Aktuelno Društvo Novi Pazar

Izvještaji za RTV Novi Pazar “poslovna tajna”

Gradska uprava Novog Pazara odbila je da javnosti stavi na uvid sadržaj narativnog i finansijskog izvještaja za projekat “Naša misija – informisani građani i javni interes” kojim je RTV Novi Pazar iz Budžeta Grada Novog Pazara u 2023. godini, za taj medijski projekat, sufinansirana sa 36.9 miliona dinara (više od 315 hiljada eura).

Gradska uprava je, po zahtjevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja koji je uputio SNEWS, pozivajući se na interni dokument RTV Novi Pazar, za projekat koji je prihvaćen kao javni interes informacije, trošenju javnih sredstava svih građana, javnosti uskratila uvid u sadržaj narativnog i finansijskog izvještaja.

Nihat Biševac je tokom obraćanja medijima, 14. marta ove godine, na pitanje urednika SNEWS-a gdje se nalaze narativni i finanisijski izvještaji za medije, tvrdio da sve javno dostupno i da se svi izvještaji nalaze na sajtu gradske uprave.

U Rješenju Gradske uprave Novog Pazara, kojim se, kako se navodi, djelimično odbija zahtjev za pristup informacijama od javnog značaja, na pitanje koliko medijskih sadržaja projekta “Naša misija – informisani građani i javni interes, po vrsti i obimu je objavljeno, na kojem sve mediju, odnosno medijima, piše da je u toku izvještajnog perioda RTV Novi Pazar proizvela 3.500 sadržaja za televiziju, 1.000 radijskih sadržaja i oko 900 tekstova.

Na upit, kojom metodom, na koji sve način i uz koje sve dokaze i mehanizme je izvršena provjera vrste, broja i kvaliteta sadržaja ugovorenih na način definisan u prijedlogu projekta “Naša misija – informisani građani i javni interes”, istim rješenjm i prilogom Odjeljenja za informisanje se navodi da Izvještaj o realizaciji  medijskih projekata u 2023. godini “sadrži metodu, način i mehanizme za odabir projekata”.

Dokazi i mehanizmi kojim je  izvršena provjera vrste, broja i kvaliteta sadržaja u projektu RTV Novi Pazar se u pruženom odgovoru ne spominju.

Gradska uprava Novi Pazar je dostavila kopiju dokumenta – analitičku karticu na kojoj se vide transakcije na račnu RTV Novi Pazar tokom 2023. godine.

SNEWS će u zakonskom roku, a nakon stručne pravne pomoći i poziva strukovim udruženjima i organizacijama civilnog društva, uputii žalbu Povjereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

– Za projekat Glasa islama izvještaji nisu poslovna tajna

Gradska uprava Novog Pazar je 23. januara ove godine, također postupajući po zahtjevu SNEWS-a za slobodan prisutup informacijama od javnog značaja, kojim je tražen sadržaj narativnog i finansijskog izvještaja za jedan projekat sufinansiran 2021. godne objavljen u jednom drugom mediju, dostavila taj sadržaj.

Riječ je o projektu “Islamska kulturna baština u Novom Pazaru”, sufinansran u ukupnom iznosu od 210 hiljada dinara za korisnika El Kelimeh. Tekst za sadržaj tog projekta objavljen je u 315. broju lista “Glas islama”.

Odgovor na zahtjev, kao i u slučaju za RTV Novi Pazar, potpisao je rukovodilac Odjeljenja za informsanje Gradske uprave za izvorne povjerenje poslove Grada Novog Pazara Esad Mahmutović.

Medin Halilović

Povezane vijesti

%d bloggers like this: