Aktuelno Društvo Novi Pazar Srbija Zdravlje

Za informacije hitnog karaktera šutnja iz Uprave OB Novi Pazar

Opšta bolnica u Novom Pazaru nije u zakonskom roku odgovorila ni na jedno od 18 pitanja u Zahtjevu za pristup informacijama od javnog značaja koji je SNews putem e-maila uputio toj zdravstvenoj ustanovi još 20 jula, tražeći između ostalo zvanične podatke i uvid u kopiju dokumenata koji se odnose na broj oboljelih i preminulih tokom posljednjeg talasa COVID-19, kao i od početka pandemije 5. marta.

Zbog ćutanje uprave naša redakcija je, na osnovu zakonska procedure, uputila žalbu Povjerenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka ličnosti Republike Srbije.

Sa protesta grupe građana ispred Uprave OB Novi Novi Pazar 

Pored toga što je zatražena informacija koliko je OB Novi Pazar na dan 5. jun 2020. godine imala zaposlenih ljekara, koliko medicinskih sestara i tehničara, a koliko ostalog osoblja, koliko radno angažovanih tog datuma, zatraženo je da se predoči informacija da li je zdravstvena inspekcija ili neka služba ili državni organ provjeravala i/ili utvrdila nezakonitost i nepoštovanje procedura u pružanju zdravstvenih usluga, vođenja adminsitracije ili slično prilikom pregleda većeg broja građana u kovid ambulantama i prilikom hospitalizacije.

“Da li su ljekari OB prilkom pregleda u kovid ambulantama po propisu izdavali ljekarske izvještaje, obaveznu dokumentaciju kao i recepte za bolesti COVID-19 na kojima su navođeni lijekovi sa pozitivne liste RFZO? Iz kojih sve razloga su hospitalizovani pacijenti i oni koji su nakon pregleda u OB Novi Pazar upućeni na kućnom liječenju, od 5. juna do danas, bili prinuđeni da sami kupuju lijekove. Prilikom ljekarskih pregleda nisu izdavani ovjereni recepti od strane ljekara za propisane lijekove, građani su osiguranici RFZO? Da li je Republički fonda za zdravstvenu zaštitu ispoštovalo obaveze prema OB Novi Pazar u periodu od 5. marta do danas? Da li je OB Novi Pazar izvršila popis ulaska i izlaska svih donacija, novčanih i svih ostalih, koje su u periodu od 23. juna 2020. do danas pristigle? Na koji način je predstavljena transparentnost donacija pristigih i iskorišćenih u OB Novi Pazar od 23. juna 2020. godine do danas?”, su neka od pitanja na koja do danas nema zvaničnog odgovora.

– Organ javne vlasti dužan da postupni najkasnije u roku od 48 sati

Povjerenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka ličnosti je početkom jula, u saopštenju 2. jula 2020. godine, podsjetio, a što je činio i u vrijeme vanrednog stanja, da su informacije kojima raspolažu organi vlasti, a koje se odnose na ugrožavanje, odnosno zaštitu zdravlja stanovništva i životne sredine, hitnog karaktera.

Jedna od poruka urednika SNewsa upućena vd direktora OB Novi Pazar Mehu Mahmutoviću na koju nije odgovorio

“U odnosu na njih opravdani interes javnosti da zna uvijek postoji i organ vlasti ne može da dokazuje suprotno. Po zahtjevima za pristup takvim informacijama organ javne vlasti je dužan da postupi bez odlaganja, a najkasnije u roku od 48 sati od prijema zahteva (član 16. stav 2. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja). U tom smislu Povjerenik će preduzeti sve mjere, u skladu sa zakonom, iz svoje nadležnosti da se pravo javnosti da zna zaštiti na najbolji mogući način”, saopštio je Povjerenik.

-Tačno informisanje može pomoći građanima da realno sagledaju opasnost od širenja COVID-19

Nezavisno od toga povjerenik Milan Marinović je apelovao na sve organe javne vlasti, ne samo da hitno i bez odlaganja postupaju po zahtjevima kojima se traže informacije u vezi sa COVID-19 i zaštitom zdravlja stanovništva, već da takve informacije proaktivno objavljuju, bez čekanja da neko podnese zahtjev.

Foto: PrtSc, Publikacija Poverenika

“Pravovremeno, potpuno i tačno informisanje javnosti izvjesno može doprinjeti smirivanju tenzija u društvu i povećanju povjerenja građana u rad organa javne vlasti. Tačne, potpune i istinite informacije takođe mogu pomoći građanima da realno sagledaju opasnost od širenja COVID-19 i da svoje ponašanje usklade sa tim i preduzmu razumne mjere sopstvene zaštite, a što dalje posljedično može voditi bržem završetku epidemije i smanjivanju broja oboljelih”, predočio je Povjerenik.

Sa protesta grupe građana ispred Uprave OB Novi Novi Pazar 

Kao zaštitnik prava na zaštitu podataka o ličnosti Povjerenik naglašava da prilikom objavljivanja informacija o oboljelim i umrlim licima treba voditi računa da se time ne povređuje privatnost tih lica i ne otkriva njihov identitet, već da se objavi samo minimum onih podataka koji je neophodan u cilju zaštite javnog zdravlja i smanjenja broja oboljelih.

Povezane vijesti

%d bloggers like this: