17 Aprila, 2024
Aktuelno Društvo Novi Pazar

U Novom Pazaru omogućeno svjedočenje žrtava i svjedoka putem videokonferencijske veze

U Višem sudu u Novom Pazaru omoućeno je svjedočenja žrtava i svjedoka putem videokonferencijske veze. Ubuduće će, međunarodnom pravnom saradnjom, posredstvom video linka, biti boguće davanja iskaza i iz inostranstva, što će otvoriti povoljnost za brojnu dijasporu.

Videokonferencijska oprema i uređenje posebne prostorije za žrtve i svjedoke obezbjeđeni su zahvaljujući projektu “Podrška žrtvama i svjedocima krivičnih djela u Srbiji” koji sprovodi Misija OEBS-a u Srbiji, kao izabrani partner Ministarstva pravde, a finansira Evropska unija.

Kako je, danas, predoćeno novinarima prilikom prezentacije savremene video-konferencijsku opreme, ona će omogućiti davanje iskaza žrtava i svjedoka krivičnih djela iz izdvojene prostorije, van sudnice, odnosno, bez direktnog kontatka sa okrivljenim i organima postupka.

Predsjednica Višeg suda Slađana Čolović rekla je da se na ovakav način ohrabruje oštećeni ili svjedok da da istiit iskaz koji će biti mjerodavan u sudskom postupku i doprinjeti utvrđivanju istine, tačnog činjeničnog stanja i donošenju kvalitetne sudske odluke.

“Žrtvi je omogućeno da svoj iskaz da neometano, u posebnoj protoriji, gdje neće imati kontakt i susret sa okrivljenim. Ovim se neće izgubii neposrednost vođenja sudskog postupka gdje će učesnici, putem ove savremene opreme, imati mogućnost da postavljaju pitanja svjedoku. Omogućiće se davanje jasnog iskaza, ali i ohrabriti druge potencijalne oštećene da prijave krivična djela i doprinjeti utvrđivanju istine u sudskom postupku”, kazala je Čolović. naglasivši da se na taj način izbjegava “sekundarna traumatizacija i viktimizacija” žrtve susretom sa organima postupka i okrivljenim,, kao i da se svjedok ohrabruje.

Ovom opremom, kako je potvrdila predsjednica Višeg suda u Novom Pazaru, zajedno sa drugim službama se omogućava i međunarodna pravna pomoć i davanja iskaza koji će biti mjerodavni i u međunarodnom pravu, kao vid pružnje pravne pomoći u zemlji i van nje.

“Imali smo već primjer dva saslušanja i direktnu vezu sa sudom u Sloveniji gdje je on jedno lice sasluđavao u našim prostorijima, a sudski postupka je tekao u Sloveniji. Sve je to moguće sada obaviti”, poručila je Čolović.

Zamjenik Višeg javnog tužioca u Novom Pazaru Adnan Baćićanin ocjenio je da se ovom opremom otvara mogućnost snimanja čime će višestepeni sudovi imati mogućnost neposrednosti vizuelnim putem, što nemaju priliko čitanja zapisnika.

“Taj vizuelni efekat, kada vidite žrtvu, oštećenog, muškarac, žena, dijete. Kada ga uporedite a okrivljenim koji je možda znatno krupniji u odnosu na tu žrtvu vi tek stičete pravi utisak koji ne može da se prenese na papir. Na video zapisu uvijek može da ostane ono što je potrbeno za postupak”, kazao je Baćićan.

On je izrazio uvjeravanje da će se ovom tehnologijom ohrabriti ljudi jer, kako je podvukao, neće biti više puta pozivani da bi dali neki iskaz i neće biti u kontaktu sa licem koje im je nanijelo povrede i zbog kojeg i dalje trpa posljedice.

Dodao je da treba razlikovati situaciju u kojoj treba nekog ohrabriti “da kaže šta se desilo” ili ohrabriti nekog “kao žrtvu izvršenja krivičnog djela”.

Pored monitora sa kamerama smještenih u sudnici 1 Višeg suda, pokazana je i druga odvojena prostorije sa istom opremom iz koje se obavlja svjedočenje žrtava i svjedoka.

Na temu “Podrška žrtvama-kako funkcioniše videolink svjedočenja”, 17. juna je održan webinar na kojem su učestvovali predstavnici pravosudnih organa i medija u Novom Pazaru.

Projektom Misije OEBS-a u Srbiji videokonferencijsku opremu dobili su viši sudovi u Beogradu, Nišu, Novom Sadu, Kragujevcu i Novom Pazaru.

 

Foto: Medin Halilović- SNews

Povezane vijesti

%d bloggers like this: