Aktuelno Društvo Politika Sandžak

Prof. Dr. Enver Halilović: Tito je ukinuo Sandžak

Predavač političke filozofije, profesor emeritus sa Univerziteta u Tuzli, Enver Halilović decidno je iznio stav da je Josip Broz Tito ukinio Zemaljsko antifašističko vijeće Sandžaka (ZAVNOS), a samim tim i Sandžak.

“ZAVNOS je ukinuo sam sebe i time lišio Bošnjake političkih, pa i velikog broja građanskih prava. Cjelina je istina, kad se proces završi i posmatra u cijelom toku, od nastanka do kraja, onda se vidi šta je. ZAVNOS nisu ukinuli ni (muftija) Šćeragić ni profesor Vukosavljević, nego ga je ukinuo Tito. Šta je moglo da se uradi u tadašnjem vremenu dok je Tito bio živ, a da on nije odlučio. Sve je drugo bilo praktično farsa, provođenje procesa, administrativna procedura koja je trebala da se provede“, rekao je Halilović na predstavljanje „Zbornik radova ZAVNOS – historijske okolnosti autonomije Sandžaka“, u Bošnjačkom nacionalnom vijeću.

Govoreći o svom radu u Zborniku naglasio je da, Tito i titoizma kao politička doktrina, nisu bili razlog samom ukidanju ZAVNOS-a, faktičkom ukidanju Sandžaka, već da Bošnjaci nisu imali svoje ime do kraja Titovog života.

Profesor Halilović smatra da bez političke ravnopravnosti i jednakosti svih naroda, Bošnjaka, Srba, Hrvata, u Bosni, Srbiji i Hravtskoj, po principu reciprociteta nije moguće kvalitetno rješenje ni jednog nacionalnog pitanja u bilo kojoj od njih pojedinačno, niti može biti osnova dobrosusjedskih odnosa i prijateljstva. To znači da su svi Srbi u Hravtskoj, Srbi i Hrvati u Bosni i Srbiji, Bošnjaci u Srbiji i Hrvatskoj postaju konstituentni narodi svih ovih država na demokrtaskim i građanskim principima, te svi iz historijskih i političkih razloga, svi oni na to imaju pravo.

U svom radu naglašava da nisu samo Srbi i Hrvati autohtoni i domicijalni narodi u Bosni već su to i Bošnjaci u Srbiji, ako što su Srbi u Hrvatskoj te konstatira da je „historijski neodrživo očuvanje različitih političkih standarda istih etničkih zajednica u njihovim državama gdje žive vijekovima“.

„Nepravedno je historijski i politički da jedna etnička i nacionalna prava imaju narodi susjednih država u Bosni, a druga manje ili neznatna ima narod Bosne , Bošnjaci koji žive u Srbiji, u Sandžaku ili srpski narod koji živi u Hrvatskoj“, naveo je profesor Halilović u svom radu „Srpski i hrvatki etnocentrizam, doktrinarni okviri negacije Bošnjaka i suvereniteta Bosne i Hercegovine“, predočio je u svom naučnom adu obavljenog u Zborniku radova ZAVNOS – historijske okolnosti autonomije Sandžaka.

Historijske događaje, pojasnio je, treba posmatra sa aspekta njhovog smisla i vrijednosti, šta je prethodilo i nastalo iz nekog događaja, krajnjeg rezultata.

Prema njegovim riječima Bosna i Hercegovina je proglašena zajednicom naroda, nekih koji su tu došli i nije ih bilo kroz cijelu historiju, do kraja osmanskog perioda, a neki su, uglavnom u Bosnu i Hercegovinu došli nakon osmanskog perioda.

„Moramo da se oslobodimo koncepta promišljanja iz Drugog svjetskog rata, te sheme i sadržaja koji je u našim glavama uglavljen da ono što znamo da ne valja da priznajemo da valja. To je najozbilnije suzbijanje svijesti ljudi. Sa ovog aspekta ne možemo reći da je bošnjačko pitanje riješeno. Bošnjačko nacionalno pitanje u cjelini nije riješeno sve dotle dok se ne napravi, ne stvori i ne riješi pitanje Bosne i Hercegovine, odnosno dok se ne riješi pitanje Bošnjaka Sandžaka“, zključio je on.

Povezane vijesti

%d bloggers like this: