17 Aprila, 2024
Aktuelno Društvo Novi Pazar Sandžak Srbija

Pravosnažno osuđeni zbog korupciju i dalje u Privremenom organu Grada Novog Pazara?

Grad Novi Pazar je oficijelnom sajtu, uz vijest da je Privremeni organ grada Novog Pazara usvoj Budžet grada za 2024. godinuo, u petak, 29. decembra, objavio fotografiju na kojoj se vidi da sjednici na kojoj se odlučivalo o tako važnoj stavci lokalne uprave, sjedi i Ensar Škrijelj.

Škrijelj je pravsosnačnom presudim Apelacionog suda u Kragujevcu u novembru ove godine zbog korupcije oglašen krivim i pravosnažno osuđen na ukupnu zatvosku kaznu od godinu dana.

Kako je to precizirano u presudu sud je Škrijelja oglasio krivim zbog krivičnog djela trgovina uticajem i produženog krivičnog djela zloupotreba službenog položaja, na osam i šest mjeseci, odnosno jedinstvenu kaznu u trajanju od jedne godine.

Vijeće Apelacionog suda je na osnovu presude od 13. novembra ove godine, u koju je SNEWS imao uvid, djelimičnim usvajanjem žalbe Višeg javnog tužilaštva Posebnog odjeljenje za suzbijanje korupcije preinačilo prvostepenu presudu Višeg suda u Kraljevu iz maja ove godine samo u dijelu odluke o krivičnim sankicija na okrivljene Muzafera Dragolovčanina, Ensara Škrijelja i Suata Ljajića i odredilo im zatvorske kazne uz nošenje nanogice.

„Kazne zatvora prema okrivljenima izvršiti tako što će ih okrivljeni izvršiti u prostorijama u kojima stanuju, uz primjenu elektronskog nadzora“, navodi se između ostalog u presudi Vijeća Apelacionog suda u Kragujevcu kojim predsjedava sudija Olga Peković.

– Članu Privremenog organa grada nanogica,

Ensar Škrijelj je aktuelni član Privremenog organa Grada Novog Pazara i bivši pomoćnik gradonačelnika Novog Pazara. Presudom Višeg suda u Kraljevu osuđeni Škrijelj je 25. maju ove godine, zajedno sa ostalima, oglašen krivim za krivično djelo trgovina utjecajem (član 366 KZ) i produženog krivičnog djela zloupotreba službenog položaja (iz člana 359 stav 1 u vezi člana 61 KZ) i izrečene mu je uslovna osuda kazne zatvora od jedne godine koja se neće izvršiti ako u roku od dvije godine od dana pravosnažnosti ne učini novo krivično djelo.

Zaposlenom u Gradskoj upravi i aktuelnom članu Gradske izborne komisije (GIK) Muzaferu Dragulovčaninu prethodno je bila izrečena uslovna kazna zatvora na godinu dana, dok je bivši direktor Zavoda za urbanizam Suat Ljajić bio osuđen uslovno na šest mjeseci zatvora, za obojicu na perod od dvije godine ako ne izvrše novo novo krivično djelo.

Prema zakonu državni službenik ili namještenik dužan je da pismeno obavjesti neposredno pretpostavljenog ili rukovodioca ako u vezi sa obavljanjem poslova radnog mjesta dođe do saznanja da je izvršena radnja korupcije od strane funkcionera, državnog službenika ili namještenika u državnom organu u kojem radi.

Također prema Zakou o državnim službenicima, razlog da radni odnos prestane je “zbog: osude na kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili mu je izrečena uslovna osuda na kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci bez obzira na period provjeravanja za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za vršenje dužnosti”.

Privremeni organ grada Novog Pazara usvojio je u petak odluku o Budžetu za 2024. godinu koji će biti nešto veći od 4,4 milijarde dinara. Budžet za narednu godinu, čijem je usvajanju prethodila javna rasprava je racionalan i razvojni.

Privremeni organ usvojio je i treći rebalans budžeta za tekuću godinu, kojim su planirani prihodi nešto manji od 4,6 milijardi dinara.

Povezane vijesti

%d bloggers like this: