Aktuelno Društvo Srbija

Srbija: Proradio SOS telefon za novinare

Od danas je u funkciji besplatni SOS telefon na broju 0800 100 115 koji je namjenjen svim novinarkama i novinarima koji smatraju da im je ugrožena sigurnost.

Ova usluga pokrenuta je u sklopu aktivnosti Radne grupe za bezbjednost i zaštitu novinara koju je osnovala Vlada Republike Srbije, a na telefonske pozive odgovaraće pravnici koji imaju iskustvo u radu na slučajevima nasilja prema medijskim radnicima.

“Ovo je prvi korak u realizaciji planiranih aktivnosti na zaštiti novinara i povećanju bezbednosti. Na ovaj nacin ćemo pojednostaviti prijavljivanje pretnji i napada i dodatno informisati i edukovati novinare o ostvarivanju svojih prava”, rekao je član Radne grupe Veran Matić.

Kako je saopšteno iz Vlade Srbije Telekom Srbije je donirao tehničku podršku, opremu i kapacitete, kao i koordinaciju sa svim operaterima za ovaj besplatni servis, koji će biti dostupan 24 sata sedam dana u nedjelji.

Svaki novinar i novinarka koji osjete da im je ugrožena bezbjednost moći će, preko ove podrške, da dobiju informacije o kvalifikaciji djela koje je učinjeno i pravnim postupcima koje oni treba da preduzmu.

“Kompanija Telekom Srbija ustupila je besplatan broj i omogućila tehničku realizaciju. Vjerujemo da je ovo još jedan način da se zaštiti novinarska profesija u Srbiji” rekao je Vladimir Lučić generalni direktor Telekoma Srbije.

Novinari će dobijati informacije o kontakt tačkama u policiji i tužilaštvu koje su nadležne za region u kojem rade ili u kojem se dogodila pretnja ili nasilni akt. Ako je riječ o djelima koji se ne gone po službenoj dužnosti već po privatnim tužbama, novinari će dobiti informacije o načinu na koji se piše tužba ili će biti upućeni na pravnu podršku u različitim udruženjima novinara.

Povezane vijesti

%d bloggers like this: