Aktuelno Društvo Lifestyle Novi Pazar Sandžak

Tribina “Krzneni sugrađani i mi – uloga građana u doprinosu sigurnijem, humanijem i boljem okruženju”: Borba protiv narativa nasilja

Sa tribine “Krzneni sugrađani i mi – uloga građana u doprinosu sigurnijem, humanijem i boljem okruženju” u Novon Pazaru građani su pozvani da sprečavanju upotrebe pirotehničkih sredstava, kao i da rade na zajedničkom cilju građenja zdrave i sigurne zajednice koju odlikuje humane navike, empatičan odnosa prema nezaštićenima i borba protiv narativa koji pospešuje svaki oblik nasilja.

Na skupu održanom u etak u Kulturnom centru Noivi Pazar na inicijativa Udruženja za zaštitu životinja ,,Lunje i Maze Novog Pazara”, u saradnji sa Udruženjem Psihologa Novi Pazar, i ekološkim udruženjem ,,Nešto Zvučno” je istaknuuto da su posljedice upotrebe pirotehničkih sredstava po cijelu zajednicu, naročito osobe sa smetnjama u razvoju i napuštene životinje, odnos građana prema napuštenim i vlasničkim životinjama, te važnost buđenja kolektivne svijesti i odgovornosti kod građana o pomenutim temama.

Može biti slika sljedećeg: tekst

Prije petnaest dana je Udruženje Lunje i Maze pokrenulo peticiju protiv novogodišnjeg vatrometa u sklopu njihove kampanje o štetnosti upotrebe pirotehničkih sredstava po ljude, životinje i prirodu, koju je veliki broj građana, kao i omladinskih organizacija je podržalo tu inicijativu.

Tokom trbine su predstavnice udruženja ,,Lunje i Maze”, Azra Duštinac i Merjem Čarovac, skrenule pažnju na problem porasta napuštenih životinja na ulicama Novog Pazara.

“Srž problema leži u neodgovornim vlasnicima, tj. nesterilizaciji kućnih ljubimaca koja dovode do neželjenog potomstva i napuštanju vlasničkih životinja, kao i manjku svijesti o kulturi udomljavanja naspram kupovine ljubimaca”, istakle su predstavnice udruženja za brigu o životinjama.

Marija Tiosavljević, ispred Udruženja Psihologa Novi Pazar, je dodala da pored neposrednih posljedica pirotehničkih sredstava po bebe i djece, su ove pojave naročito problematične za dkecu i odrasle sa smetnjama u razvoju.

“Pored toga, građenje empatije i odrastanje uz životinje, je posebne važnosti sa mentalno zdravlje pojedinca, naročito kada su u pitanju deca sa smetnjama”, navela je Tiosavljević.

Mejrema Nicević, iz udruženja “Nešto Zvučno”, je podvukla temu iz ekološkog ugla i naglasila na važnost ovakve saradnje i dizanja svijesti sa ciljem stvaranja zelenijeg i boljeg mjesta za život, kako za nas, tako i za krznene sugrađane.

M.H.

Povezane vijesti

%d bloggers like this: