Aktuelno Društvo Srbija

ANEM: Počinje medijska kampanja “Pretnja je pretnja”, posvećenu sistemu prevencije i zaštite novinara i novinarki

Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM) danas započinje medijsku kampanju “Pretnja je pretnja”, posvećenu sistemu prevencije i zaštite novinara i novinarki koja će trajati do kraja marta.  

SMS poruka od 20. jula 2006. godine kojom je, između ostalog, prijetnjom bacanjem bombe na kuću direkno bila ugrožena lična i imovinska sigurnost novinara iz Novog Pazara, Medina Haliloviću. Policija i tužilaštvo u Novom Pazaru nikada nisu procesuirali taj slučaj niti su podnijeli izvještaj i/ili snosili disciplinsku ili bilo kakvu odgovornost zbog toga

Cilj kampanje je da ukaže da već dugi niz godina brojni medijski radnici i radnice širom Srbije dobijaju prijetnje, isključivo zbog toga što profesionalno, objektivno i nepristrasno rade svoj posao.

Najveći broj pomenutih prijetnji su tako formulisane i „spakovane” da Krivični zakonik ne može da ih prepozna kao takve, usljed čega ne mogu ni da budu procesuirane.

Kampanja “Pretnja je pretnja” ukazuje da je neophodno izmijeniti i dopuniti Krivični zakonik čime bi se olakšala pravna kvalifikacija prijetnji i ugrožavanja sigurnosti novinara koje se često odbacuju zbog pravne neutemeljenosti.

U sklopu ANEM kampanje publikovan je “Leksikon pretnji” koji sadrži istinite prijetnje koje su novinari i novinarke iz Srbije primili putem različitih komunikacijskih kanala. Leksikon će biti distribuiran putem dnevnih i nedjeljnih novina, digitalnih medijskih platformi i društvenih mreža. Elektronska verzija “Leksikona pretnji” nalazi se na sajtu Bezbedni novinari.

Video spot “Upakovane pretnje” koji je ANEM uradio u saradnji sa autorom Veljkom Golubovićem i agencijom New moment deo je medijske kampanje “Pretnja je pretnja”: https://bezbedninovinari.rs/page/pretnja-je-pretnja

Kampanja se realizuje u sklopu projekta “Izgradnja sistema prevencije i hitnog reagovanja u slučajevima prijetnji i napada na novinare u Srbiji” koji ANEM sprovodi uz podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji.

Ovaj projekat obuhvata aktivnosti Stalne radne grupe za bezbjednost novinara i koordinaciju SOS sigurne linije za prijavljivanje pretnji ili drugih slučajeva koje novinari osjećaju kao ugrožavanje. SOS sigurna linija otvorena je 24 sata, sedam dana nedjeljno sa operaterima koji su članovi SRG, ali i advokatima koji se bave zastupanjem novinara i redakcija uz pružanje besplatne pravne pomoći novinarima koji smatraju da im je ugrožena sigurnost. 

Stalna Radna grupa za bezbjednost novinara održava sastanke u različitim gradovima širom Srbije na kojima učestvuju lokalne kontakt tačke iz osnovnih i viših javnih tužilaštava i MUP-a, kao i lokalni novinari čija je sigurnost ugrožena. Na ovim sastancima se razgovara o riješenim i neriješenim slučajevima i drugim problemima sa kojima se lokalni novinari, mediji i institucije suočavaju u nastojanjima da omoguće bezbjedan rad medijskih profesionalaca. 

U sklopu projekta prvencije i zaštite novinara, ANEM širom Srbije organizuje specijalizovane tematske treninge posvećene sigurnosti novinara, redakcija, studenata – budućih medijskih radnika i predstavnika nevladinog sektora koji se bave medijskim izvještavanjem.  

Izvor: ANEM

Povezane vijesti

%d bloggers like this: