Aktuelno Društvo Novi Pazar Srbija

“Sanapress” opet prekršila Kodeks novinara

Komisija za žalbe Savjeta za štampu jednoglasno je zbog još jednog kršenja Kodeksa novinara Novinskoj agenciji SANA iz Novog Pazara izrekla jednu javnu opomenu.

Neobjavljivanjem odgovora na tekst „Saopćenje za javnost u povodu medijske hajke na Sandžak media“, objavljen 1.aprila 2021. godine portal „Sanapress“ prekršio je tačku 6 Odeljka IV (Odgovornost novinara) Kodeksa novinara Srbije, o obavezi novinara da neguje kulturu i etiku javne riječi, poštuje pravo na odgovor, izvinjenje i ispravku i da blagovremeno objavi odgovarajuću ispravku, navedeno je u Odluci donešenoj prošlog četvrtka, na online sjednici Komisije.

Halilovic SANA odluka

Ova odluka je danas objavljena na sajtu Savjeta za štampu (www.savetzastampu.rs) i dostupna je javnosti.

Kako je stoji u obrazloženju te odluke Medin Halilović, glavni i odgovorni urednik portala „Snews“ podnio je žalbu jer je Novinska agencija „SANA“, odnosno portal te agencije „Sanapress“, nakon njegovog zahtjeva, te dopune istog, odbila da objavi odgovor, čime je, kako je naveo, „povrijeđeno naše pravo i interes i prekršene odredbe Zakona o javnom informisanju i medijma i odredbe Kodeksa novinara Srbije“. On ja naveo da je prekršeno više tačaka Kodeksa novinara Srbije iz poglavlja Istinitost izvještavanja., Sprečavanje korupcije i sukoba interesa i Novinarska pažnja. Posebno je ukazao i na, kako tvrdi, „činjenicu da je direktor NA SANA Salahudin Fetić ujedno direktor Sandžaka medi DOO, i zastupnik neregistrovanog (divljeg) portala ’sandzakpress.net’“ i, kao dokaz za to dostavio izvještaj IT vještaka iz 2019.godine i fotografiju flajera Sandžak Media.

Dalje se navodi da je u odgovoru na žalbu redakcija portala „Sanapress“ odbacilaje optužbe da su odbili da objave odgovor. „Baš nasuprot, sa ova dva maila čije Vam foto-prikaze šaljemo u prilogu kao dokaze, potvrđujemo baš suprotno, da uprkos Halilovićevoj hajki koju, putem svojih zvaničnih i nezvaničnih kanala, vodi protiv naših novinara i našeg medija, spremni smo bili objaviti njegov odgovor, da ga je napisao onako kako to zakon nalaže“, ističe se u odgovoru na žalbu.Naglasili su i da Halilović „ni jednom rečenicom nije niti odgovorio niti demantovao na bilo koji navod“. Obavestili su ga o tome i pozvali da uredi odgovor, na šta je on, kako navode, ponovo poslao isti tekst sa sa dodatkom jednog pasusa koji se može tumačiti kao odgovor na njihovo saopšenje.

„Poučeni ranijim primjerima kada nas je isti tužio Savjetu za štampu, gdje smo optuženi od strane Vas između ostaloga da smo objavili samo dijelove odgovora za koje smatramo da su u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima, ovaj put se nismo željeli upuštati u to – da mi objavljujemo djelimično njegov odgovor“, ističe se u odgovoru na žalbu uz objašnjenje da se Halilović, nakon njihovog ponovnog zahteva da uredi odgovor, nije javljao.

“Članovi Komisije za žalbe ocjenili su da su bili ispunjeni uslovi za objavljivanje odgovora, odnosno da bi redakcija postupila u skladu sa etičkim i profesionalnim standardima da je Medinu Haliloviću omogućila da odgovori na saopštenje koje su objavili. Komisija za žalbe ne ocjenjuje ispunjenost zakonskih uslova za objavljivanje demantija, ali smatra da ju ovom slučaju to trebalo uraditi, utoliko prije što je redakcija portala „Sanapress“ svojim čitaocima saopštila samo svoju verziju spora sa portalom „Snews“. SANA je objavila samo saopštenje za javnost svog izdavača, u vezi sa tekstovima na portalu„Snews” (koji uređuje Halilović), a da prethodno nije objavila te tekstove, niti je, recimo, linkom uputila čitaoce na njihov sadržaj. Medin Halilović je, u svom odgovoru na to saopštenje, ponovio dio onoga što sadrži tekst zbog kojeg je objavljeno saopštenje, ali čitaoci SANE ponovo sa tim neće biti upoznati, jer redakcija nije objavila taj odgovor pošto “ne demantuju činjenice iz saopštenja””, piše u odluci i konstatuje da je Haliloviću time uskraćeno pravo da saopšti svoje viđenje čitavog slučaja, a čitaoci su informisani jednostrano, samo kroz saopštenje preduzeća koje je izdavač portala “Sanapress”.

Zbog toga je Komisija za žalbe, zaključuje se, jednoglasno ocjenila da je neobjavljivanjem odgovora prekršen Kodeks novinara Srbije.

Komisija za žalbe nije odlučivala o prekršajima više tačaka Kodeksa koje su navedene u žalbi, jer se one ne odnose na neobjavljivanje odgovora, što je bio predmet žalbe.

Na sjednici održanoj 24.6.2021.godine Komisija za žalbe Savjeta za štampu zasjedala je u sastavu Dragan Đorđević, Tamara Skrozza, Ljiljana Smajlović, Vlado Mareš, Zlatko Čobović, Zorica Višnjić, Vida Petrović Škero, Snežana Andrejević, Jelka Jovanović, Bojan Cvejić i Olivera Milošević.

Agenciji SANA iz Novog Pazara Savjet za štampu izrekao je javnu opomenu i u februaru ove godine, takođe po žalbi Medina Halilovića.

Izdavač “Sanapress.info”, zajedno sa Sandžak TV i Refradio je Sandžak Media doo. Sa listom “Glas islama” i revijom Sandžak djeluju preko Media centra Islamske zajednice u Srbiji.

Savjet za štampu je nezavisno, samoregulatorno tijelo koje okuplja izdavače, vlasnike štampanih, onlajn medija i novinskih agencija, i profesionalne novinare u Srbiji. Osnovan je da bi pratio poštovanje Kodeksa novinara Srbije u štampanim i onlajn medijima, kao i u novinskim agencijama i rješavao žalbe pojedinaca i institucija na sadržaje tih medija. U nadležnosti Savjeta je i medijacija između oštećenih pojedinaca, odnosno institucija, i redakcija, kao i iznošenje javnih opomena za kršenje etičkih standarda utvrđenih Kodeksom novinara Srbije.

Povezane vijesti

%d bloggers like this: