19 Aprila, 2024
Aktuelno Društvo Srbija

Javno dostupna presuda o ubistvu Fahrudina Skarepa: Policija u Sandžaku sprovodila i mjere sprečavanja terorizma i ekstremizma

U slučaju ubistva Fahrudina Skarepa 30.09.2017. godine, prema navodima u sudskoj presudi, policajci u Dolovu (Tutin) su, pored sprečavanja šverca postupali i po “STR.POV” depeši na sprovođenju mjera sprečavanja terorizma i ekstremizma i hapšenja počinilaca.

Do donošenja i javnog objavljivanja presude široj javnosti nije bilo poznato o sprovođenju mjera na ovom području koje se odnose na sprečavanje terorizma i ekstremizma.

Ova presuda potvrdila je postojanje “STR.POV” (stogo povjerljivo) depeše Direkcije policije MUP-a Srbije od 23.12.2016. godine koja se odnosi na prijetnje od terorističkog akta, odnosno “krivičnih djela i prekršaje sa elementima nasilja, korišćenje vatrenig oružja, nož i predmeti za napad”.

Do danas javnosti nije predočeno ništa o mjerama za sprečavanje terorizma i rezultatima tih mjera u ovom periodu, nisu se ovim povodom oglasili nadležni državni organi ali ni političke stranke i organzacije civilnog društva u Sandžaku.

“Zašto ovo prvi put čujemo iz ove presude, koga su to policajci trebali da sprečavaju u trerozmu i ekstremizmu, da li su hapšeni počinioci?, su neka od pitanja koja se nameću javnosti navodima u ovoj presudi.

“U ime naroda”: Presuda na 32 strane koja dokumentuje i postojanje depeša MUP-a Srbije o sprovođenju mjera protiv terorizma i ekstremizma na prostoru regije Sandžak

Viši sud u Užicu je po zahtjevu za pristup informacijama od javnog značaja dostavio presudu, za ubistvo Fahrudina Skarepa koje se desilo 30. oktobra 2017. godine, a ona je, uz anonimizovane lične i podatke sa eleementima službene tajne, objavljena juče na fb-u od strane jednog advokata iz Novog Pazara. On je iznio stav da dijelovi sudijskog obrazloženja, naročito oni koje je podvukao, “daju drugačiju priču za drugačiju osudu”.

– Drugačija priča za drugačiju osudu

Kako je, između otalog, navedeno u presudi Višeg suda u Užicu, od 5. februara 2021. godine, Radoica Beloica je kriv što je 30. septembra 2017. godine, oko 01.40 sati, na području opštine Tutin, u mjestu zvanom “Ervenička Rijeka”, “drugog lišio života iz nehata, tako što je obavljajući službeni zadatak suzbijanja nelegalne trgovine akciznim proizvodima po operativnom planu Policijske stanice Tutin”.

Vozilo kojim je upravljao rahmetli Fahrudin Skarep

Suvozač ubijenog Skarepa je na sudu ispričao šta se desilo nakon što je optuženi Beloica pucao u rahmetli Fahrudina Skarepa:

Nakon što su ubijenog Skarepa dvojica policajaca prebacijili u džip i otišli u pravcu iz kojeg su oni došli da bi se zatim vratili i otišli prema Tutinu, a on je ostao na licu mjesta sa dvojicom policajaca, među kojima je bio i sada osuđeni Beloica.

Sa jednog od građanskih protesta u Tutinu zbog ubistva Fahrudina Skarepa

U presudi piše da je policajac koji ga je držao da ga je i pretresao. S druge strane je video policajca koji se držao za glavu i čuo ga kako govori “kuku…ubi dijete, samo sam htio staklo da razbijem, i delovao je mnogo uplašen, govorio je “šta mi htjede da krenem ovamo jer nisam bio u takvim situacijama dugo vremena”.

“U jednom momnetu taj policajac je ispred farova izvadio pištolj i iz njega okvir, zbog čega se uplašio i rekao ovom policajcu koji je bio uz njega “vidi šta će, uzmi mu pištolj, ubiće se, ubiće nas”. Onak policajac je repetiorao pištolj i opalio na prazno, a zatim vratio u futrolu”, ispričao je svjedok koji se nalazio u vozilu zajedno sa Skarepom”, prenosi se u presudi.

Svjedok označen kao ŽŽ čiji je iskaz sud posebno cijenio je u svojoj izjavi naveo i da je tokom davanja izjave u prostorojama Policijske stanice u Tutinu jedan inspektor uhvatio ga za vrat, udario šamarom i vikao “gdje vam je pištolj”. Zbog cijelog događaja bio je u šoku.

Preme izvještaju Uprave policije pri Direkciji poliicje MUP-a od 13. oktobra 2017. godine optuženi Beloica je upravo imao operativna saznanja, preko rođačkih i poznaničkih veza iz Crne Gore da će se najvjerovatnije u toku noći 29/30. 09. od strane NN lica izvršiti nelegalni transport cigareta iz Crne Gore u Srbiju, na području Ribarića.

Fahrudin Skarep, iz  iz tutinskog sela Pokrvenik, na dan pogibije je imao 22 godine 

Apelacioni sud je izrečenu kaznu Radoici Belocu,  od 5 godina, smanjio na 4 godine zatvora.

 

Povezane vijesti

%d bloggers like this: