4 Decembra, 2023
Aktuelno Društvo Novi Pazar Politika

Novi Pazar: Skupština većina odlučila da proda objekte u kojima su smještena javna preduzeća i RTV Novi Pazar

Nekoliko poslovnih objekata u centru Novog Pazara biće prodato na javnoj licitaciji. Na prodaju su zgrade u kojoj su smještena komunalna preduzeća „Gradska toplana“, „Gradska čistoća“ i „Vodovod i kanalizacija“, kao i zgrada u kojoj se nalazi privatna RTV Novi Pazar.

To je odluka skupštinske većine drugog dana zasijedanja gradskog parlamenta koja je večeras završena.

U dvodnevnom zasjedanju odbornici su usvojili završni račun grada za 2019. godinu, čiji su prihodi i rashodi bili 2,9 milijardi dinara.

Odbornici opozicionih partija, SDA Sandžaka i Stranke pravde i pomirenja (SPP), kritikovali su donošenje ovih odluka, posebno o prodaji gradskog poslovnog prostora.

Na dnevnom redu ovog zasjedanja gradskog parlamenta bilo je 50 tačaka. Prvog dana zasjedanja, samo za usvajanje dnevnog reda potrošena je više od dva i po sata. Skupštinska većina, koju čine koalicije okupljene oko Sandžačke demokratske partije (SDP) i SNS, odbila je 16 opozicionih prijedloga za dopunu dnevnog reda.

– Odluka i ozakonjenju objekata izgrađenih na javnim površinama

Iz gradske uprave je nakon sjednice ocjenjeno da je lokalna Skupština usvojila niz važnih odluka
Direktori javnih preduzeća prezentovali su izveštaje o radu u lokalnom parlamentu, a glasovima većine odbornika za novu članicu Gradskog veća umjesto Enesa Buhića imenovana je zaposlena gradskoj upravi Pemba Džanković.
Odbornici Skupštine grada Novog Pazara usvojili su Odluku o izmjenama i dopunama plana generalne regulacije za naselja Novopazarska banja, Pašino guvno, Podbijelje, Industrijska zona, Čerkez mahala, Svojbor, Jaklja, deo oko Gazilara, kao i delove naselja Pljevljani, Izbice, Trnava, Osoje, Ćeremidžinica i Šutenovac.
Usvojen je i operativni plan odbrane od poplava na vodama drugog reda, kao i sporazum o saradnji u oblasti smanjenja rizika od katastrofa i poslova razvoja civilne zaštite gradova i opština u slivu Zapadne Morave.
Na zasjedanju lokalnog parlamenta usvojen je i prijedlog odluke o naknadama za korišćenje javnih puteva i javnih površina na teritoriji grada Novog Pazara.
Ovom Odlukom utvrđuje se visina naknade i olakšice za korišćenje javnih površina (ulice, trgovi, nekategorisani putevi, gradsko zelenilo, pešačke zone, biciklističke staze, folderi reka i ostalo u skladu sa zakonom), na teritoriji grada Novog Pazara, koje pripadaju upravljaču javnih površina – JP za uređivanje građevinskog zemljišta ,,Novi Pazar“ .
Odlukom o uslovima ozakonjenja objekata, izgrađenih na površinama javne namjene data je mogućnost da komisija da saglasnost za one objekte koji ne izlaze iz svoje parcele ili na saobraćajnicu, kao i za one koji se vide na satelitskom snimku 2015. godine.
Usvojen je i prijedlog Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta grada Novog Pazara za 2021. godinu, kao i odluka o određivanju nadležnog organa za spovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Novog Pazara.
Odbornici su na posljednjem zasjedanju usvojili prijedloge odluka o formiranje savjeta, kao i o imenovanju predsjednika i članova tih savjeta.u Usvojene su odluke o formiranju Savjeta za zapošljavanje, Savjeta za nadzor i kontrolu ostvarivanje prava i slobode Bošnjaka, Savjeta za međunacionalne odnose, Savjeta za razvoj grada, Savjeta za zaštitu lokalne samouprave, Savjeta za mlade, kao i Korisničkog savjeta javnih službi. Ova radna tijela čine predstavnici svih političkih opcija zastupljenih u lokalnom parlamentu.
Na 2. sjednici je donijeta i odluka da će postupkom javne nabavke biti izabran eksterni revizor završnog računa za 2020. godinu, za šta je saglasnost dala i Državna revizorska institucija.
Umjesto Enesa Buhića, koji je ostavku na mesto člana Gradskog veća podneo zbog obavljanja druge funkcije u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrkture, imenovana je diplomirana pravnica Pemba Džanković.
Izveštaje o radu gradskom parlamentu prezentovali su direktori lokalnih javnih preduzeća.
Za direktora Centra za socijalni rad većinom glasova imenovan je Adnan Dizdarević, koji je i ranije obavljao tu funkciju.
– Odbijeni svi prijedlozi opozicije

Odbornici SDA Sandžaka tražili su da se donese odluka da se 5. april proglasi Danom mladih, da se donese odluka o pružanju pomoći privatnim preduzetnicima zbog epidemije korona virusa, zatim, o adekvatnom stomatološkom zbrinjavanju osoba sa invaliditetom, da se usvoji deklaracija kojom se osuđuje nasilje nad narodom Palestine i Rezolucija o zločinima nad bošnjačkim narodom u Sandžaku, te odluka o načinu praznovanja bošnjačkih nacionalnih praznika.

Vladajuća većina odbila je i predloge odbornika SPP da se utvrdi materijalna šteta zbog ekspanzije nelegalne gradnje, izrada tehničko-projektne dokumentacije za izgradnju osnovne škole u naselju Šutenovac, da parking kod Doma zdravlja bude besplatan dva umjesto pola sata i da se razriješi direktor Kulturnog centra Husein Memić.

Prvog dana, sjednica je trajala desetak sati i završeno je 17 tačaka dnevnog reda, a za nastavak su ostale još 33 tačke.

Usvojeni su izvještaji o radu javnih preduzeća za prošlu godinu, urbanistička dokumenta, donijete odluke o komunalnim taksama, naknada za korišćenje javnih površina i puteva, poljoprivrednom zemljištu, usvojen je operativni plan odbrane od poplava na vodoama drugog reda, odluka o uslovima ozakonjenja objekata na javnim površinama i sporazum o saradnji u oblasti smanjenja od katastrofa i poplava razvoja civilne zaštite gradova i opština u slivu Zapadne Morave.

Od kako je konstituisan aktuelni saziv Skupštine grada zasijedanje gradskog parlamenta traje po nekoliko dana.

Izvor: Grad Novi Pazar, Danas, SNews

Foto: SNews

Povezane vijesti

%d bloggers like this: