7 Decembra, 2023
Aktuelno Društvo Tutin

Šehović: Almas Hamzagić tokom bolovanja svakodnevno vrši političke aktivnosti, nije ostao bez posla

Načelnik opštinske uprave Opštine Tutin Adnan Šehović saopštio je večeras da su netačni i neosnovani navodi koji se odnose na to da je stranka SDA ispoljila osvetu i politički revanšizam gdje je posledica toga da je donijeto Rešenje o prestanku radnog odnosa i da je u konkretnom slučaju, kadar SDP-Tutin i rukovodiocu Odjeljenja za inspekcijske poslove Almas Hamzagić “ostao bez posla”.

Adnan Šehović, načelnik Opštinske uprave

“Almas Hamzagić je dostavio potvrdu o privremenoj sprečenosti za rad (bolovanje) Odjeljenju za budžet i finansije bez toga da je obavjestio neposrednog starešinu u ovom slučaju načelnika opštinske uprave kao svog pretpostavljenog u cilju daljih konsultacija u vezi eventualne zamjene kako bi se bolje i efikasnije organizovao rad Odjeljenja za inspekcijske poslove dok je rukovodilac odsutan. Nije sačinio i nije dostavio pismeno ovlašćenje shodno Zakonu o inspekcijskom nadzoru ko će biti ovlašćen da obavlja poslove rukovodioca Odjeljenja za inspekcijske poslove dok je odsutan”, naveo je Šehović.

Amsal Hamzagić je i danas vio na bolovanju, a j večeras, nakon reagiranja načelnika Šehovića, na fb-u objavio fotografiju na kojoj se vidi on zajedno sa Rasimom Ljajićem i članovima OO SDP-a Tutin (foto: PrtSc https://www.facebook.com/almas.hamzagic)

On je povodom objava pojedinih divljih portala koji se odnose na navode da je Hamzagiću prestao radni odnos u Opštinskoj upravi Tutin ocjenio da je “sasvim je jasno da se vrši zloupotreba prava iz radnog odnosa u ovom slučaju bolovanja što se da zaključiti jer Almas Hamzagić za vrijeme dok se nalazi na bolovanju svakodnevno vrši političke aktivnosti što jasno dokazuju fotografije sa društvene mreže Facebook”.

“Da stvar bude gora u političke aktivnosti su uključeni i drugi inspektori iz Odeljenja za inspekcijske poslove, te umjesto da se u toku radnog vremena nalaze na terenu kako bi vršili redovne aktivnosti, oni svjesno vrše zloupotrebu radnog odnosa. U tom kontekstu, Opštinska uprava Tutin neće dozvoliti dalju opstrukciju, neprofesionalizam i nerad gde najveću štetu plaćaju građani Tutina”, poručio je načelnik Šehović.

Predočio je da, kako je naglasio, iskazujući odgovoran i svjestan odnos prema naprijed navedenom problemu donijeto je Rešenje načelnika opštinske uprave kojim je raspoređen novi rukovodilac koji će obavljati svakodnevne dodatne poslove i dalju koordinaciju rada inspekcijskih službi, a Almas Hamzagić će po povratku sa bolovanja biti raspoređen na odgovarajuće radno mjesto shodno stručnoj spremi i zakonom predviđenim uslovima.

Fotografija sa zajedničkog sastanka OO SDP Tutina i GG “Tutin na prvom mjestu”, od srijede 25. maja 2022. godine, na kojem je, kako se vidi, prisustvovao Amsal Hamzagić (Foto: OO SDP Tutin)

Načelnik Opštinske uprave Tutin Adnan Šehović zaključije i “da je začuđujuća reakcija predvodnika OO SPP Tutin, koji sada hvale Hamzagića, a cjelokupna javnost zna da su do juče ti isti režirali napade putem svoje Pešter televizije na Hamzagića i cjelokunu inspekcijsku službu, na najgori mogući način”.

Almas Hamzagić je ekonomisa, kadar je OO Sandžačke demokratske partije (SDP) u Tutinu i prethodno je obavljao poslove komunalnog inspektora. Zbog bolovanja na posao ne dolazi već dvadesetak dana.

SNews nezvanično saznaje da je Opština Tutin prilikom postupka revizije od strane DRI najviše problema imala sa kadrovima SDP-a jer nisu ispunjavali uslove za rukovodeće pozicije.

 

Povezane vijesti

%d bloggers like this: