Aktuelno Društvo Regija Srbija

Izbori u Islamskoj zajednici u Srbiji (IZuS) zakazani za 11. oktobar

Mešihat Islamske zajednice u Srbiji (IZuS) je na današnjoj sjednici donio odluku da izbori za članove džematskih odbora i predstavnike u skupštinama medžlisa u toj islamskoj zajednici budu održani 11. oktobra ove godine.

Foto: Mešihat IZ-e u Srbiji

Kako je navedeno u saopštenju na sjednici je usvojena i Izborna odluka u kojoj je naglašeno da će i predstavnici Bošnjaka sa prostora Kosova i Sjeverne Makedonije biti zastupljeni u Saboru Islamske zajednice.

Prema propozicijama Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, za koji je Mešihat IZuS administrativno vezan, džematlije kao pripadnici džemata (zajednice), odnosno džematska skupština, biraju članove džematskog odbora, zastupnike džemata u skupštinu medžlisa koja će izabrati izvršni odbor medžlisa i delegate džemata za izborno tijelo koje bira sabornike Islamske zajednice.

Aktivno biračko pravo (osoba koja može glasati) u Islamskoj zajednici ima svaki njezin član koji je navršio osamnaest godina života. Izbori u Islamskoj zajednici vrše se tajnim glasanjem između više kandidata. Radi realizacije ovoga prava džemati i medžlisi prije održavanja izbora sačinjavaju biračke spiskove na bazi evidencija o članstvu, na način da se može sa sigurnošću utvrditi, prema godinama članstva, ko ima aktivno i pasivno pravo na izborima u Islamskoj zajednici.

Pasivno biračko pravo (mogućnost da se bude biran) u Islamskoj zajednici ima svaki njezin član koji je navršio osamnaest godina koji je član Islamske zajednice najmanje tri godine prije izbora i koji izvršava svoje obaveze u džematu.

Mešihat Islamske zajednice se sastoji od predsjednika i osam članova. Članove Mešihata Islamske zajednice bira Sabor Islamske zajednice na prijedlog predsjednika Mešihata. Izbori u Islamskoj zajendici se odvijaju u tri kruga,  mandat članova Mešihata Islamske zajednice traje pet godina.

U Srbiji od 2007. godine djeluju dvije islamske zajednice koje se međusobno ne priznaju, Mešihat Islamske zajednice u Srbiji (IZuS) i Rijaset Islamske zajednice Srbije (IZS).

 

 

 

 

 

 

Povezane vijesti

%d bloggers like this: