Aktuelno Društvo Ekonomija Srbija

AKS: Pokušaj da se uvedu pravna rješenja koja pogoduju bankarskom sektoru, a na štetu građana

Na sajtu Vrhovnog kasacionog suda, danas su objavljeni pravni stavovi Građanskog odeljenja tog suda o dozvoljenosti ugovoranja premije osiguranja i o dozvoljenosti ugovoranja troškova kredita. Objavljeni stavovi izavali su veliko nezadovoljstvo u advokaturi i široj javnosti.

Advokatska komora Srbije (AKS) izražava najoštrije protivljenje objavljenim pravnim stavovima Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda, kojima se, kako ocjenjuju u saopštenju, na direktan način narušava pravna sigurnost građana Republike Srbije i mijenja dosadašnja sudska praksa sudova u Srbiji.

Advokatska komora Srbije upozorava da donijeti pravni stavovi predstavljaju posljednji u nizu pokušaja da se u pravni sistem Republike Srbije uvedu rejšenja koja pogoduju bankarskom sektoru, a na štetu građana.

“Nakon što je advokatura, u dva navrata, uspjela da odbrani prava građana prilikom pokušaja donošenja nacrta izmena i dopuna Zakona o parničnom postupku, a naročito da se preko zakonodavne vlasti autentičnim tumačenjima utiče na konkretne sudske postupke koje naši građani vode protiv banaka, sada se pribjegava ostvarenju istog cilja preko najviše sudske instance”, smatraju iz Advokatske komore Srbije i obaveštavaju javnost da je donijeti pravni stav pravno valjana odredba ugovora o kreditu kojom se korisnik kredita obavezuje da plati banci premiju osiguranja kod NKOSK u direktnoj suprotnosti sa dosadašnom nespornom praksom svih sudova u Republici Srbiji uključujući u Vrhovni kasacioni sud.

Naglašavaju da bi primjena ovakvog stava dovela bi do gubitka sporova na štetu građana, a u korist banaka.

“Ističemo da dopuna stava o dozvoljenosti ugovoranja troškova kredita, a bez obaveze banke da posebno dokazuje strukturu troškova dovodi do povlašćenog položaja banaka u odnosu na ostale privredne subjekte, a na štetu građana”ukazuje se.

Advokatska komora Srbije smatra da se ovakvim postupanjem najviša sudska instanca u Republici Srbiji stavila na stranu ekonomskih interesa poslovno-bankarskih centara moći i izražava svoju sumnju u nezavisno postupanje Vrhovnog kasacionog suda u konkretnom slučaju.

“I ovoga puta Advokatska komora Srbije će preduzeti sve korake koje joj stoje na raspolaganju uključujući i krajnje mjere u cilju zaštite vladavine prava i pravne sigurnosti u Republici Srbiji. Advokatska komora Srbije poziva Vrhovni kasacioni sud da bez odlaganja pristupi razgovorima sa predstavnicima advokature u kojima bi došli do najboljeg rješenja u interesu građana Republike Srbije”, poručuje se u saopštenju koje je potpisao predsjednik AKS-a, advokat Viktor Gostiljac.

 

Povezane vijesti

%d bloggers like this: