Aktuelno Društvo Novi Pazar Politika Srbija

Prema podacima Gradske izborne komisije u Novom Pazaru je do 12 sati glasao 22 posto upisanih birača.

Ovaj procenat izlaznosti je na osnovu četiri glasačka mjesta u centru Novog Pazara, dok iz ove komisije navode da je na pojedinim biralištima na seoskom poručju do 12 sati svoju dužnost obavilo do 5 posto upisanih.

U Novom Pazaru na ovim izborima pravo glasa ima 87.938 građana.

Srbija do 11 sati

Prema podacima RIK-a do 11 sati u Srbiji je na birališta izašlo 14,1 posto od 6.502.307 upisanih birača.

 

 

Aktuelno Društvo Novi Pazar Politika

Skupština grada Novog Pazara će danas na prvom ovogodišnjem zasijedanju imati 35 tačaka dnevnog reda, medju kojima će raspravljati o završnom računu Grada, novoj izbornoj komisiji, Lokalnom akcionom planu o zapošljavanju, te novim imenovanjima u nadzornim i upravnim odborima.

Odbornici novopazarskog parlamenta će ispred sebe imati prijedlog odluke o izmjeni strukture gradskih uprava grada Novog Pazara, gdje će biti formirana posebna jedinica Kabineta gradonačelnika i Kancelarija za saradnju sa dijasporom.

Pored tačke o izradi Strategije razvoja socijalne zaštite grada Novog Pazara, zastupnici gradjana u lokalnom parlamentu će imenovati članove upravnih i nadzornih odbora u Predškolskoj ustanovi Mladost, Kancelariji za mlade, JP zavod za urbanizam, kao i razmatrati planove i programe rada 13 javnih preduzeća i ustanova čiji je osnovač Grad Novi Pazar.

Za predsjednika Izborne komisije u Novom Pazaru predložen je njen dosadašnji rukovodilac Raša Milić, a pored članova komisije iz svih stranaka u Skupštini, među kojima uglavnom gravitiraju operativci izbornih kampanja, zanimljivo je da je za zamjenika člana ispred SDP-a predložen visoki funkcioner ove stranke i već, kod svog članstva, viđen kandidat za poslanika ili visoku lokalnu funkciju Husein Memić, koji će tako ostati bez mogućnosti da bude kandidovan na parlamentarnim i lokalnim listama u naredne četiri godine.

Medju ostalim tačkama na dnevnom redu su i razrješenja i imenovanje članova Savjeta za bezbjednost grada, komisije za pribavljanje, otudjenje nepokretnosti i davanje u zakup stvari u javnoj svojini, kao i komisije za sprovodjenje konkursa za imenovanje direktora preduzeća. Ove zamjene članova komisija, nadzornih i upravnih odbora su uglavnom na prijedlog odborničke grupe SNS-SPS, gdje je očigledan nastavak imenovanja ljudi bliskih struji istaknutog finkcionera Vučićeve stranke u Novom Pazaru, Nikole Jolovića, čiji kadrovi dolaze na mjesta dosadašnjih članova koje je imenovalo nekadašnje rukovodstvo bivšeg zamjenika gradonačelnika Igora Novovića.

Ostale tačke dnevnog reda tiču se pijedinačnih zahtjeva građana o razmjeni nepokretnosti i otuđenju imovine u vlasništvu gradu, kao i konsolidaciji finansijskog izvještaja u skladu sa izvještajem revizora za 2020. godinu.

 

 

Aktuelno Društvo Novi Pazar Politika Srbija

U Novom Pazaru je na 98 biračkih mjesta na minulom referendumu glasalo ukupno 33.479 birača(33,39 posto), saopštila je Gradska izborna komisija.

Kako su naveli, od ukupno 100.240 upisanih birača, među kojima se računaju i glasači sa Kosova, zaokruživanjem “DA” za ustavne promjene je glasalo 29.389 gradjana, odnosno 87,78 posto, dok je protiv bilo 3.852 izašlih, tj. 11,50 posto.

Broj nevažećih listića prema rezultatima Graske komisije bio je 238 ili 0,78 posto.

Svoje pravo na referendumu iskoristila su lica koja se nalaze u na izdržavanju krivičnih sankcija u Novom Pazaru, a od ukupno 39 upisanih svoje pravo je iskoristilo njih 24 i svi su bili “ZA” promjenu Ustava.

Inače, u Novom Pazaru je prema zvaničnim izvještajima referendum održan u fer i demokratskoj atmosferi, dok su po svjedočenjima više desetina građana na više biračkih mjesta uočene velike nepravilnosti i kršenja izbornih procedura.