Aktuelno Crna Gora Društvo Ekonomija Sandžak Sjenica Srbija

Nacrt plana i karte trase autoputa kroz Sandžak na javni uvid

Boljare, Brnjica, Buđevo, Vrsjenice, Goševo, Doliće, Dragojloviće, Draževiće, Dujke, Žitniće, Zaječiće, Kamešnica, Kijevci, Krće, Raždaginja, Rasno, Raškoviće, Stup, Tuzinje, Ugao, Cetanoviće i Štavalj su sela u sjeničkoj opštini kroz koja je planirano da prođe trasa autoputa, navedeno je u Nacrtu prostornog plana područja posebne namjene infrastrukturnog koridora Beograd-Južni Jadran, dionica Požega-Boljare.

Foto ilustracija: PrtSc Agencija za prostorno planiranje i urbanizam Republike Srbije

Na sajtu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture pored tog nacrta obavljen je oglas za javni uvid i izvještaj o strateškoj procjeni uticaja prostornog plana na životnu sredinu kao i referentne i tematske karte.

Na ovom linku sva dokumneta se mogu preuzeti i pogledati.

Iz tih karata se već vidi kroz koja mjesta i parcele treba da prođe trasa autoputa preko preko Peštera.

Foto ilustracija: PrtSc Agencija za prostorno planiranje i urbanizam Republike Srbije

Detaljna regulacija sa elementima sprovođenja urađena je do Petlje Duga Poljana, u Brnjici, dok će “tehničko rješenje za dodatnu zonom graničnog prelaza “Boljare”, biti naknadno definisano”.

Skyscrapers Construction Serbia (SCS) je u julu 2021 objavio je dio plana i video-animaciju trase budućeg autoputa Požega – Boljare koju im je, kako je navedeno, dostavilo Ministarstvo građevinarstva Srbije, o čemu je SNEWS izvještavao.

-Javni uvid do 9. jula

Javni uvid u Nacrt Prostornog plana područja posebne namjene infrastrukturnog koridora Beograd – Južni Jadran, dionica Požega-Boljare (granica sa Crnom Gorom) (autoput E-763) i Izvejštaj o strteškoj procjeni uticaja Prostornog plana područja posebne namjene infrastrukturnog koridora Beograd – Južni Jadran, deonica Požega-Boljare (granica sa Crnom Gorom) (autoput E-763) na životnu sredinu (u daljem tekstu: Nacrt Prostornog plana) održaće od 10. juna do 09. jula 2024. godine u prostorijama, skupština opština Požega, Arilje, Ivanjica i Sjenica, kao i na internet stranicima Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture http://www.mgsi.gov.rs i jedinica lokalne samouprave u obuhvatu plana.

Fizička i pravna lica mogu dostaviti primjedbe na Nacrt Prostornog plana u pisanoj formi jedinicama lokalne samouprave u toku trajanja javnog uvida, zaključno sa 09. julom 2024. godine.

Primedbe na Nacrt Prostornog plana mogu se dostaviti i direktno Agenciji za prostorno planiranje i urbanizam Republike Srbije, Kralja Milutina 10a, 11000 Beograd.

Javna prezetacija planskog dokumenta biće održana u ponedeljak 17. juna 2024. godine, sa početkom u 11 sati, u zgradi opštine Arilje, ul. Svetog Ahilija 53, u Arilju.

Javna sjednica Komisije za javni uvid biće održana po završetku javnog uvida, u srijedu 31. jula 2024. godine, sa početkom u 11 sati, u zgradi opštine Arilje, ul. Svetog Ahilija 53, u Arilju.

U oglasu se predočava da fizička lica i predstavnici pravnih lica koji su u toku trajanja javnog uvida podnijeli primedbe u pisanom obliku, mogu prisustvovati javnoj sjednici i usmjeno obrazložiti podnijete primedbe.

“Obrađivač planskog dokumenta javno iznosi svoj stav o svakoj podnetoj primedbi. Pozivaju se na javni uvid svi organi, posebne organizacije, odnosno imaoci javnih ovlašćenja, koji su dostavili posebne uslove, u skladu sa članom 47b. stav 5. Zakona o planiranju i izgradnji”, stoji u oglasu koji je objavila Agencija za prostorno planiranje i urbanizam Republike Srbije.

Investitor izrade prostornog plana je JP Putevi Srbije, a autoput je planiran sa najmanje dvije saobraćajne trake i jednom zaustavnom trakom za svaki smjer, a projektovan je za brzinu od 100 km/h do 120 km/h, navodi E-kapija.

– Otvara li se “Prozor Balkana”?

Koridor Beograd-Južni Jadran, dionica Požega-Boljare od 106,3 kilometra počela je da se gradi 2022. godine.

Putanju od Beograda do Boljara, Srbija je u velikoj mjeri uradila. U novembru 2016. godine otvorena je dionica Ljig – Preljina od 40 kilometara, dok je dio od Obrenovca do Čačka završen u avgustu 2019. Dionica od Preljine do Požege još je u izgradnji, a rok za njen završetak bio je zakazan je za januar 2022. godine. Ostala je da se uradi i najteža dionica puta, a to je skoro 107 kilometara od Požege do crnogorske granice.

Projekat autoputa Beograd – Bar, odnosno kroz Srbiju do granice sa Crnom Gorom, još 2008. godine je imao četiri varijante, ali je Republička reviziona komisija, nakon što je ispitala hiljadu kilometara, usvojila varijantu “Istok 1” dužine 107 kilometara.

Za tu varijantu “Pešter”, koja od Ivanjice i planine Golije ide od Duge Poljane (bliže Novom Pazaru) preko Peštera do Boljara, od 2008. godine i ranije posebno se zalagao tadašnji ministar u Vladi Srbije Sulejman Ugljanin, kao i ostali bošnjački predstavnici u Beogradu.

Prve dionice autoputa Bar – Boljare (Smokovac – Mateševo) u Crnoj Gori otvorena ja 13. jula 2022. godine. Vlada Crne Gore je u januaru 2024. godine raspisala Javni poziv za izradu idejnog projekta za dionicu autoputa kroz Sandžak, Andrijevica – Berane – Boljare.

Prolazak auto puat kroz regiju Sandžak se vidi kao mogućnosti za razvoj regije, posebno nerazvijene općine Sjenica. Pored autoputa, kroz Peštersku visoravan planirana je izgradnja četiri petlje, deset benzinskih pumpi, 18 odmorišta i 107 retenzija.

Podsjećamo da je Sandžak je od Belinskog kongresa 1878, pa sve do kraja Prvog svjetskog rata u Evropi nazivan i kao “Prozor Balkana”, ali je kasnije znatno zaostao u razvoju putne infrastrukture.

Auto-put E-763 Beograd – Južni Jadran, u narodu poznatiji kao Koridor 11, će povezivati Rumuniju, Srbiju, Crnu Goru i Italiju. Protezaće se od Temišvara, preko Vršca, proći će kroz Beograd, pa dalje preko Čačka, Požege, Podgorice do Bara, a onda morskim putem, preko Jadrana biće povezan sa Barijem u Italiji.

Izvor: AA, Ekapija

M. Halilović

Povezane vijesti

%d bloggers like this: