Aktuelno Društvo Novi Pazar

SNews zaznaje: Tužilaštvo nema zvanične podatke o broju umrlih u junu i julu 2020. godine

Više javno tužilaštvo u Novom Pazaru ne raspolaže zvaničnim podacima o broju umrlih lica na teritoriji svoje mjesne nadležnosti tokom perioda pandemije COVID-19 u junu i julu 2020. godine, potvrđeno je danas za SNews, u odgovoru na zahtjev za pristup informacijama od javnog značaja.

Iz ovog tužilaštva je potvrđeno da im je 28. septembra 2020. godine podnešena jedna krivična prijava od strane fizičkog lica u vezi zdravlja ljudi i ista je dostavljena Tužilaštvu za organizovani kriminal.

U odgovoru nisu saopšteni inicijali lica protiv kojih je prijava podnešena, niti drugi podaci, već se samo dodaje da se u istoj prijavi navodi da su prijavljena lica radi vršenja krivičnih djela udruživala u kriminalnu grupu, za šta je shodno Zakonu o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbjanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije, stvarno i mjesno nadležno Tužilaštvo za organizovani kriminal (u Beogradu).

U odgovoru na pitanje da li je Višem javnom tužilaštvu u Novom Pazaru od 1. juna do danas, neko fizičko, pravno lice ili državni organ podnosi(l)o krivične prijave u vezi krivičnih djela protiv zdravlja ljudi i čovjekove sredine? Ako jeste, ko sve, kada i kakav je ishod ili status tih prijava danas.

Više javno tužilaštvo u Novom Pazar, na zahtjev za pristup informacijama od javnog značaja od 12. jula ove godine, nije odgovorilo na pitanja da li je vodilo ili su se vodili predkrivični ili krivični postupak/ci, koliko i protiv koga sve, vezani za nepostupanje po zdravstvenim propisima za vrijeme epidemije (regulisano članom 248. Krivičnog zakonika), kao i za: Čl. 249. Prenošenje zarazne bolesti, Čl. 251. Nesavjesno pružanje ljekarske pomoći, Čl. 252. Protivpravno vršenje medicinskih eksperimenata i ispitivanje lijeka, Čl. 253. Neukazivanje ljekarske pomoći, Čl. 259 Teška djela protiv zdravlja ljudi, za period jun i jul 2020. godine.

Također, nije pružen odgovor na pitanje da li je na Više javno tužilaštvo u Novom Pazaru vršen neki oblik političkog, medijskog ili sličnog pritiska vezan za zakonsku obavezu i nadležnosti koje se tiče postupanja ili nepostupanja za krivična djela protiv zdravlja ljudi, za period od 1. juna 2020. godine do danas?

Nije dostavljen ni odgovor na pitanje “Zbog čega i po kojem osnovu Više javno tužilaštvo u Novom Pazaru nije odgovorilo na poziv za izjavu/informacije i odgovori na gore navedena pitanja koja je SNews uputio 30.06.2022. godine.

Država i dalje bez odgovora zašto je najveća smrtnost od korone bila u Novom Pazaru

Podsjećamo da je aktuleni državni sekretar u srbijanskom Ministarstvu zdravlja, Mirsad Đerlek, za vrijeme obavljanja funkcije zamjenika vd direktora OB Novi Pazar, predstavljajući se prvo kao koordinator bolnice-zvanično nepostoječa funkcija, tokom jula 2020. godine, u nekoliko navrata, na konferencijama za novinare obećao da će u vezi zvaničnog broja umrlih od korone novnarima omogućiti uvid u protokole Službe za sudsku medicinu u patologiju OB Novi Pazar, jer “nema šta da se krije”, da bi kasnije, opet pred istim novinarima i kamerama u uživo prenosu odbio da to učini, pravdajući da nije znao da je za to, između ostalog, potrebna dozvola tužilaštva.

Đerlek je odbio da saopštio podatke o broju umrlih i smrtnosti u Novom Pazaru, kasnije, 27. novembra 2020. godine, rekavši da će se, na državnom nivou, kada bude vrijeme, izvršiti revizija podataka o smrtnosti od COVID-19.

“Svi građani Republike Srbije, pa i Novog Pazara, dobiće zvanične rezultate kolika je bila smrtnost i da li je bila najveća u Novom Pazaru, Beogradu ili bilo gdje. To je obećao Krizni štab i predsjednik (Aleksandar Vučić). Kada završimo borbu sa COVID-19 izvršiće se revizija podataka i tada ćete dobiti podatke”, rekao je Đerlek, o čemu je SNews pisao.

Služba Povjerenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka ličnosti obavjestila je u martu 2021. godine SNews i autora ovog teksta da nema mogućnosti da sprovede izvršenje rješenja kojim je Opšta bolnica Novi Pazar obavezana sa javnosti predoči informacije o broju umrlih, razlozima zbog čega nisu izdavani recepti, kao i druge informcije vezane za pandemijeu tokom juna i jula 2020. godine, kao i da se Povjerenik obratio Vladi Republike Srbije da obezbjedi izvršenje rješenja neposrednom prinudom, kako je propisano zakonom.

Vlada Srbije kao izvršni organ do danas, ni jednim aktom nije obavjestila Povjerenika, odnosno SNews-u nisu dostavljene tražene informacije i kopije dokumenata koje se pored broja umrlih i liječenih tiču i da li su ljekari OB Novi Pazar prilkom pregleda u kovid ambulantama po propisu izdavali ljekarske izvještaje, obaveznu dokumentaciju kao i recepte za bolesti COVID-19 na kojima su navođeni lijekovi sa pozitivne liste RFZO? Iz kojih sve razloga su hospitalizovani pacijenti i oni koji su nakon pregleda u OB Novi Pazar upućeni na kućno liječenje, od 5. juna i tokom vala mandemije 2020, bili prinuđeni da sami kupuju lijekove.

Povjerenik je, u saopštenju 2. jula 2020. godine, podsjetio, a što je činio i u vrijeme vanrednog stanja, da su informacije kojima raspolažu organi vlasti, a koje se odnose na ugrožavanje, odnosno zaštitu zdravlja stanovništva i životne sredine, hitnog karaktera.

U polugodišnjem postupku za informacije od javnog značaja koje je javnosti trebalo predočiti za 48 sati jer je, za sada, Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ostao mrtvo slovo na papiru, nametnuto pitanje da li su informacije iz OB Novi Pazar (ne)formalna državna tajna.

Ukupan broj umrlih od bolesti COVID-19, od početka pandemije do danas u Novom Pazaru, od strane zvaničnika bolnice, Ministartsva zdravlja ili Vlade Srbije i Kriznog štaba, zvanično nije saopšten.

Foto: SNews, arhiv

Povezane vijesti

%d bloggers like this: