Vremeplov

Prije 567 godina Sultan Mehmed II Fatih osvojio Istanbul

Osmanska vojska je 29. maja 1453. godine predvođena Sultan Mehmed II Fatihom, osvojila je Istanbul i ispunila Poslanikovo alejhisselam, predskazanje:

“Divan li je vojskovođa koji ce osvojiti Konstantinopolis (Istanbul) i divna li je njegova vojska!”

Na današnji dan 1453. godine osmanska vojska na čelu sa sultanom Mehmedom II Fatihom (Osvajačem) zauzela je tadašnji Konstantinopolj, prijestolnicu moćnog Vizantskog carstva odnosno Istočnog Rimskog Carstva, čiji je zadnji car je bio Konstantin XI. Od tog dana, grad na Bosforu koji leži na dva kontitenta, postao je prijestonica Osmanskog carstva.

Danas se oblježava 567. godišnjica osvajanja Istanbula, historijskog podviga koji je promjenio tok svjetske istorije, okončao jednu, a započeo drugu epohu.

Pad Carigrada 1453. godine predstavlja historijsku prekretnicu u mnogim aspektima, počev od toga da se u njegovoj opsadi prvi put upotrijebilo vatreno oružje, do toga da sa nestankom Bizanta nestaje i isključivo kršćanska Evropa, na čije je tlo je ponovo snažno stupio islam. Osvajanjem Carigrada (i kolonija italijanskih gradova-država u njemu) i Bosfora Osmanlije su presjekle glavnu trgovačku vezu zapadne Evrope sa Azijom. U želji da nađu drugi put do Azije, mnogi evropski moreplovci će organizovati seriju ekspedicija, od kojih će jedna rezultirati otkrićem novog kontintenta, Amerike. Veliki broj učenih ljudi iz Bizanta koji su pred Osmanlijama pobjegli na zapad noseći sa sobom mudrost helenizma, biće jedan od katalizatora pojave humanizma i renesanse u evropskoj kulturi. Utorak, dan kada je pao Carigrad, je za Grke i dan danas nesretan dan.

Izvor: TRT, http://historija.info/

Povezane vijesti

%d bloggers like this: