Aktuelno Društvo Srbija

UNS: Kazne ukoliko se medijski konkursi ne raspišu do 1. marta, za ocenu projekata obavezno pribavljanje informacija o kršenju Kodeksa

Zakon o javnom informisanju i medijima (ZJIM), koji je na snagu stupio 4. novembra ove godine, propisuje nove obaveze u vezi sa raspisivanjem konkursa za projektno sufinansiranje proizvodnje medijskih sadržaja, ali i, prvi put, kazne za one koji ih se ne pridržavaju, objavilo je Udruženje novinara Srbije (UNS)

Ministarstvo informisanja i telekomunikacija, Pokrajinski sekretarijat za kulturu, informisanje i odnose sa verskim zajednicama, kao i lokalne samouprave dužne su, po novom Zakonu, da do prvog marta raspišu konkurse za projektno sufinansiranje proizvodnje medijskih sadržaja.

Ovo je prvi put da se Zakonom definišu rok za raspisivanje konkursa, kao i kazne za one koji se o ove odredbe ogluše.

Ukoliko nadležni konkurse ne raspišu u prva dva meseca tekuće godine, ili ih ponište, a nove ne raspišu u roku od 30 dana, zakonodavac je predvideo prekršajne kazne za odgovorno lice, u rasponu od 50.000 do 150.000 dinara.

Pri oceni projekata obavezno pribavljanje mišljenja Saveta za štampu

Zakon propisuje i da se medijski projekti ocenjuju, između ostalog, prema „meri u kojoj se medij putem koga će biti realizovan projekat pridržava profesionalnih i etičkih standarda“.

Ova mera dokazuje se pribavljanjem podataka da li je u godini koja prethodi konkursu izrečena mera od strane regulatornog tela u slučaju elektronskih medija (REM, prim.nov), ili je donet akt samoregulatornog tela Saveta za štampu – za štampane i onlajn medije, a kojima je utvrđeno da je medij prekršio zakonske odredbe, odnosno etičke standarde.

Kako piše u ZJIM, ukoliko su neke od ovih mera izrečene podnosiocu projekta, pri oceni projekata u obzir će se uzimati težina povrede i broj izrečenih mera, kao i ponašanje nakon izrečene mere, što se takođe dokazuje na osnovu podataka nadležnog regulatornog, odnosno samoregulatornog tela.

I za nepoštovanje ovih odredbi, odnosno nepribavljanje ovih podataka, Zakonom su previđene prekršajne kazne za odgovorno lice, takođe u iznosu od 50.000 do 150.000 dinara.

Autor: K. K. N.

Izvor: UNS

Povezane vijesti

%d bloggers like this: