26 Septembra, 2022
Aktuelno Društvo Novi Pazar Politika

Skupština Novog Pazara o imenovanju Izborne komisije, novim odjeljenjima Gradske uprave, planu zapošljavanja…

Skupština grada Novog Pazara će danas na prvom ovogodišnjem zasijedanju imati 35 tačaka dnevnog reda, medju kojima će raspravljati o završnom računu Grada, novoj izbornoj komisiji, Lokalnom akcionom planu o zapošljavanju, te novim imenovanjima u nadzornim i upravnim odborima.

Odbornici novopazarskog parlamenta će ispred sebe imati prijedlog odluke o izmjeni strukture gradskih uprava grada Novog Pazara, gdje će biti formirana posebna jedinica Kabineta gradonačelnika i Kancelarija za saradnju sa dijasporom.

Pored tačke o izradi Strategije razvoja socijalne zaštite grada Novog Pazara, zastupnici gradjana u lokalnom parlamentu će imenovati članove upravnih i nadzornih odbora u Predškolskoj ustanovi Mladost, Kancelariji za mlade, JP zavod za urbanizam, kao i razmatrati planove i programe rada 13 javnih preduzeća i ustanova čiji je osnovač Grad Novi Pazar.

Za predsjednika Izborne komisije u Novom Pazaru predložen je njen dosadašnji rukovodilac Raša Milić, a pored članova komisije iz svih stranaka u Skupštini, među kojima uglavnom gravitiraju operativci izbornih kampanja, zanimljivo je da je za zamjenika člana ispred SDP-a predložen visoki funkcioner ove stranke i već, kod svog članstva, viđen kandidat za poslanika ili visoku lokalnu funkciju Husein Memić, koji će tako ostati bez mogućnosti da bude kandidovan na parlamentarnim i lokalnim listama u naredne četiri godine.

Medju ostalim tačkama na dnevnom redu su i razrješenja i imenovanje članova Savjeta za bezbjednost grada, komisije za pribavljanje, otudjenje nepokretnosti i davanje u zakup stvari u javnoj svojini, kao i komisije za sprovodjenje konkursa za imenovanje direktora preduzeća. Ove zamjene članova komisija, nadzornih i upravnih odbora su uglavnom na prijedlog odborničke grupe SNS-SPS, gdje je očigledan nastavak imenovanja ljudi bliskih struji istaknutog finkcionera Vučićeve stranke u Novom Pazaru, Nikole Jolovića, čiji kadrovi dolaze na mjesta dosadašnjih članova koje je imenovalo nekadašnje rukovodstvo bivšeg zamjenika gradonačelnika Igora Novovića.

Ostale tačke dnevnog reda tiču se pijedinačnih zahtjeva građana o razmjeni nepokretnosti i otuđenju imovine u vlasništvu gradu, kao i konsolidaciji finansijskog izvještaja u skladu sa izvještajem revizora za 2020. godinu.

 

 

Povezane vijesti