Aktuelno Društvo Srbija

Srbija: Vlada i udruženja frilensera postigli dogovor o plaćanju poreza

Vlada Republike Srbije postigla je danas dogovor sa predstavnicima Udruženja frilensera i Udruženja radnika na internetu u vezi sa načinom plaćanja poreskih obaveza predstavnika ove industrije.

Vlada je prihvatila predlog udruženja da se normirani troškovi povećaju sa postojećih 43 odsto na 50 odsto.

Na sastanku je dogovoreno da se radnicima na internetu, odnosno frilenserima, omogući upisivanje radnog staža srazmerno uplaćenom delu obaveza.

Rok za usvajanje svih zakonskih propisa, koji će definisati budući status radnika na internetu, pomeren je na 1. januar 2022. godine, do kada će važiti do sada dogovoreni uslovi.

Takođe, dogovoreno je da će, uz Udruženje radnika na internetu, i Udruženje frilensera odrediti svoje predstavnike koji će učestvovati u radnoj grupi koja ima zadatak da izradi predloge novih zakonskih rešenja.

Imajući u vidu to da je Vlada Srbije preuzela obavezu da sve stavke dogovorene na ovom sastanku budu ispunjene, stekli su se uslovi za prestanak protesta frilensera, saopšteno je iz Vlade.

Udruženje radnika na internetu je saopštilo da je u toku celodnevnog protesta protiv usvajanja aktuelnog predloga izmena Zakona o porezu na dohodak građana koji je danas razmatran u Skupštini, Udruženje radnika na internetu dobilo je poziv na pregovore sa Vladom.

“Održani su višečasovni razgovori kojima je postignuto da se frilenserima uvećaju normirani troškovi sa 43% na maksimalnih 50%, da se dodatno oduzima neoporezivi deo od 32 000 dinara, kao i da usvojeni obračun zaduženja važi sve do donošenja novog Zakona o fleksibilnim oblicima rada, odnosno 1. januara. Takođe, frilenseri će moći da upišu radni staž, što će biti regulisano odgovarajućim propisima”, navode iz Udruženje radnika na internetu smatraju da će usvajanje ovog rešenja doneti olakšanje i rasterećenje velikom broju frilensera iako je daleko od idealnog.

Udruženje će nastaviti da zastupa interese svih frilensera i potruditi se da novi Zakon najavljen za 1. 1. 2022. uredi zakonski status i uvede fer model oporezivanja koji će im osigurati budućnost.

Udruženje radnika na internetu protestovalo je jer su bili nezadovoljni odlukom Vlade da će morati da plate porez za pet godina u nazad. Pregovori sa Vladom o kriterijuma pod kojima bi frilenseri trebalo da plaćaju porez počeli su još u januaru.

Frilenseri su zahtevali da se ne naplaćuje porez pet godina unazad, za period kada nisu ni bili obavešteni i zahtevali da kamatne stope za tekuće dugove budu u razumnim granicama.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povezane vijesti

%d bloggers like this: