatram da smo našim odnosom, postavili jedne drugačije standarde kako u pogledu svjesnosti o bitnim pitanjima tako i u pogledu prolaznosti istih, u pogledu njihove prihvatljivosti od strane aktuelne vlasti. Ovdje je bitno naglasiti da je naša zajednica u cjelosti demonstrirala visoki državotvorni potencijal podržavajući sve politike koje su se kretale u pravcu podrške euro-integracijskim procesima. U konačnici, taj se odnos pokazao kao apsolutno ispravan, a u očima Državnih zvaničnika, naši su zahtjevi dobili veliku prolaznost. Možda smo na ličnom planu malo i izgubili, jer u vremenima ekonomske krize i prosečnog standarda, bolje se prihvataju neo-populističke politike i kritičari po svakom osnovu. Međutim, naš rezon je malo drugačiji, jer, naš interes nije osvojiti glas, već ostvarenje generalnih i strateških ciljeva. Efekti od takvog odnosa su ispred nas. Naj bitnija stvar, je, da smo srušili predrasudu, da manje brojni narodi ne mogu da proizvedu dovoljan uticaj, i da dovedu do pune valorizacije njihovih inicijativa. Dali je tako u ovim okolnostima presudite sami?

Premijer Republike Sjeverne Makedonije Zoran Zaev sa presdjendikom Foruma Bošnjaka Enesom Šemsovićem

Ne samo da mogu, nego, njihova prihvatljivost postaje pravilo i predstavlja jedno krajnje pozitivno iskustvo ne primjereno na drugim prostorima. Bošnjački faktor, polahko ali sigurno, predstavlja stožerni faktor za statusna pitanja svih drugih manjebrojnih zajednica u Makedoniji. Ovo je, po ko zna koji put, jedinstven primjer da “mali” pokazuju velike kapacitete i čak liderstvo u promociji inicijativa i rešenja od interesa i za druge. Još davne 1941 godine u fašističkom mraku koji je tada bio, Bošnjaci su se borili da zaštite svoje sugrađane; Srbe, Jevreje, Rome, zbog čega su izazvali srdžbu u NDH i poglavnika Pavelića. Poznata vam je sigurno Muslimanska rezolucija, sa kojom se Muslimanski prvaci toga doba protive intenzivnim zločinima i represijom NDH nad njihovim komšijama. ( Neki su čak, možda i zbog toga, završili u Jasenovcu ). Danas u bošnjačkom korpusu imamo jasno definirane politike i političare koji imaju viziju, ciljeve i koji su na političkom i na intelektualnom nivou na istoj ravni kao i ostali politički autoriteti šire zajednice. Definitivno, mi u svakom razgovoru ulazimo sa pozicije iste vrijednosti sa sagovornikom, ma ko to bio. Bošnjački narod Makedonije, mora hrabro uzeti pravu priliku u svoje ruke. Ne može ostati zarobljenik nekoliko političkih opcija, sumljivih odnosa prema Bošnjacima, koje mu ne dozvoljavaju da prodiše punim plućima kao slobodan i dostojanstven narod. Mnogo je tu manipulatora koji svoje poluobrazovanje nameću drugima bez pardona. Bošnjaci Makedonije moraju doći do forme dijaloga i moraju naučiti da razgovaraju o svemu bez ,,kulta ličnosti” i ,,svetih krava” koje su nedodirljive. Siguran sam, znajući mentalitet našeg naroda, koji lahko ne odustaje, da će mo uspjeti iznaći odgovore na probleme i izazove sa kojima se suočavamo. Naravno da smo za to, da niko nema pravo da poentira za sebe od posljednjih društvenih poduhvata, ovo je definitivno zajednička inicijativa i ista je posljedica mnogih analiza i konsultacija. Zasluga je na čitavom našem narodu. Bez te potpore i pozitivnog odnosa, sigurno bi ponestalo entuzijazma pa i hrabrosti, za tako krupne iskorake. Zašto se format ,,Foruma” pokazao kao najbolji za okolnosti Makedonije i odnosa bošnjačke zajednice prema svojim nacionalnim ciljevima. Znali smo da u svakog našeg Bošnjaka postoji jedna žeravica osjećaja za pripadnost Bošnjačkome ukupnom biću. Nešto je tu nasleđe, a nešto je rezultat vlastitog ubjeđenja, shvaćanja-osjećaja. Taj objektivni fenomen se lahko dao primjetit: Po svadbama, u porodicama, u neposrednoj komunikaciji između nas. Niko nije imao pravo praviti novu diferencijaciju na Bošnjačke “patriote” one koji članuju u probošnjačkom strankama i “izdajice” one koji članuju u druge- “ne”bošnjačke stranke. Generalno, mi smo narod Antifašističke proviniencije pa bi levičarske vrijednosti mogle i predstavljati dobar dio i toga ideološkog identiteta. Ali, ne samo toga. Jer postoji i druga interpretacija; Afirmirajući antifašizam iz drugog svjetskog rata, znači neizostavno afirmirati i komunizam te, u vulgarnoj nacionalističkoj interpretaciji, stvarati konekciju sa ateizmom. Bošnjački identitet je žestoko klerikaliziran i njegovim kreatorima to ne odgovara pa i po cijenu koketiranja s fašizmom. Ovdje leži odgovor za neke bošnjačke prvake koji su bili na strani fašista. Što naravno nema zdravo utemeljenje u nekoj posebnoj ideološkoj samostratifikaciji čitavog naroda. U ovome još leži i odgovor na pitanje; kako se postaviti ujedinjujuće kad nas po malo ima na svim stranama? Forum je dao odgovore na tu dilemu. I pokraj toga što tu djeluju ljudi svih političkih proviniencija, uspjeli smo, da po pitanjima od nacionalnog interesa postignemo punu suglasnost. Fascinantno je kad vidite naše ljude, pripadnike konfrontiranih strana na političkom polju, kako za pitanja od nacionalnog – zajedničkog interesa staju na istoj strani. Forum dakle, nije partija i ne treba i ne može da bude rival ili konkurencija političkim strankama. Nastojimo da tu dominira atmosfera iskrenog bratstva i solidarnosti. Iznenađujuće je postignuto jedinstvo i za svaku je pohvalu.

Oko inicijative o konstituiranju vijeća za manje brojne zajednice, imamo konačno sistemsko i trajno rešenje. Dobijamo krovnu nacionalnu instituciju, uvodimo sistem izbornosti, dobijamo u našu nadležnost, informisanje na jeziku zajednice i mnoga ovlašćenja iz oblasti kulture i obrazovanja, rešava se legitimnost u predstavljanju zajednice, rešava se pitanje finansiranja vijeća što na sebe preuzima država, po utvtđenim kriterijumima. Dalje, dobijamo prostorne i stručne kapacitete niz koje dalje treba da artikulira naš društveni život. Da će se jedna nova dinamika u promociji naše književnosti, sporta, muzičke umetnosti. Stvorit će se realni resursi preko kojih će mo razvijati regionalnu suradnju i povezivanje, Povratiće se brejne kulturne manifestacije i subjekti koji sada ne postoje a koje su nakad okupljale i po nekoliko hijada ljudi svih etnikuma, vjera, generacija. Radi neposredne ovlasti za kadrovska rešenja, na programima na bosanskome jeziku, dobićemo da isti u pravom smislu budu servis naroda, i odtrgnućemo sa leđa tih subjekata, uticaje sujetnih politika koje su taj glavni resurs u promociji naših identitetskih znamenitosti, pretvorili u suprotnost. Trebali dati nekakav komentar na činjenici da se Komemoracija i druge aktivnosti oko osude Genocida u Srebrenici, odbelježavanja dana matične države, te brojne aktivnosti humanitarne i kulturno -političke prirode, ne prenose, ili ne prdstavljaju na našem programu MTV i Radiju, na bosanskome jeziku. Rešava se i jedinstvena proslava dana zajednice jer, državne institucije imaju obavezu da daju puni legitimitet institucijama koje su krovne nacionalne institucije u formalno pravnom i suštinskom smislu, kakva su Vijeća. I na kraju, treba napomenuti i to, da sve ovo ama baš u ničemu neće poremetiti postignuti statusni nivo koga su Bošnjaci postigli upisivanjem u Preambuli Ustava R.Sjeverne Makedonije. Po međunarodnom pravu statusni nivo jedne zajednice može samo da se unapređuje a nikako da se devalvira. Svaka devalvirajuća aktivnost za pitanja zajednica je suprotna po međunarodnom, pa i po našem državnom statusnom pravu. Na ovaj način, imamo na djelu, najbolji poduhvat u pravcu promocije i ostvarenju nacionalnih ciljeva, a to je – graditi institucije. Naravno da je bitna podrška svih Bošnjačkih subjekata, koja se za sada kreće od pozitivnog stava pa i do konkretnih poteza podrške i podpore. Zašto za sada ćute subjekti koji su bili jedni od glavnih protagonista koncepta vijeća i napravili nekaku formu takvog predstavljanja, što je na razini udruženja građana ja ne znam, Zašto bi sada kada imamo sistemsko rešenje ti isti oklevali, a svi znamo da su svojim konkretnim odnosom legitimirali koncept vijeća kao model koji je i za njih prihvatljiv. Ovim rešenjem mi ne gradimo ništa samo za nas u Forumu. Ovi procesi su u kranjoj mjeri izraz najvećeg stupnja demokratičnosti i daće priliku svima, preko procesa izbora. Možemo se natjecati i podsticati rivalitet dog se ne konstituiše ta centralna nacionalna institucija, nakon čega je potrebna visoka nacionalna svijest i odgovornost pa i promocija onoga što je naš narod u prošlosti krasilo, a to je, da znamo da pokažemo naše bijelo lice kad to od nas niko ne očekuje i da budemo jedinstveni po pitanjima od isključivo nacionalnog interesa,. S obzirom da se u sistem nacionalnog predstavljanja, ne mogu uključiti i naši već izabrani funkcioneri, trebamo naglasiti da nam je njihova podrška ovom procesu značila puno. Ovdje bi posebno izdvojio pozitivan stav, Zećira Ramčilovića ,,Potpredsjednika Sobranja Makedonije” kao i mnogih drugih naših društvenih aktivista, svih proviniencija. Stanje jednog naroda se ogleda niz format svojih institucija. U našoj historiji imalo ih je dosta. Najbolji su među nama oni koji grade institucije. Ljudi su promenljlivi. Politike i ideologije su proizvod ljudske svijesti, i one, u zavisnosti od sveukupnog razvoja čovjeka, njegove svijesti i civilizacijskog dostignuća bivaju mijenjani. A institucije su trajne. Ovim odnosom, sa ovom inicijativom gradimo institucije koje će trajati, nije pretjerivanje ako kažem, pišemo historiju na djelu.

Moja poruka; Poštujmo i pamtimo svaki aktivizam, svaki odbelježeni događaj, od daj mo priznanje svakom zaslužnim čovjeku koji je i malo dao našoj kauzi. Promovišimo potrebnu sinergiju između naših subjekata, između političkih stranaka i kulturnih institucija. Bez straha i rezerve, iznosimo u javnosti naša viđenja i naša stanovišta o mnogim drugim društvenim fenomenima. Pokažimo i dokažimo da smo dorasli idealima rahmetli predsjednika Alije Izetbegovića njegovoj misli, njegovoj misiji, njegovoj ostavštini, njegovoj viziji, njegovoj mudrosti i hrabrosti za naš puni državni, nacionalni, kulturni i moralni preporod.

Povezane vijesti

%d bloggers like this: