Home Posts tagged prijetnje
Aktuelno Društvo Novi Pazar Sandžak

Zašto policija decenijama šuti na napade na novinare u Novom Pazaru i Sandžaku?

SNEWS je, kao tipičan primjer neprocesuiranja napada na novinara, kroz pitanje, zatražio da policija javnosti predoči zbog kojh sve razloga nije procesuirana prijava krivičnog djela zbog direktne prijetnje po zdravlje, život i imovinu, SMS porukom od 20. jula 2006. godine kada je, između ostalog, prijetnjom bacanjem bombe na kuću, direkno bila ugrožena lična i imovinska