Aktuelno Društvo Novi Pazar

JKP “Čistoća” Novi Pazar protiv građana i pravnih lica na kraju 2021. godine imala 1.120 sporova, protiv ovog preduzeća 80 novih sudskih postupaka zbog ujeda pasa

JKP “Čistoća” Novi Pazar je na kraju 2021. godine u sporovima imala ukupna potraživanja u ukupnom iznosu od 26.785.875,34 dinara ili približno 227.191 eura, u ukupno 1.120 postupaka izvršenja. Istovremeno preduzeće kao tuženik ima 80 novih sudskih postupaka na ime naknadu za štete nanijete ujedom pasa lutalica.

Kako je navedeno u godišnjem izvještaju o radu tog komunalnog javnog preduzeća postupci izvršenja koji se odnose na ime dugovanja za odnošenje komunalnog otpada, rezervacije prodajnog mjesta na pijaci, i usluge na ime doplatne parking karte 214 postupaka .

Predočava se da je na ime odnošenja komunalnog otpada u 824 postupka izvršenja potraživanje u iznosu 20.406.943,43 dinara, rezervacije prodajnog mjesta na pijaci u 82 postupka 4.244.531 dinar, a na doplatne parking karte 2.134.400 dinara.

Ukupna naplata potraživanja na ime duga prema JKP “Čistoća” u 2021. godini u 32 postupka iznosi 1.294.464.76 dinara kao i iznos od 164.298,64 dinara na ime troškova izvršenja. Najveći iznos, 970.777,37 dinara u 26 postupaka naplaćen je za odnošenje komunalnog otpada.

U izvještaju o radu za 2021. godinu se konstatira da se protiv ovog JK preduzeća vodi 80 novih postupaka za naknadu štete nanijete ujedom pasa lutalica, gdje se zajedno sa gradom Novi Pazar pojavljuje kao tuženik.

U izvještaju koji potpisuje direktor Armin Mehović piše da JKP “Čistoća” piše i da je na kraju 2021. godine imalo 284 zaposlena, a da je u ovoj godini primljeno 54 radnika

Povezane vijesti

%d bloggers like this: