Aktuelno Bosna i Hercegovina Društvo

U mezarju MC Srebrenica 11. jula će biti ukopani posmrtni ostaci 30 žrtava u genocidu

U mezarju Memorijalnog centra Srebrenica – Potočari 11. jula ove godine bit će ukopani posmrtni ostaci 30 osoba, potvrdila je za Anadolu glasnogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Emza Fazlić.

Među 30 osoba koje će ove godine biti ukopane na kolektivnoj dženazi 11. jula nalaze se četiri maloljetnika.

Najmlađa žrtva koja će biti ukopana ove godine jeste Elvir Salčinović, dječak koji je imao 15 godina kada je ubijen. Ubijen je na području Baljkovice, a njegovi posmrtni ostaci su ekshumirani iz masovne grobnice Liplje kod Zvornika 2001. godine. Identifikovan je 2011. godine. Konačan smiraj naći će uz svoga oca Turabiju i brata Almira, koji su u Potočarima ukopani 2003. odnosno 2011. godine.

Najstarija žrtva koja će biti ukopana jeste Nezir Muminović, koji je u momentu kada je ubijen imao 65 godina. Njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su još 2007. godine na području Kamenice.

Anadolu donosi spisak sa imenima žrtava koje će biti ukopane 11. jula u mezarju Memorijalnog centra Srebrenica – Potočari:

Esad (Tajib) Džanić, Bekir Musić (Demir), Sakib (Mehmed) Garaljević, Himzo (Idriz) Mujić, Hasib (Haso) Ibrahimović, Ređo (Huso) Jahić, Rifet (Hajro) Tabaković, Idriz (Ibro) Mehinović, Mujo (Meho) Esmić, Šaban (Šemso) Ibrić, Senid (Ismet) Hodžić, Semir (Edhem) Đozić, Sabid (Abid) Ibrahimović, Mehmed (Mahmut) Gerović, Nisad (Ševko) Selimović, Halil (Mujo) Avdić, Hasan (Omer) Smajlović, Esed (Alija) Klempić, Sabahudin (Bajro) Selimović, Husein (Ibrahim) Zukić, Elvir (Turabija) Salčinović, Džemail (Omer) Alić, Mustafa (Junuz) Mekanić, Ahmedin (Ahmet) Halilović, Zuhdija (Avdija) Lemeš, Hasib (Vejsil) Mujanović, Vejsil (Šećan) Mujanović, Ekber (Šaćir) Riđić, Mevlid (Zildžija) Aljić i Nezir (Mumin) Muminović.

Povezane vijesti

%d bloggers like this: