4 Decembra, 2023
Aktuelno Društvo Novi Pazar Sandžak

Počinje ramazan, sutra prvi dan posta

Večeras, pojavom mlađaka, nastupa ramazan, sveti i najodabraniji mjesec u islamskom kalendaru.

Zbog pandemije koronavirusa u sandžačkim džamijama i mesdžiima, koliko se pamti, po prvi put neće se klanjati teravih-namaz (teravija).

Ramazan je najvažniji islamski mjesec koji muslimani i muslimanke provode u postu, suzdržavanju od hrane, pića, ružnog govora i ponašanja, a post počinje od zore i traje do zalaska sunca.

Mjesec ramazan je mjesec obaveznoga posta za sve punoljetne, zdrave muslimane. Post je muslimanima propisan 2. godine po hidžri (624.).

Svaki punoljetan, zdrav, slobodan musliman dužan je postiti čitavih mjesec dana od zore do zalaska sunca. To je treći temelj islama.

U ramazanu je počela objava Kur’ana, u mubarek noći Kadra. U toku ramazana islamskim vjernicima je zabranjeno ratovanje.

“O vjernici! Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, da biste se grijeha klonili.” (el-Bekare, 183.), je ajet iz Kur’ana kojim se određuje post.

Post u ramazanu je treća, stroga obaveza za fizički i psihički zdrave i punoljetne muslimane. Post se dozvoljava odgoditi za bolesnike, putnike, u slučaju rata, ženama u trudnoći i dojenju, nakon poroda i u vreme mjesečnice, iznemoglima od starosti.

Tokom ovog najvažnijeg mjeseca muslimani, također, klanjaju i teravih-namaz (teravija), provode vrijeme u slušanju, učenju i razumijevanju Kur’ana, organiziraju zajedničke iftare i sufure i međusobno se pomažu.

Ramazan ima svoju duhovnu i socijalnu dimenziju. Posebno tokom ovog mjeseca muslimani pokazuju i stiču moralne vrline i vrijednosti, solidarišu se s drugim ljudima, pomažu jedni druge. Tokom ovog mjeseca daje se zekata i sadekatu-l-fitra. Ramazan je mjesec hajra i bereketa, mjesec milosti i oprosta.

Prema islamskom učenju Allahov poslanik Muahammed s.a.v.s. je rekao: “Post je štit (od vatre).” , zatim je o Ramazanu rekao i ovo: “Ko isposti Ramazan kao vjernik, nadajući se sevabu i nagradi biće mu oprošteni (mali) grijesi koje je do tada počinio”. “Ko isposti ramazan, zatim posti još šest dana mjeseca Ševvala kao da je postio čitavu godinu”. “Ko klanja teravih namaz, vjerujući i nadajući se sevabu i nagradi, biće mu oprošteni (mali) grijesi koje je do tada počinio”.

– Prvi dan posta traje 15 sati i 55 minuta

Ove 1441. h.g/2020. ramazan ima 30 dana. Prvi dan posta je sutra (petak), 24. aprila, a Ramazanski bajram je 24. maja 2020. godine.

Post prvog dana u Novom Pazaru post će trajati 15 sati i 55 minuta, počinje sufurom, sehurom ili imsakom u 03.38 sati, a prekida se iftarom u 19.43 sati, sa zalaskom sunca.

Prema preporukama predstavnika islamskih zajednica muslimani će ovog ramazana sve obrede koje su do sada vršili zajedno u džamijama tokom mjeseca ramazana, ove godine obavljati sa svojim porodicama u svojim kućama.

U Novom Pazaru, nakon 70 godina pauze, od ramazana prošle 2018. godine, pucnjem iz topa sa Bedema (tvrđave) označava se prekid posta i vrijeme iftara, nakon čega se oglase ezani i zasvijetle kandili sa munara više od pedeset gradskih džamija.

Mjesec ramazan je 9. mjesec islamskoga kalendara koji nekad ima 29 a nekad 30 dana. Muslimani poste u svim godišnjim dobima s obzirom na lunarni kalendar. Godina muslimanskog kalendara je kraća za deset dana od sunčeve godine, pa se tako ramazan pomjera svake godine za deset dana.

Ko posti 36 godina redovno postio je ramazan u svako godišnje doba i u svim mjesecima i danima.

Povezane vijesti

%d bloggers like this: