Aktuelno Društvo Sandžak Srbija

SNews istražuje: Ko štiti divlji portal “sandzakpress.net”? Kao kontakt osoba označeno lice R.H. sa prebivalištem u Frankfurtu

Posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal Višeg javnog tužilaštva (VJT) u Beogradu je saopštilo da od pružaoca hosting usluge za internet portal “sandzakpress.net” nisu traženi podaci o licu koje uplaćuje usluge hostinga obzirom da su navedeni podaci bili nepoznati do prispeća izvještaja SBPOK-Odjeljenja za suzbjanja visokotehnološkog kriminala MUP-a Srbije, dostavljen tom tužilaštvu 7. juna, a u vezi otvorenih prijetnji smrću u komentarima tog portala 24. marta ove godine.

Ovo je u odgovoru po zahtjevu za pristup informacijama od javnog značaja, na pitanje SNews-a, da li je od pružalaca usluga hostinga za portal “sandzakpress,net”, na kojem je u komentarima upućena prijetnja (24. marta 2021) izbrisana nakon 15 sati, zatraženo da predoči podatke o licu koje upravlja-uplaćuje usluge hostinga, naveo Posebni tužilac za visokotehnološki kriminal Branko Stamenković.

U odgovoru na pitanja: “Šta je sve Vaše Tužilaštvo preduzelo u slučaju prijave prijetnji smrću upućene (24.03.2021.) u komentarima na portalu “sandzakpress.net” ?” i “Da li su identifikovana osumnjičena lica koja stoje iza ovog portala, kao i autor-i komentara?”, nadležni tužilac je, između ostalog, obavjestio javnost da je 7. aprila u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu primljen izvještaj PU Novi Pazar koji se odnosi na prijeteće poruke upućene Suadu Zoraniću, Tariku Brunčeviću i Nedžadu Smailagiću, na internet portalu “sandzakpress.net”, te da je 15. aprila obavljen telefonski razgovor sa oštećenim Nedžadom Smailagićem i Suadom Zoranićem.

Povodom navedenog izvještaja Odjeljenju za suzbijanje visokotehnološkog kriminla MUP-a Srbije upućen je zahtjev za prikupljanje potrebnih obavještenja u kom je od policijskih službenika traženo da utvrde identitet vlasnika portlala “sandzakpress.net”, te da nakon identifikacije navedenog lica sa istim obave razgovor na sve okolnosti koje su mu poznate povodom navoda sadržanih u izvještaju Policijske uprave Novi Pazar, kao i da od navedenog lica pribave podatke za nalog “Bosnjak” čiji je korisnik objavio prijeteći komentar povodom teksta “Nova hajka botova na Arap džamiju”.

Od policijskih službenika, navodi se u zvaničnom odgovoru, traženo je i da utvrde identitet lica S.F. za koga je oštećeni Suad Zoranić naveo da je vlasnik i urednik internet portala “sandzakpress.net”, te da se sa istim obavi razgovor na sve okolnosti koje su mu poznate povodom navoda iz izvještaja PU Novi Pazar.

“Provjerama je utvrđeno da je internet portal “sandzakpress.net” registrovan i osnovan na teritoriji SAD, da se hostovanje istog vrši sa IP adresa koje pripadaju opsegu dodijeljenih korisnicima u Saveznoj Republici Njemačkoj, da je kao kontakt osoba označeno lice R.H sa prebivalištem u Frankfurtu”, piše u izvještaju policijskih službenika SBPOK- Odjeljenja za suzbijanje visokotehnološkog kriminala koji su dana 07.06.2021. godine dostavili tužilaštvu, odnosno u odgovoru posebnog tužioca za visokotehnološki kriminal VJT u Beogradu .

Dalje se navodi da je u službenoj bilješci PU Novi Pazar, S.F. u svojstvu građanina izjavio da on nije vlasnik i urednik internet portala “sandzakpress.net”, već da je to lice R.H., koje prema njegovoj izjavi živi i Republici Slovačkoj, a da sa “S.F. sa njim ima zaključen ugovor o saradnji iz 2019. godine na osnovu koga mu S.F. izdaje prostor u kome se nalazi prostor za navedeni portal”.

Takođe, u bilješci je navedeno da S.F. nema podatke o korisniku naloga “Bosnjak”.

“Provjerama kroz evidencije MUP-a Republike Srbije utvrđeno je da u evidencijama ne postoji lice R.H., kao i da je identifikovano lice sa navedenim ličnim podacima rođeno u Bosni i Hercegovini, mjestu Izačić, a koje posjeduje pasoš Republike Slovenije čiji je ulazak u Srbiju evidentiran u toku 2019. godine”.


Na upit koliko je sličnih slučajeva bilo u Srbiji u 2020. godini i protiv koliko lica je Više javno tužilaštvo u Beogradu, preuzevši gonjenje po službenoj dužnosti, podnijelo optužnih prijedloga, je navedeno da su “formirana 23 predmeta po krivičnim prijavama i izvještajima koji se odnose na izvršenje krivičnog djela ugrožavanje sigurosti iz čl. 138 st. 3 u vezi st. 1 KZ učinjenih na štetu novinara, od čega je 6 prijava podnijeto protiv poznatih izvršioca od kojih je u 1 donijeta naredba o odlaganju krivičnog gonjenja, u 1 predmetu zaključen sporazum o priznanju krivičnog djela koji je odbijen od strane Višeg suda u Beogradu, u 1 predmetu zaključen sporazum o priznanju krivičnog djela koji je prihvaćen od strane Višeg suda u Beogradu, u 1 predmetu upućen zahtjev za prikupljanje potrebnih obavještenja MUP Republike Srbije, u 1 predmetu je u toku sprovođenje istražnih radnji dok je u jednom predmetu krivična prijava odbačena.

“Sedamnaest predmeta je formirano po krivičnim prijavama i izvještajima podnijetim protiv nepoznatih izvršilaca od čega je u 12 predmeta upućen zahtjev za prikupljanje potrebnih obavještenja MUP Republike Srbije, u 2 predmeta doneto rešenje o odbačaju krivične prijave dok su 3 predmeta arhivirna obzirom da nije bilo osnova za pokretanje krivičnog postupka protiv bilo kog lica za bilo koje krivično djelo za koje se gonjenje preuzima po službenoj dužnosti”, stoji u odgovoru za SNews.

Na pitanje “Zbog čega Vaše tužilaštvo nije odgovorilo na zahtjev za informacije-izjavu koji je redakcija SNews-a mailom uputila 12.04.2021.?”, piše da u toku 2021. godine posebnom tužilaštvu za visokotehnološki kriminal nije primljen zahtjev za pristup informacijama od javnog značaja podnijet od strane redakcije “SNews”.


– Nakon pokretaja istraga “sandzakpress” sakrio podatke o serveru

Posebni tužilac za visokotehnološki kriminal nije precizirao od kada je internet portal “sandzakpress.net” registrovan i osnovan na teritoriji SAD, ostalo je nejasno da li je taj, i dalje po mjestu i oosba “nedentifikovani medij”, dana kada su na njemu objavljene prijetnje smrću zaista bio registrovan u SAD, a sa njim se pratktično upravlja iz Frankfurta, kao i da li je od Interpola zatražio da utvrdi identitet osobe koja je uputila prijetnje.

Uvidom preko internet alata za pretragu servera, odnosno pružaoca usluga hostinga, svakom dostupno, moguće je saznati osnovne podatke za servere nekog sajta, pa i sandzakpress.net.

Provjerom na intodns.com, od 11. i 30. marta ove godine, hosting usluge za sandzakpress.net, došlo se, na osnovu pokayanih informacija, do saznanja da, to pruža beogradska firma Dreamweb. (dreamweb.rs).

Kasnije, provjerom na istom pretraživau, 27. maja, rezultati pretrage za “sandzakpress.net” su pokazali da više ne postoje transparentni podaci o serveru, odnosno firmi koja pruža hosting usluge, detaljnijom provjerom je utvrđenp da im je server u SAD.

Iz gore navedenog ali i po mišljenju IT stručnjaka zaključuje da je “sandzakpress.net” nakon pokretanja istrage, od 30. marta, promjenio mjesto servera i pružaoca histing usluge.

Nejasno je da li u policijski službenici SBPOK- Odjeljenja za suzbijanje visokotehnološkog kriminala tražili ko je na dan upućene prjetnje pružao hosting uslugu za “sandzakpress.net” i ko je do data, plaćajući tu uslugu imao kontrolu uravljanja tim sajtom.

Na osnovu sudskog spisa iz 2019. godine, ali prethodnih godina, koji je SNews ranije stavio na uvid javnosti, beogradskoj firmi Dream Tecnoligies Group doo (Deramweb) je za hosting “sandzakpress.net” uplatio Sandžak Media doo iz Novog Pazara, čiji je direktot Saahudin Fetić, crngorski državljanin, takođe direktor Sandžak TV, NA Sana, kao i Medja centra islamske zajednice u Srbiji.

Takođe, SNews, Sandžačke novne, a ranije RTV Novi Pazar, su objavli reklamni flajer Sandžak Media doo na kojm je pored ostalih medija iz tog preduzeća, sa najskupljom cijenom ponuđeno reklamiranje i za sandzakpress.net.

Direktot tog preduzeća Salahudin Fetić je u saopštenju za javnost i zahtjevu za odgovor demantovao bilo kakvu ličnu i drugu odgovornost sa “sandzakpress.net”, ali je javno potvrdio da poznaje one koji stoje iza tog portala, da je sa njima potpisao poslovni ugovor i da isti ne želi objaviti jer bi ugrozio njihovo “poslovanje.


“Sandžak Media DOO posjeduje uredno potpisane ugovore sa svojim klijentima, te u svakom trenutku, kao i do sada, spremni smo policijskim, tužilačkim i sudskim organima dostaviti svu neophodnu dokumentaciju, u vezi naših odnosa sa našim klijentima, koja dokazuje u ovom smislu naše tvrdnje. Ne želimo u medijima objavljivati ugovore sa našim klijentima, jer bi na taj način ugrozili njihovo poslovanje i doveli u pitanje našu poslovnu kredibilnost”, navodi se u saopćenju Sandžak Media doo koje je kao odgovor (demanti) objavljeno na SNews-u.

Sandžačke novine su objavile da je razotkrivanje vlasnika i urednika portala SandžakPress od izuzetne je važnosti za profesionalno, fer i pošteno informisanje u Sandžaku, jer se s tog portala godinama targetiraju ljudi i poziva se na njihov linč.

Ako Sandžak Medija stoji na stanovištu da nema ništa sa uređivanjem SandzakPressa ili pak da poziv na ubistvo, objavljen na ovom portalu, nije ni u kakvoj vezi s njima – ne vidimo razloge za nervozu, uzrujanost i neku vrstu paničnog straha.

Ovaj medij je insistiramo na istini, odnosno na odgovorima:
1. S kojeg kompjutera je napisan poziv za likvidaciju? I ko je to učinio?
2. Odakle se uređuje SandžakPress i ko čini njegovo uredništvo?

“Ova pitanja treba da plaše onoga koji zna odakle je sve ovo poteklo, iz kojih prostorija i s kojih kompjutera. Svaki pošteni građanin ne treba da se plaši odgovora na ova pitanja. Ali, onaj koji je dio ove kriminalne hobitnice, ko je učestvovao u ovome, svakako da treba i da se plaši i da ima nervozu, pa i uzrujanost. Mi smo se nadali da uredništvo SandžakPressa nije kukavička ekipa koja ne smije da stane iza svoga djela i rada. Koja krije svoj identitet. To najbolje govori o njima i njihovom radu. Ali govori i građanima Sandžaka kako vjerovati nekome koji ne smije da stane iza svojih tekstova, rada i svoga imena”, poručili su iz Sandžačkih novina.

Podsjećamo da je u komentarima teksta “Nova hajka botova na Arap džamiju” na divljem portalu sandzakpress.net 24. marta 2021. godine skoro 15 sati trajao otvoren poziv na ubijanje.

Nakon što su ispod tog naslova objavljene fotografije sa imenima novinara i građana, na tom portalu, po sadržajima bliskom Islamskoj zajednici u Srbiji (IZuS) i Stranci pravde i pomirenja (SPP) Muamera Zukorlića, aktuelnog potpredsjednika Skupštine Srbije, u komentarima se našao otvoren poziv na ubijanje.

“Lov je otvoren za bošnjačke izdajnike, nemilosrdno ih ubijati (mi sebi to pravo dajemo, na svim meridijanima od Pazara do Australije izdajnike Bošnjaka Sandžaka likvidirati nemilosrdno. Mi se spremamo , da vam se krvi napijemo izdajnici, samo je pitanje vremena; Bog, Allah, režimi, vas ne mogu spasiti od izdaje, naše muke koju ste nam sa vašom izdajom nanijeli u zadnjih 30 godina, poklat ćemo vas sve do jednog zapamtite”, stoji u poruci.


Za dva dana rasvjetljene prijetnje Marku Vidojeviću, dostavljen zahtjev Interpolu Austrije 

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije je danas, dva dana kasnije, saopštilo da su rasvjetljene prijetnje upućene uredniku i novinaru portala Nova S Marku Vidojkoviću na društvenoj mreži Instagram, i da su stigle iz Austrije.

„Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja za suzbijanje visokotehnološkog kriminala, po zahtjevu Posebnog tužilaštva za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu izvršili su provjere Instagram profila sa kojeg su upućene pretnje novinaru portala Nova S Marku Vidojkoviću. Provjerama je utvrđeno da je istom pristupano sa IP adrese koje pripadaju telekomunikacionim operaterima iz Austrije, kao i broj telefona kojim je registrovan navedeni profil koji takođe pripada austrijskom operateru mobilne telefonije“, navodi se u saopštenju u saopštenju MUP-a , koji će, kako je rečeno, dostaviti zahtjev Interpolu Austrije radi identifikovanja tražene osobe, kao i izvještaj nadležnom tužilaštvu.

Marko Vidojković, srpski novinar, pisac i voditelj TV emisije „Dobar, loš i zao“, primio je pretnju smrću 20. juna, posle ponoći, putem Instagrama.

„Znam gde stanuješ, zaklaću te k*****  sine… Prvo ću da te zakoljem a onda imam da te sečem na komade glupanderu glupi… Zaklaću te, kunem se“, stoji u poruci koju je Vidojković primio putem poruke na svom Instagram nalogu.


Nakon devedeset dana od upućenih prijetnji preko “sandzakpress.net” javnost je od državnih organa saznala prve zvanične detalje o ovom sajtu, nakon što je SNews 83 dana za redom uz objajavljivanje flajera “Ko ovo štiti” izvještavao o ovom slučaju.

SNews će, kako bi javnosti predočio zvanični podatak i odgovor na pitanje da li je za “sandzakpress.net”, 24. marta 2021. godine pružala beogradska firma Dreamweb, a uplatu vršila Sandzak Media doo, ali i na još nekoliko pitanja koj se odnose na konkretne radnje radi utvrđivanja odgovornosti i sankcija, Posebnom tužilaštvo za visokotehnološki kriminala, Višem javnom tužilaštvu (VJT) u Beogradu danas upititi jo[ jedan zahtjev za slobodan pristup informacijama od javnog značaja.

 

 

 

 

 

 

 

 

Povezane vijesti

%d bloggers like this: