Aktuelno Društvo Novi Pazar Srbija Zdravlje

Ista politika godinama upravlja(la) zdravstvom u Novom Pazaru

Uvidom u Registar političkih stranaka, ažuriran 23. jula 2020 godine, koji vodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, na osnovu Zakona o političkim strankama i Pravilnikom o načinu upisa i vođenja Registra političkih stranaka, zastupnik Sandžačke narodne partije (SNP) je dr. Mirsad Đerlek, kako se sam predstavlja, aktuelni koordinator Regionalalnog COVID centra u Novom Pazaru.

Đerlek je na konferenciji za novinare 27. jula ove godine izjavio da je podnio ostavku na mjesto predsjednika stranke.

“Podnio sam ostavku na mjestu predsjednika i neću više da ponavljam te stvari”, odgovorio je Đerlek upitan da li je stranačka ličnost.

Politička stranka dužna je da Ministarstvo obavjesti o svakoj promjeni podataka koji se upisuju u Registar u roku od 15 dana od dana nastale promjene, podnošenjem prijave za promenu podataka u Registru.

Prema važećem Zakonu o zdravstvenoj zaštiti za direktora zdravstvene ustanove može biti imenovano lice koje nije član organa političke stranke.

Na osnovu dopisa koji je srbijanski ministar zdravlja dr. Zlatibor Lončar 1. jula ove godine uputio Opštoj bolnici Novi Pazar, načelniku Odjeljenja neurologije dr. Mirsadu Đerleku, on je ovlašćen da zamjenjuje v.d. direktora dr. Meha Mahmutovića i u tom aktu se nigdje ne spominje termin koordinator.

“Ovlašćuje se dr. Mirsad Đerlek, načelnik Odjlnjena neurologije, da zamjenjuje v.d. direktora Opšte bolnice Novi Pazar dr. Meha Mahmutovića, ukoliko je isti odsutan ili spriječen da obavlja poslove direktora, a za vrijeme trajanja bolesti COVID-19”, navodi se u dopisu zavedenom u OB Novi Pazar pod broj 2851, objavljen na društvenim mrežama.

Pojašnjavajući svoj pravni status, na posljednjoj konferenciji za medije, Đerlek je rekao da “tamo piše zamenik pa u zagradi koordinator”.

“Ja to ne razumijem ali tamo piše zamjenik direktora od 1. jula, punu odgovornost i zakonitost rada Opšte bolnice Novi Pazar preuzima dr. Mirsad Đerlek. To su sad igra riječi, zamjenik direktora u zagradi koordinator. Ne volim da se hvalim da li sam direktor, koordinator da li sam zamjenik, ja sam ljekar ove bolnice, građanin Novog Pazara, želim da dam svoj doprinos. Kako ćete da me zovete? Kako god hoćete uopšte me ne inteersuje”, kazao je on

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (“Sl. glasnik RS”, br. 25/2019), takođe ne poznaje termin koordinator niti u Srbiji postoji takva funkcija neke zdravstvene ustanove.

– Šest mandata VD direktora dr. Meha Mahmutovića

Opšta bolnica Novi Pazar, zvanično, godinama nema direktora, a ministar zdravlja Zlatibor Lončar je, na osnovu tadašnjih medijskih izvještaja, na poziciju vršioca dužnosti (VD) direktora imenovao dr. Meha Mahmutovića 3. juna 2018. godine. Propisi u vezi imenovanja funkcija vršioca dužnosti direktora su vrlo jasni. Upravni odboru je bio dužan da sprovode postupka izbora novog direktora, s tim da se konkurs trebao raspisati 90 dana prije isteka mandata starog direktora (Zakon o zdravstvenoj zaštiti, članu 116. Zakona).

Član 117 istog Zakona precizira da “ako upravni odbor zdravstvene ustanove ne izvrši izbor kandidata za direktora zdravstvene ustanove, odnosno ako osnivač zdravstvene ustanove ne imenuje direktora zdravstvene ustanove, u skladu sa odredbama ovog zakona, kao i u slučaju kada dužnost direktora prestane prije isteka mandata, dok se ne sprovede konkurs za direktora, osnivač će imenovati vršioca dužnosti direktora na period ne duži od šest mjeseci, koji može imati samo jedan mandat”.

Javnosti nije poznato kako, zašto i u okviru kojih zakonskih mogućnosti je Mahmutović imenovan u šest polugodišnjih mandata i za redom postavljan za VD direktora. Ostaje nejasno da li je sproveden konkurs ili je nekom drugom pravnom odredbom aktuleni VD Opšte bolnice dr. Meho Mahmutović i dalje na toj poziciji.

Mahmutović je u javnosti predstavljen kao član Predsjedništva Sandžačke demokratske partije (SDP) i odbornik u prošlom i budućem sazivu lokalnog parlamenta Grada Novog Pazara.

Prema dokumentima objavljenim na oficijelnom sajtu Opšte bolnice Novi Pazar članovi Upravnog i Nadzornog odbora Opšte bolnice Novi Pazar imenovani su 31. oktobra 2016. godine.

Zakon je definisamo da je član UO i NO doktor medicine, doktor dentalne medicine, magistar farmacije, odnosno magistar farmacije-medicinski biohemičar ili ima visoko obrazovanje iz oblasti pravnih, ekonomskih, odnosno organizacionih nauka, na akademskim master studijama, u skladu sa zakonom kojim se uređuje visoko obrazovanje i najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima u oblasti zdravstva, prava, ekonomije, odnosno organizacionih nauka, ali i, između ostalog, da nije član organa političke stranke.

Na osnovu Zakona o političkim strankama i Pravilnikom o načinu upisa i vođenja Registra političkih stranaka politička stranka dužna je da učini javno dostupnim putem interneta osnivački akt, lično ime zastupnika političke stranke, program i druge opšte akte.

Uvidom u nastupe u javnosti, kao i opšte akte političkih stranaka, među članovima UO i NO Opšte bolnice Novi Pazar iz redova osnivača su članovi organa Srpske napredne stranke (SNS), Sandžačke demokratske partije (SDP) i Sandžačke narodne partije (SNP) u Novom Pazaru.

– Meho i Mirsad, Mahmutović i Đerlek

Podsjećamo da se od 2008. godine Mirsad Đerlek i Meho Mahmutović, inače bliski rođaci, od 2008. godine smjenjuju na poziciji gradonačelnika, a od 2012., odnosno 2018. godine na poziciji direktora novopazarske bolnice, a bili su i na visokim pozicijama kao službenici srbijanske vlade.

Đerlek je nakon što je kao funkcioner SDP-a Rasima Ljajića 2008. izabran za gradonačelnika 2009. godine smijenjen sa pozicije gradonačelnika, osnovao je Sandžačku narodnu partiju (SNP). Na njegovo mjesto je postavljen Mahmutović. SNP je ostala u koaliciji sa SDP-om u posljednjih 12 godina, a Đerlek je pored funkcije direktora bolnice (2012-2018) u tom periodu, jedno vrijeme, obavljao i funkciju predsjednika Skupštine Grada Novog Pazara.

Meho Mahmutović je ranije bio predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda PIO Srbije, od septembra 2009. do maja 2016. godine kao član SDP-a bio je gradonačelik Novog Pazara, a zatim je imenovan za državnog sekretara Ministarstva zdravlja.

Mahmutović je početkom juna 2018. preuzeo dužnost VD direktora Opšte bolnice Novi Pazar, a dotadašnji direktor Mirsad Đerlek imenovan je za pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija Rasima Ljajića i bio je zadužen za sektor trgovine, usluga i politiku konkurencije.

Povezane vijesti

%d bloggers like this: