Aktuelno Društvo Novi Pazar

ISG: OB Novi Pazar odbija da saopšti informacije od javnog značaja, urušava vladavinu prava u ovom gradu i ugrožava budućnost Novog Pazara i regije Sandžak

Inicijativa slobodnih građana (ISG) je saopštila da Opšta bolnica Novi Pazar i dalje odbija da dostavi tražene informacije po zahtjevima za slobodan pristup informcijama od javnog značaja u vezi rada i zapošljavanja u toj zdravstvenoj ustanovi.

Službenica iza zatamnjenog stakla snima protest Inicijative slobodnih građana, 25. jula 2020. godine, ispred Uprve OB Novi Pazar (Foto: SNews, arhiv)

“Opšta bolnica Novi Pazar već nekoliko mjeseci grubo krši Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i time nastavlja da urušava vladavinu prava u ovom gradu i ugrožava budućnost cijelog našeg grada i regije Sandžak”, ocjenjeno je u javnom reagiranju.

 

Faksimili odgovora i zahtjeva u vezi informacija od javnog značaja

VD direktora OB Novi Pazar Meho Mahmutović je u odgovoru na zahtjev, gdje se ne preciziraju tražene informacije, neveo svoje mišnjenje i komentar na Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

„Napominjemo da je protiv tražioca informacija pokrenuto vise postupaka za uvredu i klevetu i da po našem mišljenju zloupotrebljava Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, saglasno čIanu 13. istog Zakona”, stoji u dopisu koji je potpisao Mahmutović.

Inicijativa slobodnih građana uputila je tokom mjeseca maja i juna ove godine zdravstvenim ustanovama u Novom Pazaru (Opštoj bolnici, Domu zdravlja i Zavodu za javno zdravlje) zahtejve za pristup informacijama od javnog značaja o procedurama zapošljavanja, planovima rada i izveštajima o radu u proteklih godinu dana.

Sa protesta Inicijative slobodnih građana 25. jula 2020. godine ispred Uprve OB Novi Pazar (Foto: SNews, arhiv)

Podsjećaju da je Meho Mahmutović pokrenuo privatnu tužbu protiv Aladina Paučinca iz Inicijative slobodnih građana koja, ukazuju, ne može biti dovedena u vezu sa obavezom OB Novi Pazar da dostavi tražene informacije od javnog značaja.

“U ovom slučaju tražilac informacije je Inicijativa slobodnih građana koja je zasebno pravno lice i koja nema pokrenut spor sa v.d. direktorom Opšte bolnice ili sa samom zdravstvenom ustanovom. Takođe, podsjećamo da se u ovom slučaju ne može govoriti ni o zloupotrebi Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja koja se može utvrditi ako tražilac uputi previše pitanja”, stoji u saopštenju udruženja građana nastalo okupljenjem i protestima ipsrd uprave OB Novi Pazara tokom prošlogodišnjeg vala koronavirusa u Novom Pazaru.

Sa protesta Inicijative slobodnih građana 25. jula 2020. godine ispred Uprve OB Novi Pazar (Foto: SNews, arhiv)

Inicijativa slobodnih građana je, kako se predočava, za 3 mjeseca uputila 22 pitanja u okviru 4 zahtjeva OB Novi Pazar.

Podsjćaju građane i na suštinu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i na prava tražioca infomacija da mu bude saopšteno da li organ javne vlasti posjeduje određenu informaciju, odnosno da li mu je ona dostupna; pravo tražioca da mu se informacija od javnog značaja učini dostupnom tako što će mu se, bez naknade, omogućiti uvid u dokument koji tu informaciju sadrži; pravo tražioca da dobije kopiju dokumenta koji sadrži traženu informaciju, uz uplatu propisane naknade u visini nužnih troškova izrade kopije dokumenta i pravo tražioca da mu se kopija dokumenta pošalje na adresu poštom, faksom, elektronskim putem ili na drugi način, uz uplatu propisane naknade u visini nužnih troškova upućivanja.

Sa protesta Inicijative slobodnih građana 25. jula 2020. godine ispred Uprve OB Novi Pazar (Foto: SNews, arhiv)

Inicijativa slobodnih građana je najavila da će nastaviti da kroz institucije sistema ukazuje na “katastrofalne probleme sa kojima se suočavaju institucije u Novom Pazaru, a u cilju izgradnje bolje budućnosti za generacije koje tek dolaze”.

“Pozivamo nevladin sektor, slobodoumne pojedince i zainteresovane građane da nam se pridruže u našoj borbi za zaštitu prava svih građana i građanki, borbu protiv korupcije i lošeg upravljanja u javnom sektoru”, poručeno je iz Inicijative slobodnih građana.

Podsjećamo da je v vezi nesaopštavanja informacija od javnog značaja koje se odnose na dešavanja tokom pandemije i u vezi rada OB Novi Pazar, od ranije je pred Vladom Srbije izvršni postupak, nakon što je Povjerenik za informacije od javnpog značaja i zaštitu podata ličnosti donio Rješenje o izvršenju, a OB Novi Pazar nije postupila, odbivši da izda tražene informacije koje je tražio SNews.

 

 

Povezane vijesti

%d bloggers like this: